"လက္ရွိခႏၶာ မတြယ္တာႏွင့္၊ ေနာင္လာဘဝ၊ မေတာင္းတဘဲ၊ ေၾကာင့္ၾကစြဲျဖင့္၊ အၿမဲမျပတ္၊ ဝိပႆနာ၊ ေလ့လာႀကိမ္ႀကိမ္၊ အာစိဏၰကံ၊ ျဖစ္ေၾကာင္းဖန္မူ၊ ထုိသည့္သူကား၊ အယူမလြဲ၊ ဂတိၿမဲ၏။(မုိးကုတ္ဆရာေတာ္) "

Monday, November 30, 2009

ေလးႏွစ္အရြယ္ ရဟႏၲာသာမေဏဘုရားရွင္သက္ေတာ္ထင္ရွား ရွိစဥ္အခါတုန္းက သာသနာေတာ္ထဲမွာ ရဟႏၲာသာမေဏ (၁၇) ပါးရွိခဲ့ပါတယ္။
အဲဒီထဲမွာ ဧကဒီပိယ အမည္ရွိတဲ့သာမေဏကေတာ့ အသက္အငယ္ဆုံးေပါ့့။ ေလးႏွစ္အရြယ္မွာပင္
ရဟႏၲာအျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ ဤကဲ့သုိ႔ သာမေဏငယ္ေလးဘဝနဲ႔ ရဟႏၲာအျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ့ရသလဲဆုိတာက စိတ္ဝင္စားစရာေလးတစ္ခုပါ။ ဘယ္သူပဲျဖစ္ျဖစ္ ေကာင္းမႈေတြျပဳလုိ႔ တရားဘာဝနာေတြအားထုတ္ၾကမယ္ဆုိရင္ ပါရမီရင့္က်က္လာတဲ့တစ္ေန႔မွာ မိမိတုိ႔လုိအပ္ေနတဲ့ ၿငိမ္းေအးမႈပန္းတုိင္ အၿမိဳက္နိဗၺာန္ခ်မ္းသာကုိ ခံစားၾကရမည္မွာ မလြဲဧကန္ အမွန္ပင္မဟုတ္ပါလား။
နိဗၺာန္ကိုမေရာက္မခ်င္း ျဖစ္လာတဲ့ဘဝမွာ ကုသုိလ္တရားေတြနဲ႔ ေမြ႕ေလွ်ာ္ၿပီး ဘဝလွပေရးအတြက္
ပါရမီျဖည့္ေပးေနဖုိ႔ကအဓိကျဖစ္ပါတယ္။ ကုသုိလ္တရားမရွိခဲ့လုိ႔ အကုိသုိလ္ကံတရားေတြေၾကာင့္ အပါယ္ဘုံသုိ႔ က်ေရာက္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ ကုသုိလ္တရားေတြကုိ ျပဳခြင့္မရနဳိင္ေတာ့ဘဲ အၿမိဳက္နိဗၺာန္
ႏွင့္လည္းေဝးၾကရေတာ့မည္သာ။ ဧကဒီပိယ သာမေဏရဲ့ အတိတ္အေၾကာင္းကေတာ့....! ဤဘဒၵကမၻာ၏အထက္ (၉၄) ကမၻာကာလတုန္းက သိဒၶတၴျမတ္စြာဘုရား ပရိ္နိဗၺာန္စံေတာ္မႈတဲ့အခါ ညေနေစာင္းေလးအခ်ိန္၌ လူအမ်ား၊ တပည့္သားသာဝကမ်ားက ဘုရားရွင္၏အေလာင္းေတာ္ကုိ နံ႕သာထင္းပုံထက္သုိ႔ တင္ၿပီးပူေဇာ္ၾက၊ မိမိတုိ႔၏ စြမ္းအားအေလ်ာက္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ နံ႔သာထင္းပုံကုိ ပူေဇာ္ၾကပါတယ္။ အဲဒီထဲမွာ အမ်ဳိေကာင္းသားတစ္ေယာက္က နံ႔သာထင္းပုံရဲ့အနီးမွာ ဆီမီးတစ္တုိင္ကုိ ထြန္းညွိပူေဇာ္ခဲ့တယ္။ အဲဒီဆီမီးတုိင္ဟာ ေနာက္တစ္ေန႔ ေနထြက္သည့္တိုင္ေအာင္ေတာက္ပေန ဆဲရွိခဲ့တယ္။ ထိုေကာင္းမႈေၾကာင့္ (ေစတနာသဒၶါတရားရဲ့ ထက္သန္မႈ၊ ေတာင္းတမႈတုိ႔ေၾကာင့္) လူ့ဘဝမွကြယ္လြန္သြားတဲ့အခါ တာဝတိႎသာနတ္ျပည္မွာနတ္သားျဖစ္ခဲ့တယ္။ ထုိသူရဲ့ကုသုိလ္ကံေၾကာင့္ ျဖစ္လာေသာဘုံဗိမာန္မွာလည္း ဧကဒီပိဗိမာန္ လုိ႔ထင္ရွားပါတယ္။ အဲဒီအလႈရွင္ဟာ ဆီမီးတစ္တုိင္ရဲ့ ေကာင္မႈေၾကာင့္ (၅၁)ႀကိမ္တုိင္တုိင္ နတ္ျပည္၌ျဖစ္ကာ (၃) ႀကိမ္တုိင္တုိင္ နတ္မင္းျဖစ္ၿပီး (၂၈) ႀကိမ္တုိင္တုိင္စၾကာဝေတးမင္းျဖစ္ခဲ့ဖူးတယ္။အဲဒီသူကဧကဒီပိသာမေဏအေလာင္းေပါ႔။တာဝတိႎသာနတ္ျပည္မွစုေတေသာ္ ေဂါတမဘရားရွင္ရဲ့လက္ထက္ လူ႔ျပည္မွာျပန္လည္ေမြးဖြါး၍ (၄) နွစ္အရြယ္မွ်ျဖင့္ပင္ ဘုရားရွင္နဲ႔ေတြ႕၍ ရွင္သာမေဏဝတ္ခဲ့တယ္။ ဘုရားရွင္က သူ႔ရဲ့အတိတ္အေၾကာင္းကုိၾကည့္ေတာ္မူ၍ ရွင္သာမေဏဘြဲ႕အမည္ကုိ ဧကဒီပိယ လိ႔ုအမည္ေပးခဲ့ပါတယ္။(ဧကဒီပိ ဆိုတာက ဆီမီးတစ္တိုင္လုိ႔အဓိပၸါရပါတယ္)။သာမေဏေလးဟာတရားအားထုတ္လုိက္တဲ့အခါ(၁၅)ရက္မျပည့္မီပင္ကိ ေလသာအညစ္အေၾကးကင္းကြာ ရဟႏၲာအျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ့ပါတယ္။
သူသည္ ဒိဗၺစကၡဳအဘိၪာဏ္ကုိရျခင္း၊ ရဟႏၲာျဖစ္ရျခင္း၊ ဤဘဒၵကမၻာ၏ (၉၄) ကမၻာကာလ၊ ဆီိမီးလႈခဲ့ရာဘဝမွစ၍ တစ္ႀကိမ္တခါမွ် အပါယ္ေလးပါးသို႔ မလားရျခင္းတုိ႔သည္ ဆီမီးတစ္တုိင္လႈရျခင္း၏
အက်ဳိးဆက္ျဖစ္သည္။ အနည္းငယ္လႈရေသာ ေကာင္းမႈေၾကာင့္ ဤမွ်ေလာက္ထူးျခားဆန္းၾကယ္ေသာ အက်ဳိးတရားတုိ႔ကုိရရွိသည္မွာအံ့ဩဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ေကာင္းလွပါတယ္။ဘုရား၌ျဖစ္ေစ၊သံဃာေတာ္၌ျဖစ္
ေစျဖဴစင္ေသာေစတနာႏွင့္ စိတ္ၾကည္လင္မႈ သဒၶါတရားရွိပါလွ်င္ ေပးလႈအပ္ေသာဒါနမည္သည္ နည္းသည္ဟူ ၍မရွိပါေခ်။
လယ္ယာေျမေကာင္း၌ စိုက္ပ်ဳိးအပ္ေသာ မ်ဳိးေစ့အနည္းငယ္သည္လည္း မုိးေရကုိ လုံေလာက္စြာရပါလွ်င္ အသီးအႏွံတုိ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳး ႀကီးထြားမ်ားျပားသကဲ့သို႔ ဘုရားႏွင့္ သံဃာေတာ္တုိ႔၌ စုိက္ပ်ဳိးအပ္ေသာ ေကာင္းမႈအနည္းငယ္သည္လည္း ႏွစ္သက္ဝမ္းေျမာက္မႈ မုိးေရကုိလုံေလာက္စြာရပါလွ်င္ ဖြံ႕ၿဖိဳးႀကီးမားထူးျခားေသာ အက်ဳိးကုိေပးစြမ္းနုိင္ပါတယ္။
(၇) အရြယ္ ရဟႏၲာသာမေဏမ်ားမွာ (၁၃)ပါးရွိပါတယ္။
၁။ တိသရဏဂမနိယသာမေဏ
၂။သတရံသိသာမေဏ
၃။ဝိဓူပနဒါယကသာမေဏ
၄။ မဂၢသညကသာမေဏ
၅။ဓမၼႆနိယသာမေဏ
၆။ဇကဓမၼႆနိယသာမေဏ
၇။ၪာဏထဝိကသာမေဏ
၈။သီဝလိသာမေဏ
၉။ဥတၲရသာမေဏ
၁၀။သံကိစၥသာမေဏ
၁၁။ပ႑ိတသာမေဏ
၁၂။ေသာပါကသာမေဏ
၁၃။ေရဝတသာမေဏ
(၅)ႏွစ္အရြယ္ ရဟႏၲာသာမေဏမ်ား (၃)ပါးရွိပါတယ္။
၁။ပဥၥသီလ သမာဒါနိယသာနေဏ
၂။ပဒုမသာမေဏ
၃စႏၥမာလိယသာမေဏ
(၄) ႏွစ္သားအရြယ္ ရဟႏၲာသာမေဏမွာ ဧဒီပိယသာမေဏ တစ္ပါးတည္းပါ။
Witten by အရွင္နႏၵသာရ(သစၥာေရာင္ျခည္)

Sunday, November 29, 2009

ျမတ္ဗုဒၶ၏ ၾသဝါဒ

ျမတ္ဗုဒၶ၏တရားေတာ္မ်ားသည္ ေလာကုတၲရာႏွင့္ပတ္သက္ေသာ နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း တရားမ်ားကိုသာေဟာၾကားထားခဲ့သည္မဟုတ္။ ေလာကလူသားမ်ားအတြက္ ဘယ္လုိေနထုိင္ရမယ္၊ ဘယ္လုိစားေသာက္ရမယ္၊ဘယ္လုိေျပာဆုိရမယ္၊ ဘယ္လုိစိတ္ဓာတ္ေတြကုိေမြးျမႈရမယ္ စသည္ျဖင္႔
ဘုရားရွင္၏ေရႊႏႈတ္ေတာ္မွ ေလာကီဆုိင္ရာ တန္ဖုိးမျဖတ္နုိင္ေသာ တရားေတာ္မ်ားကုိလည္း မိန္႔ၾကား
ခဲ့ပါတယ္။ ေလာကီဆုိင္ရာ တန္ဖုိးမျဖတ္နုိင္ေသာ တရားေတာအခ်ဳိ႕မွာ….!
၁။{ မိဘကုိပစ္မထားႏွင့္}
အုိမင္းမစြမ္းျဖစ္ေနသည့္ မိအိုဖအုိတုိ႔ကုိ ေကၽြးေမြးျပဳစုနုိင္သည့္ အေျခအေျခရွိပါလွ်က္ မေကၽြးေမြးမျပဳစု
ေသာသူသည္ သူယုတ္မာ။(သုတၲနိပါတ္။ဝသလသုတ္)
၂။{အက်င့္စာရိတၲေကာင္းဖုိ႔အေရးႀကီးသည္}
အမ်ဳိးအႏြယ္ ႀကီးျမင့္ျခင္း၊ရုပ္အဆင္းလွပျခင္းသည္အခ်ည္းႏွီးသာျဖစ္၏။ ကုိယ္က်င့္သီလရွိုျခင္းသည္
သာလွ်င္ျမတ္၏။ကုိယ္က်င့္သီလမရွိလ်င္ တတ္ေသာအတတ္ပညာမွ်ျဖင့္ မႀကီးပြါးနုိင္။(သီလဝီသံသဇာတ္)။
၃။{အသြားမေတာ္တလွမ္း}
အခ်ိန္မေတာ္ သြားလာလည္ပတ္ေသာသူသည္ မိမိ၏လုံျခဳံေရးအတြက္လည္းစိတ္မခ်ရ၊ အိမ္က သားမယား(သားလင္ေယာက်္ား) တုိ႔၏ လုံျခဳံေရးအတြက္လည္းစိတ္မခ်ရ၊ ပစၥည္းဥစၥာတုိ႔၏ လုံျခဳံေရးအတြက္လည္းစိတ္မခ်ရ၊ မႈခင္းကိစၥျဖစ္ေပၚလွ်င္မသကၤာခံရတတ္၏။ မဟုတ္ဘဲႏွင့္ စြပ္စြဲခံ
ရတတ္၏။ အခ်ိန္မေတာ္သြားလာလည္ပတ္ျခင္းသည္ ဒုကၡအမ်ဳိးမ်ဳိးတုိ႔၏ ေရွ႕ေျပးပင္ျဖစ္သည္။
(သုတ္ပါေထယ်၊သဂၤါေလာဝါဒသုတ္)။
၄။{ျပႆဒါးရက္ရာဇာမေရြးနဲ႔}
နကၡတ္ေကာင္းမေကာင္းတြက္ခ်က္စဥ္းစားေနေသာ လူမိုက္ကုိ အခြင့္အေရးအက်ဳိးစီးပြြါးမ်ားက ေက်ာ္လြန္သြားေလသည္။ အက်ဳိးစီးပြါးကုိလုိခ်င္သူအတြက္ အက်ဳိးရွိေသာအလုပ္ သည္ပင္လွ်င္နကၡတ္ေကာင္းျဖစ္၏။ ေကာင္းကင္က ၾကယ္တာရာတုိ႔ကဘာလုပ္နုိင္ၾကမည္နည္း။ (ဇာတက၊နကၡတၱဇာတ္)။
၅။{ေကာင္းေသာစကား}
ခ်စ္သားတုိ႔…………..!
၁။ေျပာသင့္ေသာအခါ၌ ေျပာဆိုျခင္း။
၂။ မွန္ကန္စြာေျပာဆုိျခင္း။
၃။သိမ္ေမြ႔စြာေျပာဆုိျခင္း။
၄။အက်ဳိးစီးပြါးႏွင့္စပ္၍ေျပာဆိုျခင္း။
၅။ေမတၱာစိတ္ျဖင့္ေျပာဆုိျခင္း။
ဤအဂၤါငါးပါးႏွင့္ ညီညြတ္ေသာစကားသည္ ေကာင္းေသာစကားျဖစ္၏။ အျပစ္မရွိေသာစကားျဖစ္၏။
ပညာရွိတုိ႔မကဲ့ရဲ့အပ္ေသာစကားျဖစ္၏။(ဝါစာသုတ္)။
၆။{ေလာကီ၊ေလာကုတၱရာတိုးတက္ႀကီးပြါးေၾကာင္းတရားေျခာက္ပါး}
၁။ကုိယ္ေရာစိတ္ပါ က်န္းမာျခင္း။
၂။ကုိယ္က်င့္သီလရွိျခင္း။
၃။ပညာရွိတုိ႔၏ အဆုံးအမကုိလုိက္နာျခင္း။
၄။အၾကားအျမင္ဗဟုသုတမ်ားျခင္း။
၅။ဒုစရုိက္ကုိေရွာင္၍ သုစရုိက္တရားအတိုင္းက်င့္သုံးျခင္း။
၆။မပ်င္းရိျခင္း။ ဤေျခာက္ပါးတို႔သည္ ေလာကီ၊ေလာကုတၱရာႏွစ္ျဖာေသာတိုးတက္ႀကီးပြါးျခင္း၏အေၾကာင္း
မ်ားပင္ျဖစ္သည္။(အတၱႆဒြါရဇာတ္)။
၇။{စည္းစိမ္ဥစၥာပ်က္စီးေၾကာင္းတရားေလးပါး}
၁။ေပ်ာက္သည္ကိုမရွာေဖြ။
၂။ပ်က္သည္ကုိမျပင္။
၃။အတုိင္းအတာမရွိသုံးစြဲသည္။
၄။အက်င့္စာရိတၱမေကာင္းသူကုိစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ခုိင္းသည္။ ဤတရားေလးပါးသည္ စည္းစိမ္ဥစၥာပ်က္စီးေၾကာင္းတရားမ်ားျဖစ္၏။(စတုကအဂၤုတၳိဳရ္၊ကုလသုတ္)။
၈။{ေနာင္တ}
အရြယ္ရွိတုန္း သူေတာ္ေကာင္းတရားကုိလည္း မက်င့္မိ၊ ပစၥည္းဥစၥာလည္း မစုမိလွ်င္၊ အရြယ္ေသာအခါ
ေရလည္းခန္း၊ငါးလည္းကုန္ေနေသာ ညြန္အုိင္ထဲက အေတာင္က်ဳိးေနသည့္ ႀကိဳးၾကာအုိႀကီးကဲ့သို႔
မႈိင္ေတြခ်ကာ ေနာင္တရတတ္ေလသည္။(ဓမၼပဒ၊ဇရာဝဂ္)။
ဓမၼအသိေတြျဖန္႔ေဝေပးလုိက္ပါတယ္။ အရွင္နႏၵသာရ(သစၥာေရာင္ျခည္)

Saturday, November 28, 2009

ဘုရားျဖစ္တယ္ဆိုတာ

ဘုရားရွင္သည္ ခုနစ္ရက္ပတ္လုံး မဟာေဗာဓိပင္ေအာက္တြင္ အာနာပါနကမၼ႒ာန္းကုိ စီးျဖန္း၍ ဝိပႆနာရႈပြါးရာ (၁) ညဥ္႔ဦးယံ၌................ပုေဗၺနိဝါသႏုႆတိၪာဏ္ေတာ္( သတၲဝါအေပါင္းတုိ႔၏ ေရွးဘဝ၊ေရွးခႏၶာမ်ားကုိ ျမင္နုိင္စြမ္းရွိေသာၪာဏ္ေတာ္)၊ (၂) သန္းေခါင္ယံ၌.....................ဒိဗၺစကဳၠ
ၪာဏ္ေတာ္(သတၲဝါမ်ား၏လက္ရွိဘဝ၊လက္ရွိးခႏၶာမ်ားကုိ နတ္မ်က္စိပမာ ျမင္ေတာ္မႈနုိင္စြမ္းေသာ
ၪာဏ္ေတာ္)၊ (၃) မုိးေသာက္ယံံ၌...............အာသဝကၡယၪာဏ္ေတာ္(ေခၚ) အရဟတၱမဂ္ၪာဏ္ေတာ္
(သစၥာေလးပါးကုိသိျမင္ေတာ္မႈကာ၊ကိေလသာအာသေဝါတရား အလံုးစုံ ကုန္ခမ္းသည္႔ၪာဏ္ေတာ္)၊
ဤသုိ႔ၪာဏ္ေတာ္သုံးပါးကုိ ရရွိၿပီးေနာက္အရဟတၱမဂ္ၪာဏ္ျဖင့္သစၥာေလးပါးတရားကုိ သိျမင္ေတာ္မႈ
သည္ႏွင့္အတူ အလုံးစုံကုိ အၾကြင္းမရွိ အကုန္သိျမင္ေသာ သဗၺညဳတၪာဏ္ေတာ္ကုိ ရရွိၿပီး မဟာသကၠ
ရာဇ္ ၁၀၃ ခုႏွစ္(B.C 588)၊ ကဆုန္လျပည့္ ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ေဂါတမႏြယ္ဖြား အေလာင္းေတာ္သိဒၵတၳမင္း
သားသည္ ဘုရားအျဖစ္သုိ႔ေရာက္ရွိေတာ္မႈခဲ့ပါသည္။ ေဆာင္ပုဒ္။ ။ဝိဇၨာသုံးပါးၪာဏ္ေတာ္မ်ား မွတ္သား ပု.ဒိ.အာ။ ၎ၪာဏ္ေတာ္သုံးပါးကုိ ဝိဇၨာသုံးပါးဟုေခၚသည္။ အရွင္နႏၵသာရ(သစၥာေရာင္ျခည္)

အရွိတရားကုိ အသိရွိစြာ သတိေလးနဲ႔ထိန္းေပးပါမျမင္ေစခ်င္သည္ကို ျမင္လုိျခင္း၊ မသိေစခ်င္သည္ကုိသိလုိျခင္း၊ ၾကားလုိျခင္းသည္ လူ႔ဓမၼတာျဖစ္၏။
တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး မသင့္ျမတ္ၾကလ်င္ မေကာင္းျခင္းကုိျဖစ္ေစလုိျခင္း၊ မေကာင္းသတင္းကုိဖန္တီးတတ္ၾကစ
ၿမဲ၊ ဝန္တုိမႈတို႔ျဖစ္ေပၚလာစၿမဲပင္ျဖစ္၏။ ခုိက္ရန္ျဖစ္မႈ၊ ျငင္းခုန္မႈတို႔သည္ ဝန္တုိမႈေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဝန္တုိမႈေၾကာင့္ ဂုံးတိုက္မႈျဖစ္၏။ ဝန္တုိမႈမရွိလ်င္ ျငင္းခုန္မႈ၊ ခုိက္ရန္ျဖစ္မႈ၊ ဂုံးတုိ္က္္မႈတို႔ရွိမည္မဟုတ္ေပ။
ဤမေကာင္းမႈတို႔သည္ ေလာက၌ျဖစ္လွ်က္ရွိသည္။ ဝန္တုိမႈမရွိေအာင္ မိမိကုိယ္ကုိသတိျဖင့္ ဆင္ျခင္ကာ
ဆုံးမေနသင့္၏။ ဝန္တုိမႈမရွိလ်င္ ေမတၲာတရားကင္းေသာေနရာ၌ ေအးၿငိမ္းျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း၏ အရသာကုိ မခံစားနုိင္ေပ။
သည္းခံျခင္းသည္ အေကာင္းဆုံး အျမတ္ဆုံးက်င့္စဥ္ျဖစ္သည္။ အခက္ဆုံးလည္းျဖစ္သည္။ သည္းခံျခင္း
ဟူသည္ မနုိင္၍အားေလ်ာ႔ေပးျခင္း၊ ငု႔ံခံျခင္းမမည္ေပ။ သည္းခံျခင္း၌ ခြင့္လႊတ္ျခင္းသည္လည္း အက်ဳံးဝင္
သည္။ သည္းခံခြင့္လႊတ္ျခင္းသည္ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ စိတ္တုိ႔ကုိေလ်ာ့ပါးေစသည္။ ခ်မ္းသာမႈကုိတုိး
ပြါးေစသည္။ စိတ္၏က်င့္ခုိင္မႈ စြမ္းရည္ကုိျမင့္ေစသည္။ ကုိယ္ႏႈတ္ႏွလုံးကုိ ေစာင့္စည္းေသာ၊ တရားသျဖင့္
အသက္ေမြးေသာ၊ မေမ့မေလ်ာ႔အပၸမာဒ တရားႏွင့္ျပည့္စုံသူအား ေက်ာ္ေဇာျခင္းသည္ အစဥ္တုိးပြါး၏ ဟု
ဘုရားရွင္ဓမၼပဒ၌မိန္႔ဆုိထားသည္။
ေမတၲာစိတ္ကင္းမဲ့ေနေသာသူသည္ အရာခပ္သိမ္း ေၾကာက္ရြံ႕စိတ္၊ စုိးရိမ္စိတ္တုိ႔ ခံစားေနရမည္သာ။ မိမိေရာ သူတစ္ပါးပါ ႏွစ္ဦးစလုံး ထပ္တူထပ္မွ် ကုိယ္စိတ္ႏွစ္ပါး ခ်မ္းသာျခင္းကုိအလုိရွိေသာသူသည္
ရန္ၿငိမ္းျခင္း၊ ရန္ေအးျခင္း၊ ရန္နုိင္ျခင္း၊ ရန္ကုန္ျခင္း တို႔ႏွင့္အတူ သုခခ်မ္းသာျခင္းႏွင့္ ထိေတြ႔ေနမည္သာ။
လူ႔ေလာက၌ ခဏတာရရွိလာသည့္ ဘဝတစ္ခုကုိ ဆုံးခန္းေျမာက္သည့္တိုင္ ေကာင္းေအာင္ျမတ္ႏႈိး၊ ေကာင္ေအာင္က်ဳိး၍၊ ေကာင္းက်ဳိးကုိယ္၌ တည္ေစလွ်က္ မိမိတုိ႔၏စိတ္ကုိ ေကာငး္စြာျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္း
ေစာင့္ေရွာက္သြားရန္ အရွိကုိ အသိျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အသိကုိ သတိျဖင့္လည္းေကာင္းဆင္ျခင္လုိက္ပါ။ အရွင္နႏၵသာရ(သစၥာေရာင္ျခည္)

Friday, November 27, 2009

သစၥာေရာင္ျခည္ Blog ၏ ျမစ္ဖ်ားခံရာ
လူသားတုိင္းမွာ သမုိင္းကုိယ္စီရွိၾကတယ္ မဟုတ္လား။ မည္သူမဆုိ ကုိယ့္သမုိင္းကုိ ကိုယ္ေရးေနၾကပါ၏။ ကုိယ့္သမုိင္းကုိ ကုိယ္လွပေအာင္ ဖန္တီးသူသည္ ယခုဘဝ ေနာင္ဘဝ ႏွစ္ခုလုံးတြင္ စိတ္ခ်မ္းသာမယ္။
စိတ္ခ်ရမယ္။ သမုိင္းမလွခဲ့လ်င္ ယခုဘဝ ေနာင္ဘဝ ႏွစ္ခုလုံးတြင္ စိတ္ညစ္ရမယ္၊ သံသရာမွာဆင္းရဲမယ္။
ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဘဝသမုိင္းမယုိင္ေစပါနဲ။ “တခ်က္လြဲရင္ တသက္မြဲတယ္” ဆုိတဲ့စကားက ဘဝအတြက္ မွတ္
သားစရာေလးတစ္ခုပါ။ မေန႔ကသည္ ဒီေန႔အတြက္သမုိင္း ဒီေန႔သည္ မနက္ျဖန္ အတြက္သမုိင္း။
အုိ!...ေျပာေျပာဆုိဆုိနဲ႔ ကုိယ့္ဘေလာ့ သမုိင္းေလး အေၾကာင္းကုိ ေျပာဖုိ႔ေမ့ေနတယ္။ အမွန္ ေျပာရရင္ ေတာ့စာေရးသူ ဘေဘာ့ ဆုိတာကုိယခင္ကလုံးဝ စိတ္မဝင္စားခဲ့ပါ။ အျခားအျခားေသာ ဘေလာ့ေတြထဲမွာ
လည္း ဓမၼစာေပေတြကုိ သိပ္မဖတ္ျဖစ္ပါဘူး။ အခုေတာ့ ကုိယ္ပုိင္ ဘေလာ့ရွိေနေတာ့ လူမ်ားစြာကုိ တေနရာတည္းကေန ဓမၼအသိေတြ ျဖန္႔ေဝေပးနုိင္တယ္။ 2009 ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ 21 ရက္ေန႔ ညေနခ်မ္းကာလ၊စာေရးသူရဲ့ အခန္းေလးထဲက စာၾကည့္စားပြဲေရွ႕မွာ “How to live without fear and worry” ဆုိတဲ့စာအုပ္ကုိဖတ္ေနစဥ္ အိႏၵိယနူိင္ငံ၊ ပုေနးတကၠသိုလ္တြင္ Ph.D ဘဲြ႕အတြက္က်မ္းျပဳေနတဲ့ စကၤာပူနုိင္ငံ၊ Jayamangala Buddhist Vihara ဆရာေတာ္ အရွင္ဝိစိတၲ ထံမွ အမွတ္မထင္ ဖုန္းဝင္လာ ပါတယ္။ အားပါးတရဝမ္းပန္းတသာ ဖုန္းေလးကုိအသာေလးေကာက္ကုိင္ၿပီး ဆရာေတာ္ရဲ့စကားကုိ နာခံမွတ္သားစြာ နားေထာင္ေနမိတယ္။ ဆရာေတာ္က စာေရးသူကုိ “အရွင္ဘုရားအတြက္ဘေလာ့ေလး တစ္ခုလုပ္ေပး ခ်င္ တယ္၊ကုိယ္ပုိင္ဘေလာ့ေလးရွိေတာ့ ဒကာ၊ဒကာမေတြကုိ တရားအသိေတြေပးနူိင္တယ္၊ တရားေတြေဟာ ျပနူိင္ တာေပါ့၊ သာသနာေတာ္အတြက္ အက်ဳိးေက်းဇူး မ်ားတဲ့အလုပ္ပဲေလ” ဆိုၿပီး မိန္႔ၾကားခဲ့ပါတယ္။ စာ ေရးသူလည္း ဆရာေတာ္ရဲ့ ေမတၲာေစတနာစကားကုိ ဝမ္းေျမာက္စြာနာခံယူလွ်က္ ဒီလုိဆုိရင္ တပည့္ေတာ္ အတြက္ အရမ္းေကာင္းပါတယ္လုိ႔ ျပန္လည္ေလ်ာက္တင္ခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ေန႔မွာပဲ ျဖဴစင္တဲ့ အနႏၲေမတၲာနဲ႔ ွဆရာေတာ္ကုိယ္တုိင္ မအားလပ္တဲ့ၾကားက တပည့္ျဖစ္သူ စာေရးသူအတြက္ ဘေလာ့တစ္ခု ဖန္တီးခဲ့ပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္ အိႏၵိယမွာ ဘေလာ့လုပ္ရတာ ခက္ခဲ့တာ ေၾကာင့္ အဆင္မေျဖခဲ့ပါ၊ စကၤာပူကုိေရာက္ မွျပဳလုပ္ေပးမယ္လုိ႔ ေျပာျပလွ်က္ စကၤာပူတြင္ ဆရာေတာ္ ကုိယ္တုိင္ဘေလာ့လုပ္တတ္တဲ့သူတစ္ေယာက္ကုိအကူအညီေတာင္းခံ၍ဖန္းတီးေပးခဲ့လုိ႔ ဆရာေတာ္ရဲ့ေက်းဇူး တရားေတြေၾကာင့္ စာေရးသူရဲ့ “သစၥာေရာင္ျခည္” ဆိုတဲ့ ဘေလာ့ေလးဟာ Internet စာမ်က္ႏွာေပၚမွာေရာက္ရွိလာတာပါ။

Thursday, November 26, 2009

အိႏၵိယနူိင္ငံမွ ကမၻာ့အံ့ဖြယ္ Taj Mahal
စကၤာပူၿမိဳ႕၊ Jayamangala Buddhist Viahara (ကလမတီေက်ာင္း) ဆရာေတာ္ ေဒါက္တာ အရွင္ဝိစိတၲရဲ့ပင့္ဖိတ္မႈနဲ႔စကၤာပူႏႈိင္ငံသုိ႔ၾကြေရာက္ခဲ့ၿပီးေနာက္စကၤာပူနူိင္ငံမွအၿပန္နယူေဒလီၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးမွာတေထာက္နားေနခုိက္ Taj Mahal ကုိလည္ပတ္ ခ်င္တဲ့ စိတ္က ဦးေႏွာက္ထဲမွာ ေနရာယူခဲ႔တယ္။ Taj Mahal ကုိဘာေၾကာင္႔သြားခ်င္ရတာေလး လုိ႔ကုိယ္႔ကုိယ္ကုိ ျပန္ေမးၾကည္႔ေတာ့ Taj Mahal ဆုိတာကမၻာ့ အံံံ႔ဖြယ္ေနရာတစ္ခုပဲမဟုတ္လား၊ Taj Maha ဆုိတဲ႔အမည္ကုိၾကားဖူးေနတာေတာ့ ေတာ္ေတာ္ၾကာပါၿပီ၊ ဒါေပမဲ႔ အိႏၵိယနူိင္ငံမွာ M.A နွစ္ဘြဲ႔ရလုိ႔ Ph.D ဘြဲ႔ အတြက္ေတာင္က်မ္းျပဳရေတာ့မယ္။ ခုထိကမၻာ့အံ႔ဖြယ္ဆုိတဲ့ေနရာ Taj Mahal ကုိမရာက္ဖူးေသး တာကဘာေၾကာင့္ပါလိမ့္ “မူဆလင္ေနရာေလးတစ္ခုျဖစ္ေနတယ္ဆုိတဲ့ အသိစိတ္က ႏွလုံအိမ္မွာ ထုိးေဖာက္ဝင္ေရာက္ေနေလေတာ့ အဲဒီေနရာေလးကုိ သြားလာ လည္ပတ္ခ်င္တဲ့စိတ္က တြန္႔ဆုတ္တြန္႔ဆုတ္ျဖစ္ေနမိလုိ႔ပါ”။ စကၤာပူ၊မေလးရွား၊ထုိင္း စတဲ့ေန ရာေတြကုိ ေရာက္တဲ့အခါ လူေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားက Taj Mahal အေၾကာင္းကုိေမးၾကပါတယ္။ စာေရးသူကုိယ္တုိင္က အဲဒီေနရာေလးကုိ မေရာက္ဖူးေသးေတာ့ Taj Mahal ဟာဘယ္ဖက္ကုိ မ်က္ႏွာမူေနတယ္၊ ယမုံနာျမစ္ ရဲ့အေနာက္ဖက္ကမ္းမွာလား၊ အေရွ႕ဖက္ကမ္းမွာလား စသျဖင့္တိတိက်က်ျပန္ေျဖနူိင္ဖုိ႔စာေရးသူမွာအားနည္းေစခဲ့တယ္။ခုေတာ့ ဗဟုသုတ ရရွိေရးကုိဦးတည္၍ Taj Mahal သ႔ုိသြားလာလည္ပတ္ခ်င္တဲ့စိတ္ကုိ ျဖည့္ဆည္းရင္း ဦးေႏွာက္ထဲမွာ ေနရာေပးလုိက္ေတာ့တယ္။ Taj Mahal တည္ရွိရာ အာဂရာၿမိဳ႕ေလး ကေတာ့ နယူးေဒလီနဲ႔ ကီလုိမီတာ ၂၀၀ ခန္႔ကြာေဝးပါတယ္။ နယူေဒလီနဲ႔ ဆုိရင္ ေန႔ခ်င္းျပန္သြားလာလုိ႔ ရတဲ့ေနရာတစ္ခုပါ။ စာေရးသူတုိ႔ အဖြဲ႔ နယူေဒလီမွ(၁၇.၁၁.၀၉)ေန႔ မနက္ ၆ နာရီမွာ ခရီးစထြက္ခဲ့ေတာ့ အာဂရာၿမိဳ႕ကုိ ေန႔လည္ ၁ နာရီ ေလာက္မွာေရာက္ရွိ သြားခဲ့ပါတယ္။ ကားဂိတ္ကေန Taj Mahal ကုိ Taxi နဲ႔ ဆက္သြားရပါေသးတယ္။ ေန႔ခ်င္းျပန္ ဆုိေတာ့အခ်ိန္ေလးက တုိ ေတာင္း လြန္းတာေၾကာင့္ Taj Mahal နဲ႔ အာဂရာၿမိဳ႕ေလးရဲ႕ ေရွး ေဟာင္း နန္းေတာ္ႀကီးကုိပဲ လည္ပတ္ျဖစ္ ခဲ့ပါတယ္။ အိႏၵိယနူိင္ငံေတာ္ႀကီးကုိ မူဆလင္ဘုရင္မ်ားအုပ္စုိးခဲ့စဥ္ကေအဒီ(၁၅)ရာစုမွာရွားဂ်ဟန္ဘုရင္ဟာ အာဂရာၿမိဳ႕ေလးမွာထီးနန္းစုိက္ခဲ့ပါ
တယ္။ဘုရင္ႀကီးရဲ႕မိဖုရားႀကီးအမည္ကေတာ့ မန္တပ္ဂ်္မဟာလ္(MunTajmahal)ျဖစ္ပါတယ္။(အဲဒီၿမိဳ႕ေလး
ဟာ ယခုအခ်ိန္မွာ အိႏၵိယနူိင္ငံရဲ့ေရွးေဟာင္း ၿမိဳ႕ေတာ္ တစ္ခုျဖစ္လုိ႔ ေနၿပီေပါ့။ သမုိင္း အေၾကာင္းကုိေတာ့ အက်ယ္တဝန္း မေရးေတာ့ပါဘူး)။တစ္ေန႔မွာ မိဖုရားႀကီးက ဘုရင္ႀကီးကုိ ေမးခြန္းတစ္ခု ေမးဖူးတယ္တဲ့။“ေမာင္ေတာ္ႏွမေတာ္ကုိ တကယ္ခ်စ္ရဲ့လား?”၊ ဘုရင္ႀကီးကျပန္ေျဖတယ္“ အို!ဘယ္လုိေမးလုိက္တာေလး၊အသက္နဲ႔အမွ်ခ်စ္တာေပါ့”။ ဒီလုိဆုိရင္ ႏွမေတာ္ ကြယ္လြန္သြားတဲ့အခါ လူသားေတြမေမ့နူိင္ ေလာက္ေအာင္ အခ်စ္သကၤတ တစ္ခုအေနနဲ႕ ကမၻာတည္သေရြ႕ အမွတ္တရျဖစ္ေစ ဖုိ႔ႏွမေတာ္ရဲ့ရုပ္အေလာင္းကုိ အုဌ္ဂူေလးတစ္ခုျပဳလုပ္ေပးပါလုုိ႔ ဘုရင္ႀကီးထံမွာေတာင္းဆုိခဲ့တယ္ေလ။ အဲဒီေတာင္းဆုိမႈကုိဘုရင္ႀကီးကလုပ္ေပးဖုိ႔ကတိျပဳခဲ့ပါတယ္။(၇.၆.၁၆၃၁)ေန႔မွာမိဖုရားႀကီးကြယ္လြန္သြားတဲ့အခါ သစၥာကတိတည္တဲ့ဘုရင္ႀကီးက မိဖုရားႀကီးကုိဘယ္ေလာက္ခ်စ္တယ္ဆုိတာကုိ ျပခ်င္တဲ့ဆႏၵနဲ႔ အတူအခ်စ္သကၤတတစ္ခုကုိေဖာ္က်ဳးတဲ့အေနနဲ႔ကမၻာ့အံ့ဖြယ္ျဖစ္ေအာင္အႏုစစ္ေက်ာက္ဆစ္လက္ရာေတြႏွဲထုဆစ္၍TajMahal ဆုိတဲ့အမည္နဲ႔ ယမံုနာျမစ္ကမ္းနေဘးနန္းၿမိဳ႕ရုိးအတြင္းမွာ အေဆာက္အအုံတစ္ခုတည္
ေဆာက္ၿပီးအဲဒီအေဆာက္အအုံရဲ႕အလယ္မွာမိဖုရားႀကီးရဲ့ရုပ္အေလာင္းကုိဂူသြင္းထားခဲ့ပါတယ္။ အုဌ္ဂူရဲ႕ ပတ္ပတ္လည္နဲ႔ အုဌ္ဂူကုိ ဝန္းရံထားတဲ့ဂူဗိမာန္ရဲ႕ နံရံပတ္ပတ္လည္မွာ ထုဆစ္ထားတဲ့ေက်ာက္ဆစ္ပန္းပုဆရာေတြရဲ့ ေက်ာက္ပန္းလက္ရာေတြကေတာ့ လက္ရာေျမာက္လြန္းလုိ႔ အ့ံၾသလုိ႔မဆုံးနုိင္ပါဘူး။ ေက်ာက္ဆစ္လက္ရာေတြဟာ ဘယ္ေလာက္ေျပာင္ေျမာက္တယ္၊ ဘယ္ေလာက္လွပ ေကာင္းမြန္တယ္၊ ဘယ္ေလာက္ထည္ဝါတယ္၊ ဘယ္ေလာက္ အနုဆစ္ဆန္တယ္ဆုိတာဟာ ယခုကမၻာေပၚမွာ အံ့ဖြယ္တစ္ခုျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ Taj Mahal ဟာ ဗုဒၶစာေပထဲမွာထင္းရွားတဲ့ အစိရဝတီ၊ဂဂၤါ၊ယမုနာ၊မဟီ၊သရဘူ ဆုိတဲ့ ျမစ္ႀကီးငါးသြယ္အနက္ ယမုနာျမစ္ရဲ့အေရွ႕ဘက္ကမ္း နေဘးမွာ တည္ရွိၿပီး ရႈခင္းပသာဒ အလြန္လွပတာေၾကာင့္ ကမၻာေပၚမွာအလွပဆုံး ေနရာ 28 ခုအနက္ နံပါတ္သုံး ေနရာမွာရွိေနပါတယ္။
အရွင္နႏၵသာရ(သစၥာေရာင္ျခည္)

Tuesday, November 24, 2009

ဝဋ္မွာအၿမဲ ငရဲမွာအပ၀ဋ္ဆိုတာလည္တတ္တယ္ဆိုတာလက္ခံပါသလား။ တေန ့တေန ့ကိုယ္လုပ္ခဲ့တဲ့ အလုပ္ေတြထဲမွာ သူတပါးေပၚ မေကာင္းျကံမိခဲ့တာေလးေတြ သိလို ့ပဲျဖစ္ေစ၊ မသိလိုက္ပဲျဖစ္ေစရွိေနတတ္ပါတယ္။ ကာယကံ၊ ၀ီစီကံ၊ မေနာကံဆုိတဲ့ ကံသံုးပါးမွာ မေနာကံေျမာက္ ကာယကံနဲ ့၊ မေနာကံေျမာက္ ၀ီစီကံတို ့ဟာေျကာက္ဖို ့အေကာင္းဆံုးပါ။ ဒါေျကာင့္အမွဳတမွဳ ကိုဆံုးျဖတ္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ေတာင္ ျကိုတင္ျကံစည္မွဳဆိုတာ ပိုျပီးျကီးေလးတတ္ပါတယ္။ ေျပာခ်င္တာကေတာ့ ဘယ္အမွဳကိုပဲ ျပဳျပဳပါ။ စိတ္ပါလက္ပါနဲ ့ သူတပါးကိုမေကာင္းမျကံမိပါေစနဲ ့။ သိပ္ေျကာက္ဖို ့ ေကာင္းပါတယ္။

ကံဆိုတာအလုပ္ပါ ကိုျပဳခဲ့တဲ့ အလုပ္ေပၚမူတည္ျပီး တခ်ိန္ကိုပဲျပန္ခံစား၊ စံစားရမွာပါ။ အဲ့ေတာ့ ကိုဘယ္လမ္း ေလ်ာက္ခဲ့ဲလဲ ကိုယ္ေလ်ာက္ခဲ့တဲ့လမ္းကို ပဲေရာက္မွာပါ။ ဒါက နိယာမတခုပါပဲဆိုတာမေမ့ဖို ့လိုပါတယ္။ လူေပၚလူေဇာ္လုပ္ျပီး ကိုယ္ကေကာင္းစားသြားေတာ့ေကာ ကိုယ္၏ခ်မ္းသာျခင္းေတာ့ ျပည့္စံုမယ္၊ စိတ္၏ခ်မ္းသာျခင္း မျပည့္စံုဘူးဆို တာသင္တို ့လက္ခံလား။

တူေသာအက်ိဳးေပးဆိုတာ ျမင္တတ္ရင္ေတြ ့ပါတယ္။ ကိုယ္ေတြ ့ေကာ၊ ပတ္၀န္းက်င္မွာပါ ရွိေနတာပါ။ ယုတ္စြအဆံုး တိရိစာၦန္ ေလးေတြအေပၚမွာ မတရားလုပ္မိခဲ့ရင္ေတာင္ ၀ဋ္လိုက္တတ္ပါတယ္။ ငယ္ငယ္က အဖိုးေတြအဖြားေတြ ေျပာေနတဲ့ စကားတခြန္းေပါ့။ အယ္ဒီေကာင္ေလးေတာ့ ၀ဋ္လိုက္ေတာ့မွာပဲဆိုတာေလ။ ၀ဋ္မွာအျမဲ ငရဲမွာအပပါ။ ငရဲ ဆိုတာ ကိုယ္ျပဳခဲ့ တဲ့ ကုသိုလ္အဟုန္ျကီးေနရင္ ေတာင္လြတ္နိုင္ပါေသးတယ္။ ေက်ာ္သြားနိုင္ပါေသးတယ္။ ၀ဋ္ဆိုတာေတာ့ မိမိ သံသရာတေလ်ာက္ နိဗၺာန္ မေရာက္ခင္စပ္ျကား အျကားအလပ္မရွိ လိုက္လာတတ္တာပါ။

တန္ခိုးေတာ္အရာမွာ ဧတဒဂ္ ဘြဲ ့ရေတာ္မူထားတဲ့ ရွင္ေမာဂၢလန္ ရဟႏာၱကိုယ္ေတာ္ျမတ္ျကီးေတာင္ ၀ဋ္ကိုမေက်ာ္နိုင္သြားပါဘူး။ ပရိနိဗၺာန္ စံခါနီး ဒိဌိ ေတြလႊတ္လိုက္တဲ ့ လူမိုက္ငါးရာရဲ့ ရိုက္နွက္မွဳနဲ ပရိနိဗၺာန္ ျပဳခဲ့ရတာပါ။ တန္ခိုးေတာ္နဲ ့ဒီဟာကို ေရွာင္လႊဲလို ့ရရဲ့သားနဲ ့ ျပဳခဲ့ဖူးတဲ့ အမူကိုဆင္ျခင္ျပီး ဒီ၀ဋ္ ကိုျပန္လည္ေပးဆပ္ခဲ့ တာပါ။ အတိတ္ဘ၀တခုတုန္း က မယားရဲ့ အလိုဆႏၵကိုလိုက္ကာ မ်က္မျမင္ မိခင္ဖခင္တို ့ကို ေတာထဲေခၚကာ ခိုးသားျကီးေယာင္ေဆာင္ျပီး ရိုက္နွက္ခဲ့ ဖူးတဲ့ အတိတ္၀ဋ္ေျကြးေျကာင့္ပါ။

၀ဋ္ေျကြးကို ျမတ္ဗုဒၶ ဘုရားရွင္ေတာင္ ေရွာင္လႊဲလို ့မရခဲ့ပါဘူး။ တခုေသာဘ၀တြင္ ညီငယ္နွင့္စည္းစိမ္ ခြဲရာတြင္ ခိုင္ရန္ျဖစ္ပြားျပီး ညီငယ္အား ေက်ာက္ျဖင့္ ထုသတ္ခဲ့ဖူးေသာအတိတ္ကံ၊ ပေစၥကဗုဒၶာ အား ကေလးဘ၀တခုတြင္ ေျခမေတာ္ကို ေက်ာက္ျဖင့္အပ်ာ္သေဘာ ျပစ္ခတ္ခဲ့ ဖူးတဲ့အတိတ္ကံ၊ ပေဒသရာဇ္မင္း ဘ၀တခုတြင္ လူယုတ္မာနွင့္ ေပါင္းမိသျဖင့္ အျပစ္မရွိသူအား ဓါးျဖင့္ခြဲစိတ္ခဲ့ဖူးတဲ့ အတိတ္ကံ တို ့ေျကာင့္ ဗုဒၶဘုရားရွင္ျဖစ္ေတာ္မူေသာအခါ ေဒ၀ဒတ္ ၏ေက်ာက္ေမာင္းဆင္ လုပ္ျကံမွဳ ကိုခံရျခင္း၊ ထိုမွေက်ာက္လႊာတခု ပဲ့စင္၍ ေျခမေတာ္၌ ေသြးစိမ္း တည္ျခင္း၊ ၄င္းဒါဏ္ရာ ကိုေဆးဆရာ ဇိ၀က က ဓါးျဖင့္ခြဲစိပ္ ကုသ တာကို ခံရျခင္း စတဲ့၀ဋ္ေျကြးေတြကို အစဥ္လိုက ္ျပန္လည္ ေပးဆပ္ရပါတယ္။

ဒါေျကာင့္က်ေတာ္တို ့လိုပုတုဇဥ္မ်ားအတြက္ေတာ့ အထူးသတိထားစရာပါ။ ၀ဋ္ဆိုတာ သူကေတာ့ ရဟႏာၱ၊ သူကေတာ့ ဘုရားရွင္ျဖစ္တယ္ဆိုျပီး မ်က္နွာလိုက္ရိုးထံုးစံ မရွိပါ။ ဒါေျကာင့္ မိမိျပဳခဲ့ဖူးတဲ့ အလုပ္ေတြကို အထူးဆင္ျခင္သင့္ပါတယ္။ ငါသူ ့ကိုတခုလုပ္ထားတယ္ တေန ့ငါ့လဲ ငါလုပ္ထားသလိုျပန္ျဖစ္မွာပါလားဆိုတဲ့ သတိသံေ၀ဂ အျမဲရွိေနဖို ့လိုပါလိမ့္မယ္။ လုပ္ရဲရင္ခံရဲ ရမယ့္သတၱိေတာ့လိုမွာေပါ့ဗ်ာ။ အလွည့္က်ေတာ့ မႏြဲ ့စတမ္းေပါ့။ အဲ့လိုစိတ္မ်ိဳးေလးထားလို ့ အရာရာကိုဆင္ျခင္နိုင္ရင္ေတာ့ အေကာင္းဆံုးေပါ့။

ဒီဘ၀ေတာ့ ငါေကာင္းစားရင္ျပီးတာပဲ ေနာက္ဘ၀မွ အကုန္ခံမယ္ဆိုတဲ့ လူစားမ်ိဳးေတြလဲသတိထားေစခ်င္ပါတယ္။ တခ်ိဳ ့က အခုျဖစ္မွာမွမဟုတ္တာ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ေနတယ္ဘာျဖစ္လဲ ဆိုတဲ့ လူတန္းစားကလဲ တမ်ိဳးရွိျကျပန္ပါေသးတယ္။ အထူးသတိထားေစခ်င္ပါတယ္။ အဲ့လိုလူမ်ိဳးေတြ အေသမေကာင္းျကပါဘူး။ ဘ၀နီဂံုး ေတြကိုျကည့္လိုက္ရင္ မလွပျကပါဘူး။ မ်က္စိေရွ့မွာတင္ ၀ဋ္လည္တယ္ဆိုတာ ဒါမ်ိဳးေတြကို ေျပာတာပါ။ မိတ္ေဆြတို ့ျကံုဖူး ျကားဖူးျက မွာပါ။ ဒါေတြကို ျမင္တတ္ေအာင္ ျကည့္သင့္ပါတယ္။ ဥပမာယူသင့္ပါတယ္။ ဘာလုပ္လုပ္ သူ ့ေနရာမွာငါသာဆိုရင္ ဆိုတဲ့ စိတ္ကိုအျမဲေမြးသင့္ပါတယ္။ ဒါမွလဲေလာကျကီးမွာ ျဗဟၼစိုရ္ ၄ပါး ျဖစ္တဲ ့ ေမတၱာ၊ ကရုဏာ၊ မုဒိတာ၊ ဥေပကၡာ တို ့ထြန္းကားျပီး သာယာျပည့္စံု မွာျဖစ္ပါတယ္။

တရားထူးမရလို ့ အရိယာယ္ ပုဂိၢဳလ္ မျဖစ္နိုင္ေသးရင္ေတာင္ သူေတာ္ေကာင္းတရားေလးေတြ ပြားမ်ားနိုင္ဖို ့လိုပါတယ္။ ဒါမွသာ ေရာက္ရာဘ၀တိုင္းမွာ ပါရမီ တျဖည္းျဖည္းျဖည့္ေနရာေရာက္ပါမယ္။ အဲ့ကတဆင့္ ပါရမီျပည့္ လို ့ကိုကလဲ က်င့္ျကံနိုင္မယ္ဆို အရိယာယ္ ပုဂိၢဳလ္ေတာင္ျဖစ္နိုင္ပါေသးတယ္။ ဒါေျကာင့္ ကံကံ၏ အက်ိဳးကိုလဲ ယံု၊ ၀ဋ္ဆိုတာလည္ တတ္တဲ့သေဘာတရားရွိ တယ္ဆိုတာလက္ခံတဲ့ လူေကာင္းလူမြန္ လူသူေတာ္ေကာင္းမ်ားျဖစ္ေစျခင္ေျကာင္းပါ။

The essentials of a good teacher (by Nagamauk-Sawthara)


Ashin Nandasara
(Nagamauk-Sawthara)
M.U

Anyone has each of teachers teaching something after born in this world; otherwise, even though someone tells that I don’t have teacher in my life, indeed his parents are the teachers of him first of all. Hence, no one will be in this world without teacher. A person grown up under the instructing of good teacher who taught both as education and as any methods, is able to be a good pupil if trying better than others by bearing good moral character. If not, he may be a bad pupil. In this world there are two teacher, good teacher and bad teacher. Then, who are good teacher and bad teacher and what are the essentials of a good teacher? These simple questions would like to be asked by some of the peoples, and they want to know it. I would therefore love to present a story famous in Buddhism to compare good teacher and bad teacher. There was once the son of a Brahmin (the highest priestly caste in India) in court of King Pasenadi of Kosala, whose name was Ahimsaka. He was sent to Taxila(University) for his studies. Ahimsaka was intelligent and obedient to this teacher; therefore he was liked by both the teacher and his wife. This made the other pupils jealous of him. So they went to the teacher and falsely accused Ahimsaka of having an immoral relationship with the teacher’s wife. At first, he did not believe them, but after hearing it a number of times, he thought it was true and vowed to have revenge on Ahimsaka. He thought that to kill him would reflect badly on him. His rage prompted him to suggest the unthinkable to the young and innocent Ahimsaka. He told his pupil to kill a thousand human beings and to bring the right thumb of each as payment for teaching him. Of course the youngster will not even think of such thing, so he was banished from teacher’s house and returned to his parents.
When his father learned why Ahimsaka had been expelled, he became furious with his son, and would hear no reason. On that very day, with rain pouring down, he ordered Ahimsaka to leave the house. Ahimsaka went to his mother and asked her advice, but she could not go against the will of her husband. Next Ahimsaka went to the house of his betrothed (in accord with the ancient custom in India calling for betrothal of children long before their actual marriage), but when the family learned why Ahimsaka had been turned out of school, they drove him off. The shame, anger, fear, and despair of Ahimsaka drove him out of his mind. His suffering mind could only recollect the teacher’s order: to collect 1,000 human thumbs. And so he started killing, and as he killed, the thumbs he collected were hung on a tree, but as they were destroyed by crows and vultures, he later wore a garland of the fingers to keep track of the number. 0n account of this he came to be known as Angulimala (finger garland) and became the terror of the countryside. The king himself heard about the exploits of Angulimala, and he decided to capture him. When Mantani, Ahimsaka’s mother, heard about the king’s intention, she went to the forest in a desperate bid to save her son. By this time, the chain around the neck of Angulimala had 999 fingers in it, just one finger short of 1,000.
The Buddha( Bodh); learned of the mother’s attempt to dissuade her son from, and reflected that if he did not intervene, Angulimala, who was on the lookout for the last person to make up the 1,000, would see his mother and might kill her. In that case, he would have to suffer an even longer period for his evil kamma(deeds). Out of compassion, the Buddha left for the forest. Angulimala, after many sleepless days and nights, was very tired and near exhaustion. At the same time, he was very anxious to kill the last person to make up his full quota of 1,000 and so complete his task. He made up his mind to the first person he met. As he looked down from his mountain perch, he saw a woman on the road below. He wanted to fulfill his vow to complete the 1,000 thumbs, but as he approached, he saw it was his mother. At the same time, the Buddha was approaching, and Angulimala had just enough presence of mind to decide to kill the wandering monk instead of his mother. He set out after the Blessed One with his knife raised. But the Buddha kept moving ahead of him. Angulimala just could not catch up with him. Finally, he cried out, “O Bhikkhu(monk), stop, stop!” and the Enlightened One replied, “I have stopped. It is you who have not stopped.” Angulimala did not catch the significance of these words, so he asked, “O Bhikkhu (monk)! Why do you say that you have stopped while I have not?”
The Buddha replied, “I say that I have stopped because I have given up killing all beings. I have given up ill-treating all beings, and have established myself in universal love, patience, and knowledge through reflection. But you have not given up killing or ill-treating others and you are not yet established in universal love and patience. Hence, you are the one who has not stopped.” On hearing these words Angulimala was recalled to reality, and thought, these are the words of a wise man. This monk is so very wise and so very brave that he must be the leader of the monks. Indeed, he must be the Enlightened One himself! He must have come here specially to make me see the light. So thinking, he threw away his weapons and asked the Blessed One to admit to the Order of the bhikkhus, which the Buddha did. When the king and his men came to capture Angulimala, they found him at the monastery of the Buddha. Finding that Angulimala had given up his evil ways and become a bhikkhu, the king and his men agreed to leave him alone. During his stay at monastery, Angulimala ardently practiced meditation.
Angulimala had no peace of mind even in his solitary meditation he used to recall memories of his part and the pathetic cries of his unfortunate victims. As a result of his evil kamma(deeds), while seeking alms in the streets he would become a target of stray stones and sticks and he would return to the Jetavana monastery with broken head and blood flowing, cut and bruised, to be reminded by the Buddha: “My son Angulimala. You have done away with evil. Have patience. This is the effect of evil deeds you have committed in the existence. Your evil kamma(deeds) would have made suffer through innumerable existences had I not met you.” One morning while going on an alms round in Savatthi, Angulimala heard someone crying out in pain. When he came to know that a pregnant lady was having labor pains and facing difficulty to deliver child, he reflected, all worldly beings are subject to suffering. Moved by compassion, he reported the suffering of his poor woman to the Buddha who advised him to recite the following words of truth, which later came to be known as Angulimala Paritta. Going to the presence of the suffering woman, he sat on a seat separated from her by a screen, and uttered these words:
Sister, since the day I became an Arahant
I have not consciously destroyed
The life of any living beings.
By this truth, may you be well
And may your unborn child be well.
Instantly the woman delivered her child with case. Both mother and child were well and healthy. Even today many resort to this paritta. Angulimala liked living in solitude and in seclusion. Later he passed away peacefully. As an Arahant, he attained parinibbhana.
Other bhikkhus asked the Buddha where Angulimala was reborn, and when Blessed One replied, my son Angulimala has attained prinibbana, they could hardly believe it. So they asked whether it was possible that such a man who had in fact killed so many people could have attained parinibbana. To this question, the Buddha replied, “ Bhikkhus(monks) Angulimala had done much evil because he did not have good friends and a good teacher. But later, he bound good friends and a good teacher (Buddha) and with their help and good advice he became steadfast and mindful in practicing the Dhamma and meditation. Thus, his evil deeds have been overwhelmed by good kamma(deed) and his mind has been completely rid of all defilements.”
The Buddha said of Angulimala
“Whose evil deed is obscured by good,
he illumines this world like the moon freed from a cloud.”
The power of love and compassion are stronger than any evil, and are absolute conditions for awakening. We could realize the differences between a good teacher and a bad teacher by reading the story above.
We therefore need to meet with good teacher when studying education, other knowledge and so on. So as to be good for the characters, to be skillful in the art of many subjects’ teaching, to have the loving-kindness, volition and compassion on the pupils for teaching the arts very well, to indicate the good ways to any pupils by telling the good words and not to have the infidelities, are the essentials of a good teacher. A person in order to be a good teacher, is necessary to learn the education or knowledge from a good teacher who is able to teach many arts
Afterwards, wanting to be a good teacher, he should properly try hard that he may well be skilled in it more than others. If trying it without laziness and boring, he will definitely be a good teacher who can teach it to some persons clearly, having a lot of the knowledge of literature. In order to be a good teacher being good at the all of matters in practice and so as to able to discuss the social affairs, the education, the religious and the politics with some of scholars understood in subjects above, he must try more than others. Some persons not having the sympathy, the hobby and making a sacrifice, will not be a good teacher anyway. Anybody having a whish to be a good teacher, should understand the essentials of a good teacher. Similarly he who does not understand and study all of it, will not be a good teacher in the future. If being a good teacher, he has to be sufficient five kinds of teachers’ moral duties. The following are:
1. He teaches to be accomplished the arts to pupils.
2. He chastens the pupils.
3. He teaches the all arts to pupils.
4. He defends the dangers for pupils.
5. He sends off the pupils at suitable place.
He not knowing the essentials of a good teacher, not understanding the social affairs and the education, being jealous the richness of others and the development of pupils, hating the students very good at education, having no good mind (good nature) and good behavior, not being accorded with five kinds of teachers’ moral duties, and having no the realizations, is not a good teacher respected by people.
As if everyone is not able to be a The Buddha, every teacher may not be a good teacher too. It is very difficulty so as to be a good teacher even if there are many teachers in this world. But, we may be a good teacher if being obedient the duties and essentials of a good teacher. In the literature of Buddhist according to the teaching of Lord Buddha there are four kinds of teachers:
1. The teacher who administers the three refuges on the occasion of entering the order as a novice;
2. The teacher who recites the ritualistic sacred Pali texts, kammavaca, during one’s ordination ceremony;
3. The teacher who teaches one the Pitaka scriptures;
4. The teacher on whom one depends for good conduct.

In general, such as teachers in order to be a good teacher, are also necessary to be
complete the teachers’ moral duties and the essentials of a good teacher.

Nagamauk-Sawthara

ျဖဴးဆရာေတာ္ဘ၀နတ္ထံပ်ံလြန္ေတာ္မူျခင္း

ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ နိဳင္ငံေက်ာ္ဓမၼကထိက ျပည္တြင္းျပည္ပသာသနာျပဳ ျဖဴးဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၱနရပတိ သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အာရွေတာ္ဝင္ေဆးကုခန္းတြင္ ွ ယေန႔ ( 24 Nov 2009 ) ရက္ေန႔ ၊ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ (၇)နာရီခန္႔၌ ဘ၀နတ္ထံပ်ံလြန္ေတာ္မူခဲ႔ျပီျဖစ္ပါသည္...။

Monday, November 23, 2009

ထာ၀ရကုသုိလ္ (၆) မ်ဳိး(၁) အာရာမေရာပ ဒါန = ပန္းဥယ်ာဥ္ ၊ သစ္သီး ဥယ်ာဥ္ မ်ားကို လွဴဒါန္းျခင္း။
(၂) ၀နေရာပ ဒါန = အရိပ္ေကာင္းေသာ သစ္ပင္မ်ားကို စုိက္ပ်ဳိးလွဴဒါန္းျခင္း။
(၃) ေသတုကာရက ဒါန = တံတားခင္၍ လွဴဒါန္းျခင္း။
(၄) ပပါ ဒါန = ေရအုိးစင္တည္၍ လွဴဒါန္းျခင္း။
(၅)ဥဒပါန ဒါန = ေရတြင္း၊ ေရကန္တူး၍ လွဴဒါန္းျခင္း။
(၆) ဥပႆဒါန = ဇရပ္၊ တန္ေဆာင္း၊ ေက်ာင္း၊ ျပာသာဒ္ လွဴဒါန္းျခင္း။

ဤ ဒါန (၆) ပါး အနက္ တစ္မ်ဳိးမ်ုဳိး ကို လွဴဒါန္းသူသည္ ေန႔ေရာ ညဥ္႔ပါ အခါခပ္သိမ္း ကုသုိလ္ တရားပြားမ်ား၏။ ေသာလြန္ေသာအခါ နတ္ျပည္သုိ႔ လားေရာက္ရ၏။
သာ၀တၳိျပည္ ေဇတ၀န္ေက်ာင္းေတာ္၌ ျမတ္စြာဘုရား သီတင္းသုံး ေနေတာ္မူစဥ္ ညဥ္႔သန္းေခါင္ယံ အခ်ိန္၀ယ္ နတ္သားတစ္ပါး ေမးေလွ်ာက္၏။
῝အရွင္ေဂါတမ.. အဘယ္သူတုိ႔အား ေန႔ေရာ ညဥ္႔ပါ အခါခပ္သိမ္း ေကာင္းမႈတုိးပြားပါသနည္း၊ အဘယ္သူတုိ႔သည္ တရား၌ တည္ကုန္ပါသနည္း၊ အဘယ္သူတုိ႔သည္ သီလႏွင့္ျပည့္စုံပါကုန္သနည္း၊ အဘယ္သူတုိ႔သည္ နတ္ျပည္သုိ႔ သြားၾကရပါကုန္သနည္း῎
အုိ…နတ္သား၊ အၾကင္သူတုိ႔သည္ သစ္သီးဥယ်ာဥ္၊ ပန္းဥယ်ာဥ္၊ အရိပ္ေကာင္းေသာ သစ္ပင္မ်ားကို စိုက္ပ်ဳိးလွဴဒါန္းၾကကုန္၏။ တံတားခင္းၾကကုန္၏၊ ေရအုိးစင္ တည္ခင္ၾကကုန္၏၊ ေရတြင္း ေရကန္ႏွင့္ ေနရာေကာင္းတုိ႔ကို လွဴဒါန္းၾကကုန္၏။ ထုိသူတုိ႔အား ေန႔ေရာညဥ္႔ပါ အခါခပ္သိမ္း ေကာင္းမႈတုိးပြား၏။ ထုိသူတုိ႔သည္တရား၌ တည္ကုန္၏။အေလ့အထ စာရိတၱ သီလႏွင့္ ျပည့္စုံကုန္၏။ ထုိသူတုိ႔ ေသလြန္ေသာ္ နတ္ျပည္သုိ႔ သြားကုန္၏
ဟု ျမတ္စြာဘုရား ေျဖၾကားေတာ္မူ၏။
(သံ၊ ၁။ ၃၀-၃၁။ သံ၊ ႒၊ ၁။ ၈၃ )

အသိႏွင့္ ကိုယ္က်င့္


{17.10.09,စကၤာပူႏုိင္ငံ၊ Jayamangala Buddhist Vihara တြင္ တရားေဟာခဲ့စဥ္က}
အသိသည္ အသိသာ၊ ကိုယ္က်င့္မဟုတ္၊ သိတိုင္းမက်င့္လွ်င္ သိေနရံုျဖင့္ အက်ိဳးမရ။ က်မ္းစာတို႔သည္ သိေအာင္သာ ညႊန္ျပႏိုင္၏။ က်င့္၍ မေပးႏိုင္ၾက။ ယခုကာလ စာေပလိုက္စားသူ၊ အဆံုးအမ မ်ားမ်ား ခံရသူတို႔သည္ အသိမနည္းလွေခ်။ သို႔ေသာ္ ထိုသိသူမ်ားတြင္ အထုိက္အေလွ်ာက္ ေစာင့္စည္းသူ သတိထားသူကား အလြန္နည္းပါးလွ၏။ ထိုကဲ့သို႔ လူစားေတြေပါမ်ားေနေသာ ဤေလာကၾကီး၀ယ္ လူေကာင္းသူေကာင္းမ်ားပင္ စိတ္ထားေကာင္းထားဖို႔ ခက္ယဥ္းေလေတာ့သည္။
မွန္၏ – ဒါနျပဳရာမွာပင္ ပကာသနဒါနေတြ ေပါမ်ားရကာ ဒါနစစ္စစ္ ျပဳလုပ္လိုပါလ်က္ ပတ္၀န္းက်င္ အေျခအေနေၾကာင့္ မိမိလည္း ပကာသနဒါနကိုသာ ျပဳရသျဖင့္ သူေတာင္ေကာင္းစစ္စစ္တို႔၏ သြားရာလမ္းေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ဒါနပါရမီလမ္းကို ေျဖာင့္တန္းေအာင္ မလိုက္ႏိုင္ေတာ့။ ထုိပကာသနဒါနျပဳသူမ်ားလည္း အက်ိဳးမရေသာေၾကာင့္ (ရေသာ္လည္း အက်ဳိးနည္း) ကိုသိၾက၏။ သို႔ေသာ္ ဂုဏ္ပကာသန ကိုမက္ေသာ တဏွာ၏ စနက္ေၾကာင့္ သိပါလ်က္နဲ႔ မသိသူတို႔၏ အလုပ္ကိုပင္ လုပ္ၾကရေလေတာ့သည္။
က်ားငစဥ္းလဲ အေၾကာင္း
ဟိေတာပေဒသ၌ က်ားအိုၾကီး စဥ္းလဲပံုကို ပံု၀တၳဳလုပ္၍ ျပထားသည္မွာ အသိႏွင့္ကိုယ္က်င့္ တျခားဆီျဖစ္၍ ေနေၾကာင္းကို ထင္ရွားေစေတာ့သည္။ က်ားၾကီးကား အေတာ္အိုျပီ။ ေရွးကလို သားေကာင္မ်ားကို လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ မဖမ္းႏိုင္ေတာ့ေခ်။ သို႔ျဖစ္၍ တေန႔သ၌ ေတာသြားေတာလာ တို႔ ၾကားေလာက္ေအာင္ ဟစ္ေအာ္သည္မွာ- “ အို- အိုခရီးသြားတို႔ ဤေရႊလက္ေကာက္ကို ယူလွည့္ပါကုန္” ထိုစကားကို ခရီးသြားတစ္ေယာက္ၾကား၍ အနားလာျပီးလွ်င္ ”ဘယ္မွာလဲ ေရႊလက္ေကာက္” ေမးသျဖင့္ က်ားအိုၾကီးက လက္ကိုျဖန္႔၍ ေရႊလက္ေကာက္ ကို ျပေလေသာအခါ ထိုခရီးသည္က “သူတပါးအသက္ကို သတ္ျဖတ္စားေသာက္ေလ့ရွိေသာ အသင္၏အနား၌ ဘယ္ႏွယ့္လုပ္ပီး အကၽြမ္းတ၀င္ ယူငင္၀့ံပါမည္လဲ” ဟုေျပာေလေသာ္ က်ားၾကီးက ေျပာသည္မွာ “ကၽြႏ္ုပ္ငယ္ရြယ္စဥ္က တရားကို နားမလည္၍ သူမ်ားကို သတ္ျဖတ္ခဲ့သည္။ ထိုသို႔ သူမ်ားကုိ သတ္မိခဲ့၍ ကာလ၀ိပါတ္ ေနာက္ပိုးတက္ သျဖင့္ ကၽြႏု္ သားသမီးႏွင့္ မယားလည္းဆံုးလို႔ သံေ၀ဂ ျဖစ္ေနတုန္းမွာ သူေတာ္စင္ႏွင့္ ေတြ႔၍ “ယေန႔ကစျပီး အလွဴဒါနျပဳလ်က္ တရားက်င့္ေလာ့” ဟု ၾသ၀ါဒ ေပးခဲ့ေသာေၾကာင့္ ထိုၾသ၀ါဒအတိုင္း လိုက္နာေနထိုင္သူ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြႏု္ပ္ရဲ႕ လက္သည္းေျခသည္းႏွင့္ သြားမ်ားလည္း ေလွ်ာက်ကုန္ျပီျဖစ္၍ အဘယ္မွာ ေၾကာက္ရြံ႕စရာ ရွိပါေတာ့မည္လဲ။ ကၽြႏု္ပ္မွာ ေလာဘဆိုလို႔ အလြန္နည္းပါးေနပါၿပီ။ ကၽြႏ္ုပ္၏ လက္မွာရွိေနေသာ ဤေရႊလက္ေကာက္ကို တစ္စံုတစ္ေယာက္အား ေပးခ်င္ေနတာကိုၾကည့္ပါေတာ့။ သည္ေတာ့ကာ ကၽြႏု္ပ္က ဘယ္မွာ သင့္ကို သတ္ျဖတ္ေတာ့မည္လဲ။ ကၽြႏု္ပ္ၾကားဖူးေသာ တရားစုမွာလည္း “သူမ်ားမယားကို ကိုယ္၏မိခင္လို သေဘာထား၍ သူမ်ား ဥစၥာကို ေက်ာက္ခဲသလဲမ်ားလို သေဘာထားၿပီးလွ်င္ သတၱ၀ါဟူသမွ်ကို ကိုယ္ႏွင့္မျခားေအာင္ စိတ္ထားႏိုင္မွ ပညာရွိသူေတာ္ေကာင္း” ဟုမိန္႔ဆိုခ်က္ရွိေလေတာ့ ကၽြႏု္ပ္လို တရားသိ သူေတာ္ေကာင္း တစ္ေယာက္က အဘယ္မွာ သူ႔အသက္ကို သတ္ရက္ေတာ့မွာလဲ။ သို႔ျဖစ္၍ ဤေရအိုင္မွာ ေရဆင္းခ်ိဳးၿပီး စင္စင္ၾကယ္ၾကယ္ႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္ လက္ေကာက္ကို အလွဴခံပါ” ဟုေျပာေလေသာ္ – ထိုစကားကုိ ယံုၾကည့္မိေသာ ခရီးသြားသည္ ေရခ်ိဴရန္ ဆင္းလ်င္ဆင္းျခင္း ၫႊန္၌ ကၽြံေလ၏။ ထိုအခါ သူေတာ္စင္က်ားၾကီးက “ ဟား..ဟား… ၫႊန္ထဲ နစ္ေနသကိုး ကၽြႏု္ပ္ ဆယ္ပါ့မယ္” ဟုေျပာေျပာဆိုဆုိ အနားကပ္ကာ သတ္စားေလသည္။
ဤပံု၀တၳဳကို ေထာက္၍ အသိသည္ အသိမွ်သာျဖစ္ေၾကာင္း သိသေလာက္ ကိုယ္က်င့္တရားမရွိလွ်င္ က်က်နန ယုတၱိယုတၱာႏွင့္ စဥ္းလဲတတ္သျဖင့္ မသိ၍ဆိုးရြားေနသူတို႔ထက္ပင္ ေၾကာက္ဖြယ္ ေကာင္းေၾကာင္း နားလည္ကာ ဤက်မ္းစားရႈသူတို႔မွာ သိရံုႏွင့္ မၿပီးၾကပဲ သိသည့္အတိုင္း ကိုယ္က်င့္ေကာင္းသူခ်ည္း ျဖစ္ၾကပါေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းလ်က္ ထပ္ေလာင္း၍ သတိေပးရပါသတည္း။
အရွင္ဇနကာဘိ၀ံသ

ဒါနက နိဗၺာန္ အထိ အက်ဳိးေပးႏုိင္သလားဒါနက ‘လြတ္လြတ္စြန္႔ၾကဲျခင္း’ လကၡဏာ ရွိတယ္။ လွဴဖြယ္ ၀တၳဳမွာ တပ္မက္တြယ္တာတဲ့ ေလာဘကုိ ဖ်တ္ဆီးျခင္းကိစၥရသ ႏွင့္ အျပစ္ကင္းျခင္း သမၸတၱိရသရွိတယ္။
‘လြတ္လြတ္စြန္႔ၾကဲျခင္း’ ႏွင့္ ‘လွဴဖြယ္၀တၳဳမွာ တပ္မက္ တြယ္တာတဲ့ ေလာဘကို ဖ်တ္ဆီးျခင္း’ ဆုိတာ အေလာဘတရား ျဖစ္တယ္။ ‘ အျပစ္ကင္းျခင္း ’ ဆုိတာက အေဒါသတရား
ျဖစ္တယ္။ အေလာဘက ေလာဘရဲ့ ဆန္႔က်င့္ဘက္၊ မိမိပိုင္ဆုိင္တဲ့ ပစၥည္း၀တၳဳကို မစြန္႔လြတ္၊ မလွဴဒါန္းနုိင္ေအာင္ ျငိကပ္ တပ္မက္ေနတဲ့ သေဘာက ေလာဘ၊ မေပးရက္နုိင္ေအာင္
ႏွေေျမာတြန္႔ တုိေနတဲ့ သေဘာက မစၦရိယ၊ ထုိေလာဘႏွင့္ မစၦရိယ တုိ႔ကုိ အေလာဘျဖင့္ တြန္းလွန္ဖယ္ရွား နုိင္မွသာ လွဴဒါန္းနုိ္င္တယ္။ ေလာဘက ကာမဂုဏ္ အာရုံတုိ႔ကုိ
တပ္မက္တြယ္တာတဲ့ အတြက္ တဏွာလို႔လည္း အမည္ရတယ္။ ထုိတဏွာက မိမိဘ၀ကုိလည္း တပ္မက္တြယ္တာတယ္။ ထုိတဏွာေၾကာင့္ ဘ၀တစ္ခုျပီးတစ္ခုျဖစ္ကာ ၀ဋ္ဆင္းရဲမွာ
သံသရာ က်င္လည္ေနရတယ္။ ဘ၀သစ္ျဖစ္ျခင္း ဟာ ဒုကၡသစၥာအမည္ရတဲ့ ေလာကီနာမ္တရားနဲ့ ရုပ္တရားတုိ႔ ျဖစ္ေပၚျခင္းသာ ျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေလာဘဟာ ဆင္းရဲဒုကၡကုိ
ျဖစ္ပြားေစတတ္တဲ့ သမုဒယသေဘာရွိတယ္။ ဒီသမုဒယသေဘာ ဟာ အမွန္တရားတစ္ရပ္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ သမုဒယသစၥာမည္တယ္။

သုိ႔အတြက္ သံသရာက်င္လည္ေနရျခင္းရဲ့ အဓိကအေၾကာင္းအရင္းက ေလာဘတဏွာပဲ ျဖစ္တယ္။ ေလာဘကို အျမစ္ျပတ္ပယ္သတ္နုိင္ရင္ သံသရာ ၀ဋ္ဆင္းရဲမွ လြတ္ေျမာက္ျပီး နိဗၺာန္
ခ်မ္းသာကို ထာ၀ရ ခံစားရလိမ့္မယ္။ နိဗၺာန္သုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္တတ္တဲ့ မဂၢင္ရွစ္ပါး က်င့္စဥ္တရားဆုိတာ ေလာဘကို ပယ္သတ္တဲ့ က်င့္စဥ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ၀ိပႆနာဘာ၀နာရႈပြားတယ္ဆုိတာ
ရုပ္နာမ္တုိ႔ရဲ႕ အျပစ္ကို ျမင္ေအာင္ရႈကာ ရုပ္နာမ္ကုိ ျငီးေငြ႔ျပီး ရုပ္နာမ္ခႏၶာအေပၚ တပ္မက္တြယ္ တာ ေနတဲ့ တဏွာေလာဘကို ပယ္သတ္နုိ္င္ေအာင္ ၾကဳိးစားအားထုတ္ရတဲ့
အလုပ္ျဖစ္တယ္။ ဒါနဆုိတာ မိမိပုိင္ဆုိင္တဲ့ ျပင္ပ၀တၳဳပစၥည္းမ်ားကို စြန္႔လြတ္နုိင္ဖုိ႔အတြက္ ထုိပစၥည္း၀တၳဳတုိ႔ကုိ တပ္မက္တြယ္တာေနတဲ့ တဏွာေလာဘကို ခ်ဳိးႏွိမ္ ဖယ္ရွားရတဲ့
အလုပ္ျဖစ္တယ္။ တဖန္ ဒါနက အပ၀တၳဳပစၥည္းမ်ားကို စြန္႔လြတ္ျခင္း ျဖစ္တယ္။ နိဗၺာန္က ရုပ္နာမ္ခႏၶာကို စြန္႔လႊတ္ျခင္း ျဖစ္တယ္။ အပ၀တၳဳကေလးကိုမွ် မစြန္႔လြတ္နုိင္ရင္
အသည္းနစ္ေအာင္ ခ်စ္ခင္ေနတဲ့ ရုပ္နာမ္ ခႏၶာကို ဘယ္လိုနည္းနဲ့မွာ စြန္႔လႊတ္နုိင္မွာ မဟုတ္ဘူး။ ဒါန ၀ုိင္းကူ ေပးပါမွ ၀ိပႆနာ အလုပ္ေအာင္ျမင္လိမ့္မယ္။ ဒါနမွာ
ဘာ၀နာသေဘာပါရွိသလို ဘာ၀နာမွာ ဒါနသေဘာပါရွိတယ္။ ထုိအတူပဲ ဒါနမွာ သီလသေဘာပါ၀င္ျပီး သီလမွာ ဒါန သေဘာပါ၀င္ပါတယ္။ ဒါနရဲ့ သမၸတၱိရသျဖစ္တဲ့
“အျပစ္ကင္းျခင္းသေဘာ” ဟာ သီလသေဘာပါပဲ။ ျပီးေတာ့ သူတစ္ပါးအသက္ကို သတ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းဟာ သူ႔အသက္ကို ေပးလွဴျခင္း “ဇီ၀ိတဒါန” ျဖစ္ပါတယ္။
သူတစ္ပါးဥစၥာခုိးယူျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း၊ သူတစ္ပါးရဲ့ သားမယားကို ဖ်တ္ဆီးျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း၊ သူတစ္ပါးတုိ႔ကို လိမ္လည္လွည့္စားျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းတုိ႔ဟာ သူတစ္ပါးတုိ႔အား
ေဘးရန္ကင္းစြာ ေၾကာင့့္ၾကစုိးရိမ္မႈကင္းစြာ ေနထုိင္နုိင္ေအာင္ အက်ုဳိးေဆာင္ေပးရာ ေရာက္လို႔ “အဘယဒါန” အမည္ရတယ္။ ငါးပါးသီလကို “မဟာဒါန” လို႔ေခၚပါတယ္။

ေပါင္းျခဳံျပီးဆုိရရင္ ေလာဘတဏွာကို ပယ္သတ္နုိင္ေအာင္ ကုသုိလ္ေကာင္းမႈျပဳတုိင္း ဒါနသေဘာလည္း ပါတယ္။ သီလသေဘာလည္းပါတယ္။ ဘာ၀နာသေဘာလည္းပါတယ္။ ဒါန၊
သီလ၊ ဘာ၀နာ တုိ႔ကို ခြဲခြဲျခားျခားျပဳ၍မရ။ ဒါန၊ သီလ၊ ဘာ၀နာ တုိ႔ တစ္သားတည္း ေပါင္းစုေနမွ အားရွိတယ္။ သုိ႔အတြက္ မဂၢင္ရွစ္ပါး က်င့္စဥ္တရားျဖင့္ နိဗၺာန္ကို
မ်က္ေမွာက္ျပဳနုိ္င္ေအာင္ ၾကဳိးစားအားထုတ္ရာမွာ ဒါနသေဘာ၊ ဒါနစြမ္းအင္၊ ဒါနအရွိအ၀ါ တုိ႔လည္း ပါ၀င္ေနတယ္ လို႔ မွတ္ယူရေပမယ္။ သတၱ၀ါတုိ႔ သံသရာက်င္လည္ရာမွာ ဒါနမပါရင္
သုဂတိဘ၀ေကာင္းကို ရဖုိ႔မလြယ္။ ရျပန္ရင္လည္းပစၥည္းဥစၥာျပည့္စုံဖုိ႔မလြယ္၊ ပစၥည္း ဥစၥာမျပည့္စုံေတာ့ စား၀တ္ေနေရးအတြက္ ရုန္းကန္ေနရမွာမုိ႔ ကုသုိလ္ေရးကို
ေမ့ေလ်ာ့ေနတတ္တယ္။ မေမ့ေလ်ာ့လို႔ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ ျပဳခ်င္ရင္လည္း စိ္တ္ရွိတုိင္းမလုပ္နုိင္။ “ အူမေတာင့္မွ သီလေစာင့္နုိင္တယ္” ဆုိတဲ့အတုိင္း မေၾကာင့္မၾက
မေတာင့္မတေနနုိင္ပါမွ ဒါန သီလ ဘာ၀နာ ေကာင္းမႈတုိ႔ကို အားရပါးရ လုပ္နုိင္ေပလိမ့္မယ္။

ျမတ္စြာဘုရား၊ ပေစၥကဗုဒၶါ၊ မဂၢသာ၀က ႏွင့္ မဟာသာ၀က မ်ားဟာ ဒါနနဲ့ စတင္ကာ ပါရမီ ျဖည့္ခဲ့ၾကတယ္။ အရွင္မဟာေမာဂၢလာန္ ေလာင္းလ်ာက လြန္ခဲ့တဲ့ တစ္သေခ်ၤႏွင့္
ကမၻာတစ္သိန္းထက္က မေနာမဒႆီ ဘုရားႏွင့္ သံဃာႏွစ္သိန္းကို ၇ ရက္ပတ္လုံး ဆြမ္းသကၤန္းမ်ား ေပးလွဴျပီး လက္၀ဲရံ အဂၢသာ၀က ဆုထူးကို ပန္ဆင္ကာဗ်ာဒိတ္ခံယူခဲ့ရတယ္။
ေခမာေထရီ ေလာင္းလ်ာႏွင့္ ဥပလႅ၀ဏ္ေထရီ ေလာင္းလ်ာတုိ႔ကလည္း ကမၻာတစ္သိန္းထက္က ပဒုမၼတၱရျမတ္စြာဘုရားႏွင့္ သံဃာမ်ားကို ဆြမ္း အၾကီးအက်ယ္ လွဴဒါန္းျပီး ဘုရားရွင္ရဲ႕
လက္ယာရံ၊ လက္၀ဲရံ အဂၢသာ၀ိကာဆုထူးတုိ႔ကို အသီးသီးပန္ဆင္ခဲ့ၾကတယ္။ ဒီဒါနကုသုိလ္ကံတုိ႔ရဲ့ အေၾကာင္း အေထာက္အပံ့နဲ့ ေဂါတမ ျမတ္စြာဘုရားလက္ထက္မွာ တရားနာရုံမွ်ႏွင့္
ေသာတာပန္ ျဖစ္ျပီး တရားရႈပြားတဲ့အခါမွာလည္း လြယ္လြယ္ကူကူနဲ့ ရဟႏၱာ၊ ရဟႏၱာေထရီမ်ား ျဖစ္သြားၾကပါတယ္။ ဒါနမဟပၸလသုတ္ မွာ သမထ၀ိပႆနာစိ္တ္ရဲ့
အဆင္တန္ဆာျဖစ္ေအာင္ အျခံအရံျဖစ္ေအာင္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေအာင္ ရုပ္နာမ္ ခႏၶာကို မငဲ့ကြက္ဘဲ ေပးလွဴရင္ အဲဒီအလွဴဒါနဟာ ဘုံအားျဖင့္ ျဗဟၼာဘုံမအထိ ပုဂၢဳိလ္အားျဖင့္
အနာဂါမ္အထိ အက်ဳိးေပးနုိင္ေၾကာင္း ျမတ္စြာဘုရားေဟာထားပါတယ္။

ဒါနံ ဥဇုဂတံ မဂၢံ

ဒါနဟာ နိဗၺာန္သုိ႔ ေျဖာင့္ေျဖာင့္သြားနုိင္တဲ့ ခရီလမ္းမွန္ျဖစ္တယ္။

ဒါနံ ေမာကၡ ပဒံ ၀ရံ

ဒါနဟာ မဂ္ဖုိလ္နိဗၺာန္၏ အေၾကာင္းစစ္အေၾကာင္းမွန္လည္း ျဖစ္တယ္။

ဤသုိ႔ ေဟာေတာ္မႈခဲ့တာနဲ့အညီ ဒါနဟာ နိဗၺာန္အထိ အက်ဳိးေပးေၾကာင္း အလြန္ထင္ရွားပါတယ္။

မွတ္ခ်က္။ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္၏ “အေကာင္းဆုံးဘ၀လမ္းညႊန္မႈ”စာအုပ္မွ။

Friday, November 20, 2009

အဓမၼဝါဒီႏွင့္ ဓမၼဝါဒီရဟန္းတို႔ ပရိသတ္တို႔သည္ ဤႏွစ္မ်ဳိးတို႔တည္း။

အဘယ္ႏွစ္မ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ...

တရား မဟုတ္သည္ကို ဆိုေလ့ရွိေသာ 'အဓမၼဝါဒီ' ပရိသတ္ လည္းေကာင္း၊
တရား ဟုတ္သည္ကို ဆိုေလ့ ရွိေသာ 'ဓမၼဝါဒီ' ပရိသတ္ လည္းေကာင္းတို႔တည္း။

ရဟန္းတို႔...
တရားမဟုတ္သည္ကို ဆိုေလ့ရွိေသာ 'အဓမၼဝါဒီ' ပရိသတ္ဟူသည္ အဘယ္နည္း၊

ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္ဝယ္ အၾကင္ ပရိသတ္၌ ရဟန္းတို႔သည္ တရားႏွင့္ ေလ်ာ္ေသာ အဓိက႐ုဏ္းကို ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တရားႏွင့္ မေလ်ာ္ေသာ အဓိက႐ုဏ္းကိုေသာ္ လည္းေကာင္း ယူကုန္၏၊ ထိုရဟန္းတို႔သည္ ထိုအဓိက႐ုဏ္း ကို ယူ၍ အခ်င္းခ်င္း သိရွိနားလည္ရန္လည္း မေျပာၾကားကုန္၊ သိရွိနားလည္ရန္ ေျပာၾကားျခင္းငွါလည္း မစည္းေဝးကုန္၊ ႏွစ္သိမ့္ေၾကေအးရန္လည္း မျပဳကုန္၊ ႏွစ္သိမ့္ေၾကေအးရန္ ျပဳျခင္းငွါလည္း မစည္းေဝးကုန္။ ထိုရဟန္းတို႔သည္ သိရွိ နားလည္ရန္ ေျပာၾကားျခင္း အင္အားမရွိကုန္ ႏွစ္သိမ့္ေၾကေအးရန္ ျပဳျခင္း အင္အားမရွိကုန္ အဓိက႐ုဏ္းကို စြန္႔ျခင္း၌ တိုင္ပင္ျခင္း မရွိကုန္မူ၍ ထိုအဓိက႐ုဏ္းကိုပင္လွ်င္ မွားေသာ ျမင္ျခင္း၏ အစြမ္းအားျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ မွားေသာ သံုးသပ္ျခင္းအားျဖင့္ လည္းေကာင္း သက္ဝင္ စဲြလမ္း၍ ''ငါ့အယူသာ မွန္၏၊ တစ္ပါးေသာ အယူသည္ အခ်ည္းႏွီးတည္း'' ဟု ေျပာဆိုကုန္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤပရိသတ္ကို တရား မဟုတ္သည္ကို ဆိုေလ့ရွိေသာ 'အဓမၼဝါဒီ' ပရိသတ္ ဟူ၍ ဆိုအပ္၏။


ရဟန္းတို႔ ...
တရား ဟုတ္သည္ကို ဆိုေလ့ရွိေသာ 'ဓမၼဝါဒီ' ပရိသတ္ ဟူသည္ အဘယ္နည္း၊

ဤသာသနာေတာ္ဝယ္ အၾကင္ ပရိသတ္၌ ရဟန္းတို႔သည္ တရားႏွင့္ ေလ်ာ္ေသာ အဓိက႐ုဏ္းကိုေသာ္ လည္းေကာင္း၊ တရားႏွင့္ မေလ်ာ္ေသာ အဓိက႐ုဏ္းကို ေသာ္လည္းေကာင္း ယူကုန္၏။ ထိုရဟန္းတို႔သည္ ထိုအဓိက႐ုဏ္းကို ယူ၍ အခ်င္းခ်င္း သိရွိ နားလည္ရန္လည္း ေျပာၾကားကုန္၏၊ သိရွိ နားလည္ရန္ ေျပာၾကားျခင္းငွါလည္း စည္းေဝးကုန္၏၊ ႏွစ္သိမ့္ ေၾကေအးရန္လည္း ျပဳကုန္၏၊ ႏွစ္သိမ့္ ေၾကေအးရန္ ျပဳျခင္းငွါလည္း စည္းေဝးကုန္၏၊ ထိုရဟန္းတို႔သည္ သိရွိ နားလည္ရန္ ေျပာၾကားျခင္း အင္အားရွိကုန္သည္ ႏွစ္သိမ့္ေၾကေအးရန္ ျပဳျခင္း အင္အားရွိကုန္သည္ အဓိက႐ုဏ္းကို စြန္႔ျခင္းငွါ တိုင္ပင္ျခင္း ရွိကုန္သည္ ျဖစ္၍ ထိုအဓိက႐ုဏ္းကိုပင္လွ်င္ မွားေသာ ျမင္ျခင္း၏ အစြမ္းအားျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ မွားေသာ သံုးသပ္ျခင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း သက္ဝင္ စဲြလမ္း၍ ''ငါ့အယူသာ မွန္၏၊ တစ္ပါးေသာ အယူသည္ အခ်ည္းႏွီးတည္း'' ဟု မေျပာဆိုကုန္။ ရဟန္းတို႔ ဤပရိသတ္ကို တရား ဟုတ္သည္ကို ဆိုေလ့ရွိေသာ 'ဓမၼဝါဒီ' ပရိသတ္ ဟူ၍ ဆိုအပ္၏။

ရဟန္းတို႔ ပရိသတ္တို႔သည္ ဤႏွစ္မ်ဳိးတို႔ေပတည္း။
ရဟန္းတို႔ ဤႏွစ္မ်ဳိးေသာ ပရိသတ္တို႔တြင္ တရား ဟုတ္သည္ကို ဆိုေလ့ရွိေသာ အၾကင္ 'ဓမၼဝါဒီ' ပရိသတ္သည္ ရွိ၏၊ ထိုပရိသတ္သည္ ျမတ္ေပသတည္း ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ 52 (၁ဝ)

ပရိသဝဂ္ မွ၊ ဒုကနိပါတ္၊ အဂၤုတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္။

ဥပုသ္သီလေစာင့္တယ္ဆုိတာဘယ္လုိလဲ
ဥပုသ္ ဆိုတာ ဥေပါသထ ဆုိတဲ့ ပါဠိမွလာပါတယ္။ (ဥပ + ၀သထ)၊ ဥပ- ေကာင္းျမတ္ေသာ အက်င့္မ်ားႏွင့္ ျပည့္စံု၍၊ ၀သထ- ေနထိုင္ျခင္း။ အက်င့္ေကာင္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုစြာေနထိုင္တာကို “ဥပုသ္” လို႔ေခၚပါတယ္။
ဥပုသ္ေစာင့္ၿပီး ဘုရားဂုဏ္ေတြ ရြတ္ဖတ္ပြားမ်ားကာ ဘုရားကို အာရံုျပဳၾကည္ညိဳေနရင္ “ျဗဟၼဥပုသ္” လို႕ေခၚ ပါတယ္။
*တရားဂုဏ္ေတာ္ေတြ ရြတ္ဖတ္ပြားမ်ား အာရံုျပဳေနရင္ “ဓမၼဥပုသ္” လို႔ေခၚပါတယ္။*သံဃာဂုဏ္ေတာ္ေတြ ရြတ္ဖတ္ပြားမ်ားကာ အာရံုျပဳေနရင္ “သံဃာဥပုသ္” လို႕ေခၚပါတယ္။
*မိမိသီလ စင္ၾကယ္ပံုကုိ ျပန္လည္ဆင္ျခင္ၿပီး မိမိသီလကို ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာျဖစ္ကာ ေနထိုင္ျခင္းကို “သီလဥပုသ္” လို႔ေခၚပါတယ္။
*မိမိႏွင့္ နတ္ျပည္ေျခာက္ထပ္က နတ္ေတြ သဒၶါ၊ သီလ စတဲ့ သူေတာ္ေကာင္းတရားေတြ တူညီပံုကို ဆင္ျခင္ၿပီး ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာနဲ႔ ေနထိုင္ျခင္းကို “ေဒ၀တာဥပုသ္” လို႔ေခၚပါတယ္။
*ႏြားေက်ာင္းသားဟာ ဒီေန႔ ငါ့ႏြားေတြ ဘယ္စားက်က္မွာ က်က္စားၾကတယ္။ မနက္ျဖန္ ဘယ္စားက်က္ကို စားေစမယ္ ေတြးေနသလို ငါ ဥပုသ္ ေစာင့္တဲ့အခါ ဘယ္လို ဟင္းေကာင္း ထမင္းေကာင္းေတြစားမယ္ ေတြးၿပီး ေစာင့္တဲ့ဥပုသ္ ကို “ေဂါပါလ = ႏြားေက်ာင္းသား ဥပုသ္” လို႔ေခၚပါတယ္။
(ေဆာင္ပုဒ္) မိမိ စိတ္မွာ စင္ၾကယ္လာေအာင္ အဂၤါရွစ္တန္ သီလခံ၍ ၿခိဳးျခံ ေအာင့္အည္း တေျဖာင့္တည္းျဖင့္၊ ေစာင့္စည္း အားထုတ္ တရားကုတ္ ဥပုသ္ေစာင့္ ဟုမွတ္။
ဥပုသ္ေစာင့္ပုံ အစီအစဥ္
* ၁။ နက္ျဖန္ ဥပုသ္ေစာင့္မည္ဟု ၾကံစည္ေသာ သူေတာ္စင္သည္ ဥပုသ္ေစာင့္သည့္ အခုိက္၌ အိမ္မႈကိစၥေတြကုိ ေဆာင္ရြက္ျခင္းငွာ မေလ်ာ္ေသာေၾကာင့္ ယေန ့လုိအခါကပင္ အိမ္မႈကိစၥ မ်ားကုိ တာ၀န္ရွိသမွ် ၿပီးစီးေအာင္ စီမံထားရာ၏။
* ၂။ ခ်က္ျပဳတ္ ေကြ်းေမြးမည့္သူ အဆင္သင့္ရွိလွ်က္ နက္ျဖန္ မိမိစားဖုိ ့အတြက္ ေျပာျပ စီစဥ္ ထားရာ၏။ (ဥပုသ္ေစာင့္ခုိက္ ခါတုိင္းထက္ ေကာင္းေကာင္း စားဖုိ ့ကား မစီမံသင့္)
* ၃။ ခ်က္ျပဳတ္ ေကြ်းေမြးမည့္သူ မရွိလွ်င္ နက္ျဖန္ ကိစၥနည္းေအာင္ ၿပီးစီေကာင္းေသာ စားဖြယ္ ေသာက္ဖြယ္မ်ားကုိ ၿပီးစီးေစေအာင္ စီမံထားရာ၏။
* ၄။ နက္ျဖန္ နံနက္ အာရုဏ္တက္ခ်ိန္ကပင္ ကုိယ္လက္မ်ားကုိ စင္ၾကယ္ေအာင္ ျပဳ၍ စိတ္ၾကည္လင္ရုံမွ် သန္ ့ရွင္ေသာ အ၀တ္ကုိ ၀တ္ဆင္ရာ၏။
* ၅။ ပန္းပန္မႈ နံ ့သာလိမ္းမႈႏွင့္ အထူးတလည္ ျပင္ဆင္မႈကုိ မျပဳရာ။
* ၆။ ထုိ ့ေနာက္ ခပ္ေစာေစာကပင္ သီလေဆာက္တည္ရာ၏၊ (သီလေဆာက္တည္ေသာအခါ ပါဠိလုိ နားမလည္လွ်င္ ျမန္မာလုိ ေဆာက္တည္နိဳင္ပါသည္၊ ရွစ္ပါးသီလ ႏႈတ္တက္မရလွ်င္ ကား ဘုရားပညတ္ေတာ္မူအပ္ေသာ ဥပုသ္သီလကုိ ေဆာက္တည္ပါ၏ ဟုႏႈတ္က မိမိဘာသာ ဆုိ၍လည္း ေဆာက္တည္ႏိုင္၏)။
* ၇။ သီလေဆာက္တည္ၿပီးလွ်င္ ေကြ်းေမြး လွဴဒါန္းဖြယ္ရာ ကိစၥရွိက ထုိကိစၥကုိ ျပဳလုပ္၍ မရွိက မိမိအတြက္ သင့္ေတာ္ရုံ စီမံ၍ စားေသာက္ရာ၏။ (တစ္ထပ္သာမက ညစာမစားဘဲ ေနနိဳင္ ေလာက္ေအာင္ပင္ စားေသာက္ခြင့္ရွိ၏)။
* ၈။ ေကြ်းေမြး စားေသာက္ၿပီးလွ်င္ ကုိယ္လက္ မစင္ၾကယ္က ေရခ်ိဳးရာ၏၊ (ကုိယ္စင္ၾကယ္မွ စိတ္ၾကည္လင္၊ စိတ္ၾကည္လင္မွ တရားကုိ အာရုံျပဳ၍ ေကာင္းသည္)။
* ၉။ ထုိ ့ေနာက္ မိမိတစ္ေယာက္တည္း ေနသင့္သူျဖစ္လွ်င္ တစ္ကုိယ္တည္းေန၍ အေဖာ္ႏွင့္ ေနသင့္သူျဖစ္က သေဘာတူ အေဖာ္ႏွင့္တကြ သင့္ေတာ္ေသာ ဆိတ္ၿငိမ္ရာ ဌာန၌ ျဗဟၼာဥပုသ္ကုိ ေစာင့္လုိလွ်င္ ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ကုိ အာရုံျပဳ၍ ေနရာ၏)။
* ၁၀။ တာရွည္စြာ ဆင္ျခင္၍ မေနနိဳင္လွ်င္ တရားစာကုိလည္း ၾကည့္ရွဳ ရြတ္ဖတ္ေနရာ၏၊ (ထုိင္၍ျခည္း ေနရမည္ဟု မဆုိလုိ၊ လွဲကာ စႀကၤ ံသြားကာ အမ်ဳိးမ်ဳိးမွ်တ ေအာင္ေနေစလုိ၏)။
* ၁၁။ နည္းလမ္းက်က် ေဟာေျပာမည့္ပုဂၢဳိလ္ ရွိလွ်င္ တရားနာရာ၏။
* ၁၂။ ညဥ့္အခ်ိန္သုိ ့ေရာက္ေသာအခါ မိမိ၏ သီလကုိ ျပန္၍ ဆင္ျခင္ၿပီးလွ်င္ အရိယာ သူေတာ္ေကာင္း ရဟႏၱာ အေပါင္းႏွင့္ ယေန ့အတြက္ မိမိတူမွ်ပုံကုိ ေအာက္ေမ့ရာ၏။
* ၁၃။ ရဟႏၱာ အရွင္ျမတ္တုိ ့သည္ သူ ့အသက္ကုိ သတ္ျခင္း၊ သူ ့ဥစၥာခုိးျခင္း၊ ေလာကီအာရုံ ကာမဂုဏ္တုိ ့မွ ေရွာင္ၾကဥ္၍ ညစာ စားမႈ၊ ပန္းနံ ့သာစသည္ လိမ္းက်ံမႈမ်ားကုိ မျပဳသကဲ့သုိ ့ ငါသည္လည္း ယေန ့အဖုိ ့ထုိအမႈ အမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ ေရွာင္ၾကဥ္သျဖင့္ ရဟႏၱာအရွင္ျမတ္မ်ားႏွင့္ တူေပသည္တကား၊ ဟု မိမိကုိယ္ အလြန္ေျမွာက္တင္ကာ ရဟႏၱာေယာကၤ်ား ရဟႏၱာမိန္းမ စိတ္ကုိ ျဖစ္ေစၿပီးလွ်င္ ယခုလုိ အသက္ထက္ဆုံး ေစာင့္စည္းေနပါလွ်င္ မၾကာခင္ ဒုကၡခပ္သိမ္း ၿငိမ္းေပလိမ့္မည္ဟု ဆင္ျခင္ရာ၏။
* ၁၄။ နံနက္ အာရုဏ္တက္၌ မိမိရည္မွန္းထားေသာ အခ်ိန္ေစ့ေသာ အခါ အလုိအေလ်ာက္ ရွစ္ပါးသီလ မရွိေတာ့ဘဲ ငါးပါးသီလသာ က်န္ေတာ့သည္။ ( ယခုကာလ အခ်ိဳ ့အရပ္မွာလုိ ငါးပါးသီလ ယူကာ ဥပုသ္ခ်ေနဖြယ္ မလုိပါ)။ဤကားဥပုသ္ေစာင့္ပုံအစီအစဥ္တည္း။
ရွစ္ပါးသီလ ခံယူပံု
ရွစ္ပါးသီလ မယူခင္ အရင္ဆံုး သရဏဂံုေဆာက္တည္ရပါတယ္ …
ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၦာမိ ။ (ဘုရား အားကိုးကြယ္ပါ၏)
ဓမၼံ သရဏံ ဂစၦာမိ ။(တရားအား ကိုးကြယ္ပါ၏)
သံဃံ သရဏံ ဂစၦာမိ ။(သံဃာအား ကုိးကြယ္ပါ၏)
ဒုတိယမၸိ ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၦာမိ ။
ဒုတိယမၸိ ဓမၼံ သရဏံ ဂစၦာမိ ။
ဒုတိယမၸိ သံဃံ သရဏံ ဂစၦာမိ ။
တတိယမၸိ ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၦာမိ ။
တတိယမၸိ ဓမၼံ သရဏံ ဂစၦာမိ ။
တတိယမၸိ သံဃံ သရဏံ ဂစၦာမိ ။
အဲဒီေနာက္ ရွစ္ပါးသီလ ေတာင္းလုိ႕ရပါပီ… ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမသြားႏုိင္သူမ်ား က မိမိအိမ္ဘုရားစင္ေရွ႕တြင္လည္းေတာင္းခံႏုိင္ပါတယ္….
အဟံဘေႏၱ တိသရေဏနသဟ အထင္က သမၸႏာကတံ ဥေပါသထသီလံ ဓမၼံရာစာမိ အႏိုဂဟံ ကတြာ သီလံေဒထ ေမဘေႏၱ။
ဒုတိယမၸိအဟံဘေႏၱ တိသရေဏနသဟ အထင္က သမၸႏာကတံ ဥေပါသထသီလံ ဓမၼံရာစာမိ အႏိုဂဟံ ကတြာ သီလံေဒထ ေမဘေႏၱ။
တတိယမၸိ အဟံဘေႏၱ တိသရေဏနသဟ အထင္က သမၸႏာကတံ ဥေပါသထသီလံ ဓမၼံရာစာမိ အႏိုဂဟံ ကတြာ သီလံေဒထ ေမဘေႏၱ။
၁)ပါဏာတိပါဏာ ေ၀ရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ
-သတၱ၀ါတို႕၏ အသက္ကို သတ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ၏ ။
၂) အဒိန္နဒါနာ ေ၀ရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ
-သူတပါး၏ ပစၥည္းကုိ မတရားယူျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ၏ ။
၃)အျဗဟၼစရိယာ ေ၀ရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ
-မျမတ္ေသာ အက်င့္ကိုို က်င့္ခ်င္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ၏ ။
၄)သူရာေမရယ မဇ္ဇ ပမာဒဌာနာ ေ၀ရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။
-မူးယစ္ေမ့ေလ်ာ့ေစတတ္ေသာ အရက္ေသစာတုိ႕ကို ေသာက္စာျခ္ငး္မွ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ၏ ။
၅)မုသာ၀ါဒါ ေ၀ရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။
-မမွန္ေသာ စကားကိုေျပာဆုိျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ၏ ။
၆)၀ိကာလ ေဘာဇနာ ေ၀ရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။
-ေန႕မြန္းလြဲေသာအါမွ စေရြ႕ ေနာက္တစ္ေန႕ အာရုဏ္မတတ္မီအတြင္း စားေသာက္ဖြယ္ရာတုိ႕ ိကု စားေသာက္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ၏ ။
၇)နစၥ ၊ ဂီတ ၊ ၀ိသူက ၊ ဒသနာ ၊ မာလာဂႏၶ ၊ ၀ိေလပန ၊ မ႑န ၊ ၀ိဘူသနဌာန ေ၀ရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။
-ကျခင္း ၊ သီဆုိျခင္း ၊ တီးမႈတ္ျခင္း ၊ ပန္းပန္ျခင္း ၊ အေမႊးနံသာလိိမ္းက်ံ ရွဴရွိဳက္ျခင္း ၊ ျပင္ဆင္ခ်ယ္သျခင္း တုို႕မွ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ၏ ။
၈)ဥစၥာသယန ၊ မဟာသယနာ ေ၀ရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။
-ျမင့္ျမတ္ေသာ ၊ အလြန္ေကာငး္မြန္ခမ္းနားေသာ အိပ္ယာေနရာတုိ႕တြင္ ေနထိုင္အိပ္စက္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္
အရွင္နာယကာလကၤာရ ေရး—
(၁)ဥပုသ္(၃) မ်ိဳးနဲ႔ အက်ိဳးေက်းဇူး။
ဥပုသ္ ဆိုတာ ပါဠိလို ဥေပါသထ ၊ တနည္း၊ ဥပ၀သထ = ေကာင္းျမတ္ေသာ အက်င္႔ ျဖင္႔ ေနထိုင္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။
ဥပုသ္ဆိုတာ တိကနိပါတ္ အဂၤုတၱရ အလို (၃) မ်ိဳးရွိပါတယ္။ (၁) နိဂဏၭဥပုသ္ (၂) ေဂါပါလဥပုသ္ (၃) အရိယာဥပုသ ္ တို႔ျဖစ္ပါတယ္။
(က) နိဂဏၭဥပုသ္ ဆိုတာ …ငါသည္ ကေန႔ယူဇနာ ၁၀၀ -အတြင္းရွိေသာ သတၱ၀ါတို႔ကိသာေရွာင္မည္။၄င္းမွအပ ငါမေရွာင္ဘူး လို႔ ေဆာက္တည္တဲ႔ တိတၳိဥပုသ္ မ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။ အက်ိဳးမရွိ ဘူးဆိုပါတယ္။
(ခ) ေဂါပါလဥပုသ္ ဆိုတာကေတာ႔ ႏြားေက်ာင္းသားဟာ သူ႔ႏြားတို႔ကို စားက်က္အတြင္းမွ မထြက္ရေအာင္ ေစာင္႔ေရွာက္ရံုသာ ေစာင္႔ေရွာက္ေနဘိသကဲ႔သို႔ သီလခံယူျပီး စားရန္၊ေသာက္ရန္၊စကားေျပာရန္သာ ၾကံစည္တယ္။ ရတနာ(၃)ပါးဂုဏ္ေက်းဇူးကို အာရံုမျပဳ၊အခ်ိန္ကုန္အိမ္ျပန္ရန္မွ်သာ ျဖစ္သျဖင္႔ အက်ိဳးမမ်ားလွ။
(ဂ) အရိယာဥပုသ္ ဟူသည္မွာ ဥပုသ္သီလေဆာက္တည္ျပီး တရားနာျခင္း ၊ ရတနာ(၃)ပါးဂုဏ္ေက်းဇူးကို ေအာက္ေမ႔စီးျဖန္းျခင္း ၊ ေမတၱာပြားျခင္း ၊ လွဴဒါန္းျခင္း ၊ သမထ ထူေထာင္ျခင္း ၊ ဘာ၀နာပြားျခင္း ၊ တရားစကားကို ေဆြးေႏြးေဟာေျပာျခင္း စသည္ျဖင႔္ ကုသိုလ္္အာရံုစိတ္နဲ႔ သာေနျခင္း မ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။ အက်ိဳးေက်းဇူးအမ်ားဆံုးျဖစ္ပါတယ္။
ဒါ တိကနိပါတ္ အဂၤုတၱရ အလိုအရ အက်ိဳးေက်းဇူးကြာတယ္လို႔ ေျဖရပါမယ္။ (က်မ္းကိုး ဆရာေတာ္ ရေ၀ႏြယ္ – ဘာသာေရးျပႆနာမ်ား – ၅ )
(၂)ဥပုသ္နဲ႔ အရုဏ္တက္ခ်ိန္ ။
ကမာရြတ္ရြာမဆရာေတာ္ဘုရားက အရုဏ္တက္ပံုနဲ႔ ေန၀င္ပံုကို ဇယားဆြဲေပးထားပါတယ္။ (၁) တန္ခူး = ( ၅း၀၀ ) အရုဏ္တက္ ။( ၆း၀၀ ) ေနထြက္ ၊ (၆း၀၀) ေန၀င္ ။ (၂) ကဆုန္ = (၄း၅၀ ) အရုဏ္တက္ ။( ၅း၅၀) ေနထြက္ ၊ (၆း၁၀) ေန၀င္ ။ (၃) နယုန္ = ( ၄း၄၀ ) အရုဏ္တက္ ။( ၅း၄၀) ေနထြက္ ၊ (၆း၂၀) ေန၀င္ ။ (၄) ၀ါဆို = (၄း၃၀ ) အရုဏ္တက္ ။( ၅း၃၀) ေနထြက္ ၊ (၆း၃၀) ေန၀င္ ။ (၅) ၀ါေခါင္ = ( ၄း၄၀ ) အရုဏ္တက္ ။( ၅း၄၀) ေနထြက္ ၊ (၆း၂၀) ေန၀င္ ။ (၆) ေတာ္သလင္း = ( ၄း၅၀ ) အရုဏ္တက္ ။( ၅း၅၀) ေနထြက္ ၊ (၆း၁၀) ေန၀င္ ။ (၇) သီတင္းကြ်တ္ = ( ၅း၀၀ ) အရုဏ္တက္ ။( ၆း၀၀) ေနထြက္ ၊ (၆း၀၀) ေန၀င္ ။ (၈) တန္ေဆာင္မုန္း= ( ၅း၁၀ ) အရုဏ္တက္ ။( ၆း၁၀) ေနထြက္ ၊ (၅း၅၀) ေန၀င္ ။ (၉) နတ္ေတာ္ = ( ၅း၂၀ ) အရုဏ္တက္ ။( ၆း၂၀) ေနထြက္ ၊ (၅း၄၀) ေန၀င္ ။ (၁၀) ျပာသို = ( ၅း၃၀ ) အရုဏ္တက္ ။( ၆း၃၀) ေနထြက္ ၊ (၅း၃၀) ေန၀င္ ။ (၁၁) တပို႔တြဲ = ( ၅း၂၀ ) အရုဏ္တက္ ။( ၆း၂၀) ေနထြက္ ၊ (၅း၄၀) ေန၀င္ ။ (၁၂) တေပါင္း =( ၅း၁၀ ) အရုဏ္တက္ ။( ၆း၁၀) ေနထြက္ ၊ (၅း၅၀) ေန၀င္ ။
(က်မ္းကိုး ဆရာေတာ္ ရေ၀ႏြယ္ – ဘ၀တိုင္းဆံုခ်င္ပါသလား)
(၃) ဥပုသ္နဲ႔ သီလယူပံု (၂) မ်ိဳး ။
ဥပုသ္မွာ သီလတစ္ပါးက်ိဳးတာနဲ႔ က်န္တာအားလံုး က်ိဳး ၊ မက်ိဳးကေတာ႔ အစသီလယူပံု ၊ သီလေပးပံုေပၚမွာ မူတည္ပါတယ္ ။ သီလမွာ တစ္ေပါင္းတည္းယူနည္း ၊ တစ္ပါးခ်င္းယူနည္း ဆိုျပီး (၂) မ်ိဳးရွိတယ္။ တစ္ေပါင္းတည္း ယူရင္ တစ္ပါးက်ိဳးတာနဲ႔ အားလံုးပ်က္က်ိဳးပါတယ္။ တစ္ပါးခ်င္း ယူခဲ႔ရင္ေတာ႔ တစ္ပါးက်ိဳးတာနဲ႔ အားလံုးမပ်က္က်ိဳးပါဘူး။ တစ္ေပါင္းတည္း ယူပံုက – အဟံ ဘေႏၱ တိသရေဏနသဟ ပဥၥသီလံ သမာဓိယာမိ အ႒ ဥေပါသထဂၤ ါနိ သမာဓိယာမိ (လယ္တီ ) ပဥၥဂၤ သမႏၷာဂတံ သီလံ သမာဓိယာမိ ( ဦးဗုဓ္)
ဒီပံုစံကို ဒီေခတ္မွာ ယူတာနည္းပါတယ္။ တရားပြဲကအခ်ိန္သိပ္နည္းေနတာမ်ိဳးမွာေတာ႔ တရားေဟာဆရာေတာ္က ဒါမ်ိဳး တစ္ေပါင္းတည္းယူနည္းနဲ႔ သီလေပးတတ္ပါတယ္။
တစ္ပါးစီယူတာကေတာ႔ – ပါဏာတိပါတာ ေ၀ရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ …စသည္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ယူေနၾကတဲ႔ ပံုစံမ်ိဳးေပါ႔ . ဒါက တစ္ပါးက်ိဳးရင္ က်န္တာ မက်ိဳးပါဘူး။ (က်မ္းကိုး ဆရာေတာ္ ရေ၀ႏြယ္ – ဘ၀တိုင္းဆံုခ်င္ပါသလား)
(၄) မွန္ကန္စြာ ခ်ိဳးျခံက်င္႔ၾကံ ျခင္း ဟာ သူေတာ္ေကာင္းေတြရဲ႔ အက်င္႔ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာကို ခ်ိဳးျခံက်င္႔ၾကံမလဲဆိုေတာ႔ အာရံု (၅) ပါး (တစ္နည္း) အာရံု (၆) ပါး နဲ႔ ကာမဂုဏ္ခံစားမႈကို ခ်ိဳးျခံက်င္႔ၾကံရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ႏိွပ္စက္တဲ႔ အထိျဖစ္သြားရင္ တပ ေခၚ အစြန္းေရာက္က်င္႔စဥ္ ျဖစ္သြားျပန္တယ္။ ဒါကိုလည္း ျမတ္စြာဘုရားက ဓမၼစၾကာတရားေတာ္မွာကို အစြန္း(၂)ပါးေရွာင္ဖို႔ ေဟာထားတာ သတိထားမိမွာပါ။ ဥပုသ္(၈) ပါးသီလကို ျပန္ဆန္းစစ္ရင္ ကာေမသုက ခြဲထြက္လာတာကို ေတြ႔ရလိမ္႔မယ္။ ကာေမသု မိ စၦာ စာရ ကံဟာ ေလာကပါလ တရားကို ဖ်က္ဆီးတဲ႔ တရားအေပါင္းမွာ အျပစ္အၾကီးဆံုးတရားျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကံ ေဖာက္ထားသူအတြက္ ဘယ္ေလာက္ပဲ ဘုန္းမီးေနလ ေတာက္ပေနေစကာမူ တစ္ခုေသာ အခါမွာ ဒီအကုသိုလ္ အက်ိဳးကို ျပန္ခံရမယ္ လို႔ ဆိုတယ္။ သူမ်ားသားမယား ျပစ္မွားမႈကို သမုတိနယ္မွာ ကာေမသု မိစၦာ လို႔ ယူေပမယ္႔ ၊ ပရမတၳနယ္မွာေတာ႔ ကာေမသုကို ကာမဂုဏ္တရား (၅)ပါး အျဖစ္ယူတယ္။ ရူပါရံု ၊ သဒၵါရံု ၊ဂႏၶာရံု ၊ ရသာရံု ၊ ေဖာ႒ဗၺာရံု ေတြ ပါလာတယ္။ ျပင္ပ ဒီအာရံုေတြ က ဆြဲေဆာင္တာကို ကိုယ္႔မွာ ရွိတဲ႔ ကိေလသာ က လက္ခံတယ္ ။ ခံစားတယ္ ဆိုရင္ ကာေမသုပဲ ။ ဆြဲေဆာင္ေနဆဲမွာ ရပ္ေနရင္ ကာေမသု မျဖစ္ေသးဘူး။ ပါသြားရင္ သာ ကံေျမာက္တယ္။ ဒါေပမယ္႔ ေရွးဆရာေတြက သားမယားေစာ္ကားျခင္းကို ပဲ လူေတြ ေစာင္႔ဖို႔ သတ္မွတ္ေပးလိုက္ျပီးေတာ႔ က်န္တာေတြကို သီလခြဲထုတ္လိုက္တယ္။ ဒါေၾကာင္႔တို႔ေျပာေနတဲ႔ (၈)ပါး နဲ႔ (၁၀) ပါးမွာ အျဗဟၼ စရိယာ နဲ႔ မာလာ ဂႏၶ …. စတဲ႔ သီလေတြ ပြားလာတယ္။ ဒါေတြကို ေလ႔လာရင္ ကာမဂုဏ္တရား (၅)ပါး ပဲ ျပန္ျဖစ္ေနတာကို ေတြ႔ရပါမယ္။ တျခားထူးဆန္းတာေတြ မဟုတ္ေတာ႔ဘူး။ ကာေမသုေအာက္က ခြဲထြက္သြားတာေတြျဖစ္ေနၾကတယ္။
ဥစၥာသယန၊ မဟာသယနနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး လိုရင္းအေျဖကို ေျပာရရင္ေတာ႔ အထိအေတြ႔သာယာမႈ ၊ႏႈးညံ႔မႈ ကာမဂုဏ္ကိုလည္းေရွာင္မယ္႔ ေန႔ျဖစ္တာမို႔ ျမင္႔ေသာေနရာ ၊ ျမတ္ေသာေနရာကေန ဆင္းျပီး အိပ္သင္႔ ေနသင္႔ပါတယ္။ ဥစၥာသယန၊ မဟာသယနဆိုတာက ျမင္႔ေသာေနရာ ၊ ျမတ္ေသာေနရာမွာ ေလ်ာငး္စက္ေနထိုင္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္ ။ ဒီေနရာမွာ နည္းနည္းမွတ္မိသေလာက္ အက်ယ္ေျပာရရင္ေတာ႔ အျမင္႔ တစ္ေတာင္႔ထြာထက္ပိုတဲ႔ အိပ္ရာ၊ခုတင္၊ေညာင္ေစာင္း စသည္ ျမင္႔တဲ႔ ေနရာေတြမွာ ေနထိုင္ျခင္း ၊အိပ္ျခင္း ( ဥစၥာသယန) နဲ႔ ျမတ္ေသာေနရာဆိုတာကေတာ႔ သူေ႒းၾကီးေတြ စည္းစိမ္ခံတတ္တဲ႔ သားေမႊးအခင္းနဲ႔ ထိုင္ခံုေတြ ၊ တိရ စၦာ အေရေတြနဲ႔ လုပ္ထားတဲ႔ သားေမြး၊ သားေရ ေတြနဲ႔ ထိုင္ခံုေတြ ၊ ေနာက္ ေရႊခ်ည္၊ေငြခ်ည္ ၊ပိုးထာ အေကာင္းစားစသည္မ်ားနဲ႔ လဲ၊၀ါသြပ္သြင္းျပဳလုပ္ထားတဲ႔ ဂြမ္းကပ္၊ေမြ႔ယာ စသည္( မဟာသယန) တို႔ ျဖစ္ပါတယ္။
တိုက္အေပၚထက္ကေန ျမင္႔လို႔ဆိုျပီး ေအာက္ထပ္ ၊ (၀ါ) လမ္းေပၚ ဆင္းေနဖို႔ မဟုတ္ပါဘူး။ဒီလိုသာဆို ဘုန္းၾကီးေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား လမ္းေပၚမွာပဲ ေနရပါလိမ္႔မယ္။ ရႏိုင္ေနတဲ႔ စည္းစိမ္ခ်မ္းသာ ကိုေတာင္ မယူဘဲ ကိုယ္႔မွာ ရွိေနတဲ႔ တဏွာကို သတ္ျခင္းဟာ ျမင္႔ျမတ္တဲ႔အလုပ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင္႔ျခိဳးျခံမႈကို က်င္႔ၾကံၾကပါတယ္။ဥစၥာသယန၊ မဟာသယနဆိုတာက လဲ ဥပုသ္( ဥေပါသထ )၊ တနည္း၊ ဥပ၀သထ = ေကာင္းျမတ္ေသာ အက်င္႔ ျဖင္႔ ေနထိုင္ျခင္းမွာ အက်ံဳး၀င္ေနတာျဖစ္တဲ႔အတြက္ အထိအေတြ႔ေဖာ႒ပၹရံု ကို ခ်ိဳးႏွိမ္ျခင္းသာ လိုရင္းျဖစ္ပါတယ္။

ဆရာႀကီး ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္သည္ စကၤာပူႏုိင္ငံ Clementi Jayamangala Buddhist Vihara ၌ အဘိဓမၼာ ၀ိသုဒၶိမဂ္ (ဒုတိယပိုင္း) ကို သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးမည္

အဘိဓမၼာ ၀ိသုဒၶိမဂ္ (ဒုတိယပိုင္း)
ဆရာႀကီး ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္သည္ စကၤာပူႏုိင္ငံ Clementi Jayamangala Buddhist Vihara ၌ အဘိဓမၼာ ၀ိသုဒၶိမဂ္ (ဒုတိယပိုင္း) ကို သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးမည္ျဖစ္ပါသျဖင့္ ဓမၼမိတ္ေဆြအေပါင္းတို႔အား ေလ့လာမွတ္သားႏုိင္ရန္ ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။
ေန႔ရက္ ။¬¬¬¬ ။ 13-12-2009 မွ 20-12-2009 ထိ
(တနဂၤေႏြေန႔) မွ (တနဂၤေႏြေန႔) ထိ
အခ်ိန္ ။ ။ Monday to Friday (7 p.m ~ 9 p.m)
Saturday and Sunday (5 p.m ~ 9 p.m)
ေနရာ ။ ။ Jayamangala Buddhist Vihara (Clementi ေက်ာင္းတိုက္)
23A, Jalan Mas Puteh, Pasir Panjang Gardens
Singapore 128 628
(Near Esso Station, West Cost Road)
လမ္းညႊန္။ ။
Clementi MRT အနီး NTUC ဘက္ ကားမွတ္တိုင္မွ ကားနံပါတ္ 78 / 285 ကိုစီးကာ ၂ မွတ္တိုင္ေျမာက္တြင္ဆင္းရန္။
Jurong East MRT မွ ကားနံပါတ္ 51 / 243 စီးကာ West Cost Road ႐ွိ Esso Station နားကားမွတ္တိုင္တြင္ဆင္းရန္။
ျဖစ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ ႔
Jayamangala Buddhist Vihara
Phone : 6778 1678
Mobile : 8123 0769

ေမတၱာအေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ
“ေမတၱာ” ဟူေသာ အမည္နာမျဖင့္ ေစတသိက္ သီးျခား မရွိေခ်။ ေရွ႕၌ျပခဲ့ေသာ အေဒါသ-ေစတသိက္ ကိုပင္ သတၱ၀ါမ်ား၏ စီးပြားခ်မ္းသာ လိုလားခ်စ္ခင္ရာ၌ “ေမတၱာ” ဟုေခၚေ၀ၚရေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ “မွတ္ယူခ်စ္ျငား – ေမတၱာပြား” ဟုဆိုခဲ့ေလသည္။ သို႔ျဖစ္၍ တစ္ေယာက္ေယာက္ အေပၚ၀ယ္ သူ၏အက်ိဳးစီးပြားကို လိုလားေသာ (ၾကီးပြားေအာင္ ေစာင့္ေရွာင့္ကူညီလိုေသာ) ခ်စ္ခင္မႈကို ေမတၱာဟုမွတ္ပါ။

ေမတၱာအတု

ေဆြခ်စ္ မ်ိဳးခ်စ္ သမီးခင္ပြန္းခ်စ္စေသာ အခ်စ္မ်ားသည္ တစ္ေယာက္အက်ိဳး တစ္ေယာက္လိုလားၾက၊ ကူညီေစာင့္ေရွာက္လို ေထာက္ပံ့လိုၾက၏။ ထိုကဲ့သို႔ ခ်စ္ေနသူအေပၚ၌ “ေမတၱာရွိသည္” ဟုလည္း ေျပာဆိုၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအခ်စ္မ်ိဳးမွာ ေမတၱာအစစ္မဟုတ္၊ ေလာဘခန္း၌ ျပခဲ့ေသာ “ေဂဟႆိတ ေပမ = အိမ္၌မွီေသာ အခ်စ္” တည္း။

ေရွးတုန္းက ဒါယကာတစ္ေယာက္သည္ “ေမတၱာပြားေသာအခါ မည္သူကစ၍ ပြားမ်ားရပါသနည္း” ဟု သူ၏ဆရာ့အထံ ေလွ်ာက္ေလရာ၊ ဆရာက “ေမတၱာအရွိဆံုးသူကစ၍ ပြားမ်ားရမည္” ဟူမိန္႔သျဖင့္ ညဥ့္အခါ အိပ္ခန္းအျပင္၌ ထိုင္၍ သူ၏ဇနီးကို ရည္မွန္းလ်က္ ေမတၱာကမၼ႒ာန္း စီးျဖန္းေလလ်င္ ဇနီးအေပၚ၌ ခ်စ္ခင္မႈ တိုးလာရကာ ခ်က္ခ်င္းထ၍ ဇနီးထံသြားေလသည္။ သို႔ေသာ္ အတြင္းက မင္းတုပ္ထိုးထားသျဖင့္ ၀င္ခြင့္မရေသာေၾကာင့္ နံရံကို ဦးေခါင္းနဲ႔ေ၀ွ႔ကာ ေမတၱာအက်ိဳးကို ခံစားေနရသတဲ့။ ထိုေၾကာင့္ ထိုအခ်စ္မ်ိဳးကို “ေဂဟႆိတေပမ” ဟုမွတ္ရမည္။

ႏြားမၾကီး၏ ေမတၱာ

ထိုတဏွာေပမ်ိဳးျဖင့္ ခ်စ္ခင္ေနသူ၏အေပၚမွာ “မည္သည့္အခါမွ် ေမတၱာအစစ္ ကုသိုလ္စိတ္မျဖစ္ႏိုင္” ဟုမဆိုထိုက္ပါ။ မၾကာမၾကာ ေမတၱာအစစ္ ကုသိုလ္ျဖစ္ေသာအခါလည္း ရွိႏိုင္ပါသည္။ ေရွးေသာအခါ မိခင္ႏြားမၾကီးသည္ ေမတၱာအစစ္ျဖင့္ သားငယ္ႏြားကေလးကို ႏို႔ခ်ိဳတိုက္ေကၽြးေနစဥ္ မုဆိုးက လွံျဖင့္ထိုးသတ္ေလရာ ေမတၱာတန္ခိုးေၾကာင့္ လွံမစူးပဲ ထန္းရြက္ကဲ့သို႔ ေပ်ာ့က်သြားေလသတဲ့။ ဤသို႔ဆိုလွ်င္ ေဆြမ်ိဳးဉာတိ သားအမိ ဇနီးေမာင္ႏွံတို႔၏ အတြင္းမွာလည္း အခ်င္းခ်င္း ေမတၱာအစစ္မ်ား ျဖစ္ႏိုင္ၾကေပသည္။

သာမာ၀တီ၏ ေမတၱာ

ေကာသမၺီျပည္ ဥေတနမင္း၀ယ္ သာမာ၀တီ၊ မဂ႑ီ၊ ၀ါသုလဒတၱေဒ၀ီ ဟု မိဖုရား ၃ ေယာက္ ရွိသည္။ သာမာ၀တီသည္ ရတနာသံုးပါးကို ၾကည္ညိဳ၏။ မဂ႑ီကား မိဖုရားမျဖစ္ခင္ အပ်ိဳစဥ္ဘ၀ကပင္ ဘုရားရွင္အေပၚ ရန္ျငိဳးထားခဲ့ေသာ ပုေဏၰးမကေလးတည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မာဂ႑ီသည္ သာမာ၀တီအေပၚ အျမဲအျပစ္ရွာ၏။ သာမာ၀တီကား ေမတၱာတရား အထူးပြားမ်ားေနသူျဖစ္သည္။ ဥေတနမင္းသည္ မိဖုရား ၃ ေယာက္တို႔၏ အေဆာင္၀ယ္ တစ္လွည့္စီစံစားကာ ေစာင္းတီး၀ါသနာပါေသာ ဘုရင္တစ္ဦးတည္း။

အခါတပါး၌ သာမာ၀တီအထံ အေဆာင္ေတာ္ကူးရန္ နီးေလေသာ္ မဂပ႑ီသည္ သူ၏ဘေထြးထံ အဆိပ္ျပင္းေသာ ေျမြကိုမွာ၍ အဆိပ္ကိုေျဖေစလ်က္ ေစာင္းခြက္အတြင္းသို႔ သြားထားေလသည္။ ထို႔ေနာက္ အေပါက္ကို ပန္းကံုးျဖင့္ ပိတ္ဆို႔ထားၿပီးမွ ဘုရင္ထံသြား၍ အိပ္မက္ရာမက္ မေကာင္းေသာေၾကာင့္ သာမာ၀တီအေဆာင္မကူးဖို႔ရန္ မိန္းမတို႔ ပင္ကိုယ္ဉာဏ္ျဖင့္ သံေတာ္ဦးတင္ေလေသာ္ ဘုရင္က ဂရုမစိုက္ဘဲ သာမာ၀တီ၏ အေဆာင္ေတာ္သို႔ ကူးသြားေလရာ၊ စိတ္မခ်သည့္ဟန္ျဖင့္ ေနာက္က အတင္းလိုက္သြားေလသည္။

အေဆာင္ေတာ္ေရာက္၍ ဆက္သေသာ ပြဲေတာ္တည္ၿပီးေနာက္ သလြန္ေပၚ၌ ေလ်ာင္းသည့္အခါ မေယာင္မလည္ႏွင့္ သူပိတ္ဆို႔ထားေသာ ပန္းကုံးကို ႏုတ္လိုက္ေလသည္။ ထိုအခါ ထည့္ထားေသာ ေျမြသည္ အလြန္စိတ္ဆိုးေနရကာ ရွဴးခနဲ႔ ထြက္ခါ ဘုရင့္ဦးေခါင္းအနီးသို႔ ေရာက္လာေလေသာ္ အလြန္ထိတ္လန္႔စိုးရိမ္ဟန္ျဖင့္ ရွင္ဘုရင္ကိုျပ၍ သာမာ၀တီႏွင့္ ေမာင္းမတစ္စုကို ၾကိမ္းေမာင္းၿပီးလွ်င္ ရွင္ဘုရင္ကိုလည္း သူ႕စကားကို နားမေထာင္သျဖင့္ ယခုလိုျဖစ္ရသည္ဟု အျပစ္တင္ေလသည္။

ဥေတနမင္းကား မာဂ႑ီစီစဥ္သမွ်ကို လံုး၀နားမလည္ျခင္းေၾကာင့္ လြန္စြာ ထိတ္လန္႔၍ ရာဇမာန္ရွေလရကား “မင္းတို႔မ်က္ေစာင္း အေၾကာင္းမေရြး” ေတာ့ဘဲ ကိုင္ေနၾကေလးကိုတင္ကာ သာမာ၀တီတို႔ အစုကို စီတန္းေစလ်က္ ပစ္ဖို႔ရန္ ၾကိမ္း၀ါးေနတုန္းမွာပင္ သူေတာ္စင္ထိပ္ထားေလးက သူ၏ ေမာင္းမမိႆမ်ားကို ၾသ၀ါဒ ေပးသည္မွာ “အမိတို႔ … ေမာင္ေတာ္မင္းျမတ္ႏွင့္ မာဂ႑ီတို႔ေပၚ အနည္းငယ္မွ် စိတ္မကြက္ၾကေလနဲ႔ေနာ္။ ယခုလို အခါမ်ိဳးမွာ ေမတၱာ မွတစ္ပါး အားကိုးရာ မရွိေပဘူး။ အမိတို႔ ပြားမ်ားေနက် ျဖစ္ေသာ ေမတၱာကိုသာ ေမာင္ေတာ္ႏွင့္ မာဂ႑ီတို႔ အေပၚမွာ ၾကိဳးစား၍ပြားမ်ားၾကပါ။”

ဤသို႔ တိုက္တြန္းေလလွ်င္ ပင္ကိုယဥ္ေက်းၿပီးေသာ ေမာင္းမမ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ နီးကပ္လာေသာ အသက္ေဘးကို အေရးတၾကီးမစဥ္းစားပဲ ေမတၱာကိုသာပြားမ်ားၾကေလသည္။ ဥေတနမင္းကာ အမ်က္မေျပႏိုင္ေသးသျဖင့္ ခ်ိန္ရြယ္ထားေသာ ျမားကို တစ္အားကုန္လႊတ္လိုက္ေလရာ ေမတၱာတန္ခိုးေၾကာင့္ ျမားအရွိန္ ေရွ႕မတိုးဘဲ ပစ္သူအထံျမားျပန္၍ ခေလသာ္ ဥေတနမင္း သတိရ၍ မိဖုရားေျခရင္း၌ထိုင္ကာ သည္းခံဖို႔ရန္ ေတာင္းပန္ရွာေလသည္။

၀တၳဳမွတ္ခ်က္

မာဂ႑ီမွာ သာမာ၀တီ၏ အေပၚ၌ ကိုယ္ထက္သာ၍ မနာလိုေသာ ဣႆာစိတ္၊ ပရိယာယဉာဏ္ဆင္ရေသာ မာယာစိတ္၊ ေသေစလိုေသာ ေဒါသစိတ္မ်ားျဖစ္၏။ ဥေတနမင္း၌ ေျမြကို ျမင္ရသည္ကစ၍ ေဒါသစိတ္မႊန္ကာ ျမားျပန္လာေသာ အခါက်မွ လြန္စြာ ေၾကာက္ရြံ႕ေသာ ေဒါသ ေဒါမနႆစိတ္မ်ား ျဖစ္ရျပန္ေလသည္။ ေမာင္းမအမ်ားႏွင့္တကြ သာမာ၀တီထိပ္ထားကား ရန္သူ႔အေပၚ၌ပင္ ေမတၱာစိတ္ထားႏိုင္ေပသည္။

နည္းယူဖြယ္

ယခုကာလ သူေတာ္ေကာင္း အျမင့္တန္းကို မွန္းထားရင္း ရွိသူမ်ားမွာလည္း သာမာ၀တီ ထိပ္ထား၏ ထံုးကို ႏွလံုးမူသြင္းလ်က္ မိမိအေပၚမွာ မေတာ္မတရား ဣႆာမစၦရိယမ်ားကို သူမ်ားကုိအတံု႔ျပန္၍ ရန္မမူမိေစပဲ မိမိစိတ္ကိုသာ ေကာင္းသည့္ထက္ ေကာင္းေအာင္ျပဳျပင္ၾကပါ။ အက်ိဳးေဆာင္ခြင့္ၾကံဳလာလွ်င္ မိမိကိုမလိုလားသူ၏ အက်ိဳးကိုပင္ စိတ္ပါလက္ပါေဆာင္လ်က္ အဖိုးတန္လွစြာေသာ ေမတၱာလက္နက္ကို အခ်က္က်က် သံုးစြဲသင့္ပါသည္။ ထိုသို႔ သံုးစြဲႏိုင္မွသာလွ်င္ ပါရမီရွင္ဟု ထင္ျမင္ႏိုင္ပါသည္။

(ေမတၱာသည္ ေရႏွင့္တူ၏၊ ေဒါသသည္ မီးႏွင့္တူ၏၊ ေရမ်ားေလ မီးျငိမ္းေလ။ ထိုေၾကာင့္ ေဒါသနည္းေအာင္ ေမတၱာတိုးပြားဖို႔ ၾကိဳးစားသင့္ၾကပါသည္။)

အရွင္ဇနကာဘိ၀ံသ

Thursday, November 19, 2009

စိတ္ခ်မ္းသာေအာင္ဘယ္လိုေနမလဲ..?


{14.10.09,စကၤာပူႏုိင္ငံ၊ Jayamangala Buddhist Vihara တြင္ တရားေဟာခဲ့စဥ္က}

တစ္ခါတုန္းက ကႆပဘုရားရွင္ ပရိနိဗၺာန္စံေတာ္မူတဲ့အခါ ၾကြင္းက်န္တဲ့ ဓာတ္ေတာ္ေတြကို ဌာပနာျပီး ေရႊေစတီတည္ပါတယ္။ အရပ္ေလးမ်က္ႏွာက ပရိသတ္အေပါင္းကလည္း ပန္းနံ့သာေတြနဲ့ ေရႊေစတီကို ပူေဇာ္ၾကပါတယ္။ ပန္းေတြနဲ့ ပူေဇာ္ပြဲမွာ မထင္ရွားတဲ့ အမ်ိဳးသားေလး တစ္ေယာက္လည္း ပါပါတယ္။
ပန္းပူေဇာ္တဲ့သူေတြ ျပန္သြားတဲ့အခါ အမ်ိဳးသားငယ္က ပန္းတင္လွဴထားတာေတြ မညီမညာျဖစ္ေနတာေတြ ့ရတဲ့အတြက္ ၾကည့္လို့ေကာင္းေအာင္ ျပဳျပင္ျပီးျပန္ပူေဇာ္ပါတယ္။
ဒါတင္မကပါဘူး။ သူမ်ားလွဴခဲ့တဲ့ပန္းေတြကို ျပန္ျပဳျပင္ျပီး ပူေဇာ္ ျပီး အဲဒီပူေဇာ္မွဳကို ပဲ အာရံုျပဳျပီး ျမတ္စြာဘုရားရွင္ရဲ့ ဂုဏ္ေတာ္ေတြ ကို ပြားပါတယ္။ ဂုဏ္ေတာ္ပြားတဲ့အခါ စိတ္ကၾကည္ၾကည္လင္လင္ ျဖစ္လာပါတယ္။ ျပဳထားတဲ့ေကာင္းမွုကို ႏွလံုးသားထဲမွာ ထည့္ထား လိုက္ပါတယ္။
သက္တမ္းေစ့လို့ကြယ္လြန္တဲ့အခါ မညီမညာျဖစ္ေနတဲ့ ပန္းေတြ ကို ျပန္ျပဳျပင္ျပီး ပူေဇာ္ခဲ့ရတဲ့ ကုသိုလ္ကံေၾကာင့္ တာ၀တိ ံသာနတ္ ျပည္မွာ သုနိကၡိတၱနတ္သားရယ္လို့ ျဖစ္ရပါတယ္။ ျမန္မာလိုေျပာရင္ ေတာ့ “ေကာင္းေကာင္းထား”ပါ။ တန္ခိုးအာႏုေဘာ္ၾကီးသလို အျခံအရံ ေတြလည္းမ်ားစြာရပါတယ္တဲ့။
ေဂါတမျမတ္စြာဘုရားရွင္ ပြင့္ေတာ္မူတဲ့အခါ ရွင္မဟာေမာဂၢ လာန္ မေထရ္ျမတ္ တာ၀တိ ံသာနတ္ျပည္ကို ေရာက္လာျပီး ဘယ္လိုကုုသိုလ္ေတြျပဳခဲ့လို့ ဒီစည္းစိမ္ေတြရတာလဲလို့ ေကာင္း
ေကာင္းထားနတ္သားကို ေမးေတာ္မူပါတယ္။
ဒါေတာ့နတ္သားက ”တပည့္ေတာ္ဟာ ေရႊေစတီမွာ ဖရိုဖရဲ မညီမညာ တင္ထားတဲ့ပန္းေတြကို ၾကည့္လို့ေကာင္းေအာင္ ၾကည္ညိဳ ဖြယ္ျဖစ္ေအာင္ ျပန္ျပဳျပင္ျပီး ပူေဇာ္ခဲ့ပါတယ္ဘုရား။ အဲဒီကုသိုလ္ ေၾကာင့္ ဒီနတ္စည္းစိမ္ေတြကို ခံစားေနရတာပါဘုရား” လို့ ျပန္ ေလွ်ာက္္ျပပါတယ္။
အရွင္မဟာေမာဂၢလာန္က လူ ့ျပည္ျပန္ေရာက္တဲ့အခါ ဒီအ ေၾကာင္းကို ျမတ္စြာဘုရားကို ျပန္ေလွ်ာက္ၾကပါတယ္။ ျမတ္စြာဘုရား ရွင္ကလည္း ဒီအေၾကာင္းကိုပဲ လူပရိတ္သတ္ကို ျပန္ေဟာျပေပးေတာ္ မူပါတယ္။
ျမတ္စြာဘုရားရဲ့ တရားကို နားၾကားရတဲ့ ပရိတ္သတ္ေတြဟာ သုနိကၡိတၱနတ္သားကို အားက်ျပီး “ ငါတို့လည္း သုနိကၡိတၱနတ္သား လို ပိုက္ဆံကုန္စရာမလိုဘဲ သူမ်ားလွဴတဲ့ပန္းကို ၾကည္ညိဳဘြယ္ျဖစ္ ေအာင္ျပန္ျပဳျပင္ပူေဇာ္ရင္ နတ္စည္းစိမ္ကို ရလိမ့္မယ္” လို့ ႏွလံုးသြင္း ျပီး ေစတီေတာ္ကို ေရာက္တဲ့အခါ သူမ်ားတင္လွဴျပီးသားပန္းေတြကို ၾကည္ညိဳဘြယ္ျဖစ္ေအာင္ ျပဳျပင္ျပီး ျပန္ပူေဇာ္ၾကပါတယ္။ အဲဒီကုသိုလ္ ေၾကာင့္ပဲ သူတို့လည္း နတ္ျပည္ေရာက္ၾကရပါတယ္တဲ့။
……. (၀ိမာန၀တၳဳအ႒ကထာ၊ သုနိကၡိတၱ၀တၳဳ)
ေရာက္တဲ့အရပ္မွာ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ကုသိုလ္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္တတ္လိုက္ပံုေလးကို သေဘာက်လို့ ဒီ၀တၳဳေလးကို ထုတ္ျပလိုက္ တာပါ။
ပင္ကိုအားျဖင့္ သူ ့ရ့ဲစိတ္ကေလးကကို မွန္ေနလို့ပါ။ ပန္းေတြျပဳ ျပင္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ပန္းပိုင္ရွင္ေတြကို အျပစ္တင္တဲ့ စိတ္လည္းရွိမေန ခဲ့ပါဘူး။ လူငယ္စကားနဲ့ ေျပာရရင္ ဆရာၾကီးလုပ္ခ်င္ တဲ့စိတ္ရွိမေန ခဲ့ပါဘူး။ တကယ့္ကို စိတ္ထားျဖဴျဖဴေလးနဲ့ လုပ္ခဲ့တာပါ။ ျပီးေတာ့ ပိုက္ ဆံလည္းမကုန္ခဲ့ပါဘူး။ ကုသိုလ္မ်ားရခ်င္တဲ့သူအတြက္ေတာ့ အျမဲကို လြယ္ေနေတာ့တာပါ။
ေစတီကေန အိမ္ျပန္လာတဲ့အခါ သူ ့ရဲ့ေျခလွမ္းတိုင္းမွာ ဘယ္ ေလာက္စိတ္ခ်မ္းသာေနမယ္ဆိုတာ ေတြးၾကည့္တဲ့သူေတာင္ စိတ္ခ်မ္း သာရတာပါ။
စာေရးသူကစိတ္ခ်မ္းသာေအာင္ေနတဲ့သူဆို သိပ္အားက်တာပါ။
စိတ္ခ်မ္းသာေအာင္ ဘယ္လိုေနမလဲ…?။
တခိ်ဳ ့က်ေတာ့ စိတ္ခ်မ္းသာၾကပါတယ္။ တခ်ိဳ ့က်ေတာ့ စိတ္မ ခ်မ္းသာၾကပါဘူး။
အေျဖကေတာ့ တိုတိုပါပဲ။
ကိုယ့္ရင္ထဲမွာ အကုသိုလ္စိတ္ေတြ ကိန္းေနရင္ စိတ္ဆင္းရဲ ရပါတယ္။
ကိုယ့္ရင္ထဲမွာ ကုသိုလ္စိတ္ေတြ ကိန္းေနရင္ စိတ္ခ်မ္းသာရပါ တယ္။
တစ္ခါတေလ စိတ္ခ်မ္းသာေနျပီဆိုရင္ ကိုယ့္ရင္ထဲကို ျပန္အာရံု ၾကည့္လိုက္ပါ။ ကုသိုလ္စိတ္ေတြကိန္းေနတာ ေတြ ့ရပါလိမ့္မယ္။ ဒါနနဲ့ ယွဥ္တဲ့ကုသိုလ္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ေ၀ယ်ာ၀စၥပရဟိတနဲ့ယွဥ္တဲ့ ကုသိုလ္ပဲျဖစ္ ျဖစ္ ကုသိုလ္တစ္ခုခုကိန္းေနလို့ပါ။
ဒီလိုပါပဲ။ စိတ္ဆင္းရဲေနရျပီဆိုရင္လည္း အကုသိုလ္စိတ္တစ္ခုခု ကိန္းေနလို့ပါ။ ေဒါသပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဣႆာမစၦရိယပဲျဖစ္ျဖစ္ အကုသိုလ္ စိတ္တစ္ခုခု၀င္ေနတာ ေတြ ့ရပါလိမ္႕မယ္။
တကယ္လို႔ စိတ္ဆင္းရဲေနလို႔ ကိုယ့္ရင္ထဲကို သတိနဲျပန္ၾကည့္ လို႔ အကုသိုလ္စိတ္တစ္ခုခု ကိန္းေနတာ ေတြ႕ရရင္ “ ဒီအကုသိုလ္ စိတ္ကေလးေၾကာင့္ ငါစိတ္ဆင္းရဲေနတာပဲ” ဆိုျပီး ဆင္ျခင္လိုက္ပါ။ ျပီးရင္ ကိုယ္ၾကိဳက္တဲ့ ဣရိယာပုထ္နဲ႔ ေသခ်ာထိုင္ျပီး ကိုယ့္ရင္ထဲက အကုသိုလ္စိတ္ကေလးကို စိတ္နဲ႔ပဲ ျပန္ၾကည့္ေနလိုက္ပါ။ ျဖစ္ေနတဲ့ အကုသိုလ္စိတ္ကေလးကို စိတ္နဲ့ပဲျပန္သိေနလိုက္ပါ။ တစ္မိနစ္ပဲျဖစ္ ျဖစ္၊ ႏွစ္မိႏွစ္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ သံုးမိနစ္ပဲျဖစ္ျဖစ္ ငါးမိနစ္-ဆယ္မိနစ္ပဲျဖစ္ျဖစ္ အခ်ိန္ကေလး ယူျပီး ကိုယ့္ရင္ထဲမွာ ျဖစ္ေနတဲ့ စိတ္ကေလးကို သတိ ကပ္ျပီး သိေနလိုက္ပါ။
သိပါ သိပါမ်ားလာရင္ ထြက္သြားပါလိမ့္မယ္။ တစ္ခုေတာ့ရွိပါ တယ္။ ကိုယ္ရင္ထဲေရာက္ေနတဲ့ အကုသိုလ္က သိပ္ျပီးၾကီးူေနရင္ ေတာ့ အခ်ိန္ကေလးေတာ့ ယူေပးရပါမယ္။
သိပါ မ်ားမ်ားလာရင္ေတာ့ တျဖည္းျဖည္း ေလ်ာ့ေလ်ာ့သြားပါ လိမ့္မယ္။
ဒါက စိတၱာႏုပႆနာေခၚတဲ့ ၀ိပႆနာနဲ့ အဆင့္ျမင့္ျမင့္ ပယ္ ထုတ္ပစ္လိုက္တာပါ။
ကိုယ့္ရင္ထဲမွာ အကုသိုလ္စိတ္တစ္ခု၀င္လာရင္ အဲဒီအကုသိုလ္ စိတ္ကို ဉာဏ္နဲ႕စိုက္ၾကည့္တဲ့အလုပ္ကို ေသခ်ာ ထံုုထားလိုက္ပါ။ ၾကာ လာရင္ ကိုယ္ေမွ်ာ္လင့္တဲ့ စိတ္ခ်မ္းသာမွဳေလးေတြ ေရာက္လာပါလိမ့္ မယ္။
ကိုယ္က ၀ိပႆနာနဲ့ အဆင့္ျမင့္ျမင့္ မပယ္ႏို္င္ေသးဘူးဆိုရင္ ေတာ့ ျဖစ္ေနတဲ့ အကုသိုလ္ကေလးကိုပဲ စိုက္ၾကည့္ျပီး “ အကုသိုလ္ ဆိုတာ မေကာင္းဘူး၊ စိတ္ကိုလည္းပူေလာင္ေစတယ္၊ ရုပ္ကိုလည္း ပူေလာင္ေစတယ္” လို႔ထပ္ကာထပ္ကာေလး ဆင္ျခင္ေပးေနလိုက္ပါ။ ကိုယ့္ရဲ့ဆင္ျခင္မွဳကို အသိဉာဏ္က လက္ခံသြားျပီဆိုရင္ ျဖစ္ေနတဲ့ အကုသိုလ္ေလးက ထြက္သြားတာမ်ားတယ္။
ဆင္ျခင္ေပမယ့္ အသိဉာဏ္ပိုင္းက လက္မခံေသးဘူးဆိုရင္ေတာ့ အကုသိုလ္က မထြက္ေသးပါဘူး။ ဆင္ျခင္မွဳေတြမ်ားလာတဲ့အခါ အသိ ဉာဏ္ပိုင္းက လက္ခံသြားတဲ့အခါမွာေတာ့ အကုသိုလ္ေလးက မေန၀ံ့ ေတာ့ပါဘူး။ ထြက္ကိုထြက္သြားရေတာ့တာပါ။
ဆင္ျခင္တဲ့ေနရာမွာ “ ဘယ္သူေတြ ဘယ္တုန္းက ဘယ္လိုျပဳခဲ့ လို႔ ဘယ္လိုဆိုးက်ိဳးေတြေပးသြားတာ” စသည္ျဖင့္ ကိုယ္လက္ေတြ႔
ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရတာေလးေတြနဲ႔ယွဥ္ျပီး အကုသိုလ္ရဲ့အက်ိဳးအျပစ္ကေလး ေတြကို ေပၚႏိုင္သမွ် ေပၚေအာင္ပံုေဖာ္ျပီး ကိုယ္ဆင္ျခင္တတ္သလို ဆင္ျခင္လို့လည္းရပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ ကိုယ္ၾကားဖူးထားတဲ့ အကုသိုလ္ ဆိုးက်ိဳး၀တၳဳဇာတ္လမ္းေတြကို အာရံုျပဳျပီး ဆင္ျခင္လို႔လည္းရပါတယ္။
အဓိကကေတာ့ ဒီအကုသိုလ္စိတ္ကေလးေၾကာင့္ ကိုယ္စိတ္ ဆင္းရဲေနရတယ္ဆိုတာ ေသခ်ာသိထားဖို႔ပါပဲ။
သိထားျပီး ကိုယ္တိုင္ကလည္း ဒီအကုသိုလ္စိတ္ကေလးကို မလို လားဘူးဆိုရင္ ဆင္ျခင္ျပီးပဲ ပယ္ပယ္၊ ၀ိပႆနာမွတ္ျပီးပဲ ပယ္ပယ္ ပယ္လို႔လြယ္သြားတာမ်ားပါတယ္။
တစ္ခုေတာ့ရွိပါတယ္။ အကုသိုလ္ပယ္ပံုနဲ႔ ပတ္သတ္လို႔ အေလ့ အထံုနည္းေနေသးတယ္ဆိုရင္ေတာ့ သူမ်ားထက္ပိုျပီး ထပ္ကာ ထပ္ ကာေလး ဆင္ျခင္ ဆင္ျခင္ သိသိေပးေနရပါမယ္။ အေလ့အက်င့္လုပ္ ပါမ်ားလာရင္ အလုပ္က သင္သြားတာမ်ားပါတယ္။
ဆင္ျခင္လို႔ သိလို႔ အကုသိုလ္ေလးထြက္သြားတဲ့အခါ ေနာက္ ထပ္ ဘာဆက္လုပ္ရမလဲဆိုေတာ့ ကုိယ္ရင္ထဲမွာ ကုသိုလ္စိတ္ ကေလးတစ္ခု ေရာက္လာေအာင္ လုပ္ရပါတယ္။ အလြယ္ဆံုးနည္း ကေတာ့ အရဟံဂုဏ္ေတာ္ေလးကို ထပ္ကာထပ္ကာ ပြားေနလို္က္မယ္ ဆိုရင္လည္း အလြယ္တကူ ကုသိုလ္စိတ္ကေလး ၀င္လာတာပါ။
အရဟံ =ပူေဇာ္အထူးကို ခံယူေတာ္မူထိုက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား။
အရဟံ =ကိေလသာ ကင္းေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား။
အရဟံ =စိတ္ကြယ္ရာအရပ္၌ပင္ မေကာင္းမွဳကို ျပဳေတာ္မမူ ေသာျမတ္စြာဘုရားလို႔ ထပ္ကာ ထပ္ကာေလးပြားေနလိုက္ပါ။
ဒါမွမဟုတ္ အိမ္မွာရွိတဲ့ ဘုရားကို ေရကပ္တာ၊ ပန္းကပ္တာေတြ လုပ္လိုက္ရင္လည္း ရပါတယ္။
လက္ေတြ႕အသံုးခ်ၾကည့္လို႔ ကိုယ္ေမွ်ာ္လင့္သလို ျဖစ္သြားျပီဆို ရင္ သိပ္ေပ်ာ္ရတာပါ။ ေနာင္အကုသိုလ္စိတ္ကေလး ၀င္လာလို႔ စိတ္ ဆင္းရဲေနရတဲ့အခါ ပယ္ထုတ္ရမွာ၀န္မေလးေတာ့ပါဘူး။
၀င္လာတဲ့ အကုသိုလ္ကို ပယ္နည္းေတြက စာမွာအမ်ားၾကီးရွိေန တာပါ။ နည္းအမ်ားၾကီးထဲက ကိုယ့္အတြက္လြယ္တဲ့ ႏွစ္နည္းေလာက္ ကိုလက္ကိုင္ထားလိုက္ရင္ ရပါျပီ။ အကုသိုလ္၀င္လာတဲ့အခါ ကိုယ့္အ တြက္လြယ္တဲ့ ကိုယ္လက္ကိုင္ထားတဲ့နည္းနဲ႔ ပယ္ပယ္ ထုတ္ထုတ္ သြားဖို႕ပါပဲ။ ၀င္လာတဲ့ အကုသုိုလ္ကို မပယ္ဘဲမခြာဘဲ ဒီအတိုင္းထား လိုက္ရင္အကုသိုလ္က တိုးတိုးပြားပြား လာတာမ်ားပါတယ္။ ကိုယ့္ရင္ ထဲမွာ အကုသိုလ္တိုးေလ တိုးတိုးျပီး စိတ္ဆင္းရဲရေလေလပါပဲ။
လူတစ္ေယာက္ရဲ့ ဘ၀မွာ ကုသိုလ္နဲ႔ အကုသိုလ္မွာ အကုသိုလ္ မျဖစ္ဖို႕က ပထမဦးစားေပးပါ။ ကုသိုလ္ျဖစ္ဖို႔က ဒုတိယဦးစားေပးပါ။ ဆိုလိုတာက ကုသိုလ္မျဖစ္ရင္ ေနပါေစ၊ အကုသိုလ္မျဖစ္ေအာင္ေတာ့ အထူးေစာင့္ထိန္းရမွာပါ။
အကုသိုလ္စိတ္ျဖစ္တဲ့အခါ စိတ္ဆင္းရဲရပါတယ္။
ကုသိုလ္စိတ္ျဖစ္တဲ့အခါ စိတ္ခ်မ္းသာရပါတယ္။
ဒီေတာ့ အကုသိုလ္စိတ္ျဖစ္ရျခင္းရဲ့ အေၾကာင္းရင္းက ဘာလဲ၊ ကုသိုလ္စိတ္ျဖစ္ရျခင္းရဲ့ အေၾကာင္းရင္းက ဘာလဲ။
စာေပအရေျပာရရင္ေတာ့ အေယာနိေသာ မနသိကာရျဖစ္ရင္ အကုသိုလ္စိတ္ျဖစ္ပါတယ္။ ေယာနိေသာ မနသိကာရျဖစ္ရင္ ကုသိုလ္
စိတ္ျဖစ္ပါတယ္။
ျမန္မာလိုေျပာရင္ေတာ့ ႏွလံုးသြင္းမွားရင္ အကုသိုလ္စိတ္ျဖစ္ပါ တယ္။ ႏွလံုးသြင္းမွန္ရင္ ကုသိုလ္စိတ္ျဖစ္ပါတယ္။
ဒါကိုေထာက္ျပီး ကုသိုလ္စိတ္၊ အကုသိုလ္စိတ္ျဖစ္ျခင္းဟာ ကိုယ့္အေပၚမွာပဲ အဓိကက်ေနပါတယ္။
ပတ္၀န္းက်င္က တစ္စံုတစ္ေယာက္က ဘယ္ေလာက္ပဲ ေဖာက္ ျပန္တဲ့အမွဳအရာ ျပေနဦးေတာ့ ကိုယ့္မွာေယာနိေသာမနသိကာရ ရွိေန ရင္ အကုသိုလ္စိတ္မျဖစ္ေတာ့ပါဘူး။ ေအးေဆးပါပဲ။
လူသံုးေယာက္ရွိပါတယ္။
ပထမတစ္ေယာက္က ပင္ကိုယ္ပါရမီဓာတ္ခံသိပ္အားေကာင္းပါ တယ္။ ဘယ္အာရံုဆိုးနဲ႔ပဲေတြ႕ေတြ႕ ႏွလံုးသြင့္မွန္ေနတဲ့အတြက္ သူ႔ကို ၾကည့္လိုက္ရင္ ျပံဳးျပံဳး ျပံဳးျပံဳးနဲ႔ပါ။ ဘာမွမျဖစ္ပါဘူး။ ေတြ႔ဖူးၾကမွာပါ။
ဒုတိယတစ္ေယာက္က်ေတာ့ ပင္ကိုယ္ဓာတ္ခံအားနည္းေနတဲ့အ တြက္ အာရံုဆိုးတစ္ခု ေတြ႔လိုက္ရတဲ့အခါ ႏွလံုးသြင္းမွားျပီး အကု သိုလ္စိတ္က တန္းကနဲ ျဖစ္သြားပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ သူကႏွလံုးသြင္းမွားတာကို ခ်က္ခ်င္းသိျပီး ကိုယ့္ကိုယ္ ကိုယ္ ႏွလံုးသြင္းမွန္ေအာင္ ျပန္ျပီး ျပဳျပင္ဆင္ျခင္ျပီး ယူပါတယ္။
ႏွလံုးသြင္းမွားမႈေၾကာင့္ အကုသိုလ္စိတ္ေတြေတာ့ ျဖစ္လိုက္ပါ တယ္။ ျဖစ္ေပမယ့္ ျပန္ျပဳျပင္ယူလိုက္ေတာ့ အကုသိုလ္စိတ္ဟာ ရင္ ထဲမွာ အခိုက္အတန့္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ျဖစ္ေက်ာရွည္မေနေတာ့ပါဘူး။
တတိယတစ္ေယာက္က်ေတာ့ အာရံုဆိုးတစ္ခုကို ေတြ႔လိုက္ရ တဲ့အခါ ႏွလံုးသြင္းမွားမႈေၾကာင့္အကုသိုလ္စိတ္ေတြ ၀င္လာပါတယ္။
ကိုယ့္ႏွလံုးသြင္းမွားလို႔ အကုသိုလ္စိတ္ျဖစ္ေနတာကို မသိေတာ့ ဘဲ တစ္ဖက္က အာရံုဆီကိုပဲ စိတ္ကေရာက္ေရာက္ေနျပီး အကုသိုလ္ စိတ္ေတြခ်ည္း ဆက္ကာ ဆက္ကာ ျဖစ္ေနေတာ့တာပါ။
“ သူက ငါ့ကို ဘယ္လိုေျပာလို္က္တာ၊ ငါကလည္း ဘယ္လိုျပန္ ေျပာလိုက္တာ၊ အဲဒီအခ်ိန္မွာ သူက အကၤ် ီပန္းေရာင္ေလး၀တ္ထား တယ္၊ ငါက ေလွကားလက္တန္းေလးကို ကိုင္ထားတယ္” စသည္ျဖင့္ ျဖစ္ပ်က္သမွ်ေတြကို အေသးစိတ္ျပန္ျမင္ေယာင္ျပီး ထပ္ကာ ထပ္ကာ ေတြးေတြးျပီး ခံစားေနေတာ့တာပါ။ ဒီလိုပါပဲ ေနာက္ရက္ေတြမွာလည္း ေတြးခ်ိန္ေရာက္လာတာနဲ့ “သူက ငါ့ကို ဘယ္လိုေျပာလိုက္တာ” စသည္ျဖင့္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သမွ်ကို ျပန္ေတြးေတာ့တာပါ။ ျဖစ္စတုန္းက ဒီေလာက္မဟုတ္ေပမယ့္ေတြးပေတြးပါ မ်ားမ်ားလာေတာ့ အေတြးက အကုသိုလ္စိတ္ကို ပိုပိုတိုးတိုးသြားေစေတာ့တာပါ။
ၾကာလာေတာ့ အာရံုဆိုးတစ္ခုေတြ႔လို႔ မေက်နပ္စိတ္ကို ျပန္ျပန္ ေတြးတတ္တဲ့ အထံုက ကိုရီးယားကားစြဲသလို စြဲသားေတာ့တာပါ။ ေအးေအးေဆးေဆး အနားယူရမယ့္ အခ်ိန္မွာေတာ့ အေတြးက အား ထုတ္စရာမလိုဘဲနဲ႔ ေပၚလာေတာ့တာပါ။
ဒီေတာ့ စိတ္ဆင္းရဲရျပန္ေရာ။
ကိုယ္က ေတြးေတြးျပီး စိတ္ဆင္းရဲေနရတဲ့အခ်ိန္မွာ ဟိုတစ္ဖက္ သားက သိေတာင္သိမွာ မဟုတ္ပါဘူး။
လူသံုးမ်ိဳးထဲမွာ ကိုယ္က ပထမအမ်ိဳးအစားထဲမွာ မပါရင္ေတာင္ စိတ္ကို ျပန္ျပဳျပင္ယူတဲ့ ဒုတိယအမ်ိဳးအစားထဲမွာ ပါေအာင္ေတာ့ ၾကိဳး စားရပါမယ္။
တကယ္လို႔ တတိယအမ်ိဳးအစားထဲမွာပါတယ္ ဆိုရင္လည္း ဘာ မွအားငယ္စရာမလိုပါဘုး။ ဘယ္ကိစၥပဲျဖစ္ျဖစ္ ေလ့က်င့္ယူရင္ ရတာပါ ပဲ။ အေလ့အက်င့္မ်ားလာတဲ့အခါ ဒုတိယမအမ်ိဳးအစားထဲမွာ ၀င္လာ မယ္။ ေနာက္ဆက္ေလ့က်င့္တဲ့အခါ ပထမအမ်ိဳးအစားထဲမွာေတာင္ မယံုၾကည္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ၀င္သြားေတာ့တာပါ။
အဲဒီအထံုပါရမီဓာတ္ဟာ ေနာက္ဘ၀အထိပါ ဆက္ပါသြားေတာ့ မွာပါ။
၀င္လာတဲ့အကုသိုလ္ကို ပယ္တတ္သလို ပယ္ပယ္ျပီး ႏွလံုးသြင္း မွန္ေအာင္ေနမယ္။ ကုသိုလ္ေလးေတြ ဆက္ကာဆက္ကာ ျပဳျပဳေပးျပီး
ေနသြားမယ္ဆိုရင္ေတာ့ စိတ္ဆင္းရဲလည္း ခဏသာ စိတ္ဆင္းရဲျပီး ကိုယ့္ရဲ့စိတ္ကေလးက အခ်ိန္မ်ားမ်ား စိတ္ခ်မ္းသာေနေတာ့မွာပါ။
အဲဒီစိတ္ခ်မ္းသာတဲ့စိတ္ကေလးနဲ့ ၀ိပႆနာတရား အားထုတ္ ျဖစ္လိုက္မယ္ဆိုရင္ေတာ့……။
ဒါကအကုသိုလ္စိတ္၀င္လို့ သိပ္စိတ္ဆင္းရဲေနတဲ့ သူအတြက္ ေျပာတာပါ။ အဲဒီေလာက္လည္း ကိုယ္က အကုသိုလ္စိတ္မ၀င္ဘူး။ အဲဒီေလာက္လည္း အရမ္းကာေရာ စိတ္ဆင္းရဲမေနဘူး။ ဒါေပမယ့္ ကိုယ့္ရဲ့စိတ္ကေလး အျမဲျငိမ္းေအးေနခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ နည္းတစ္ မ်ိဳးနဲ႔ထံုပြားၾကည့္ရေအာင္ပါ။
ဒီေတာ့ စိတ္ခ်မ္းသာေအာင္ဘယ္လိုေနမလဲ..? ။
စိတ္ဆင္းရဲတယ္၊ စိတ္ဆင္းရဲတယ္ဆိုတာ ရင္ထဲကို ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ဣႆာမစၦယ၊ ရာဂ၊ တဏွာ စတဲ့အကုသိုလ္တရားေတြ ၀င္လာလို့ပါ။ ဒီသေဘာကို ကိုယ္တိုင္က အရင္သေဘာေပါက္ထား လို္က္ပါ ။
ဒီေတာ့ မနက္အိပ္ရာက ႏိုးတာနဲ႔ “ငါ ဒီေန႔ သတိပ႒ာန္ရယ္၊ နေမာတႆရယ္နဲ႕ ငါ့စိတ္ကေလးကို ျငိမ္းေအးေအာင္ေနမယ္” လို႔ သံုးခါေလာက္စိတ္ထဲကေန အဓိ႒ာန္လိုက္ပါ။
အိပ္ရာထကတည္းက သတိပ႒ာန္ေလးနဲ႔ထလိုက္ပါ။ ေရခ်ိဳးခန္း၀င္တာ၊ မ်က္ႏွာသစ္တာ၊ သြားတိုက္တာ၊ မ်က္ႏွာသုတ္တာ၊ ေျခလွမ္းလွမ္းတာ၊ ျခင္ေထာင္သိမ္းတာ၊ ေစာင္ေခါက္တာ၊ မီးဖိုေခ်ာင္၀င္တာ စသည္ေတြကို သိသိေနလိုက္ပါ။
တကယ္လို႔ မွတ္ရတာ ၾကာလာလို႔ နည္းနည္းျငီးေငြ႕လာရင္ နေမာတႆကို လွည့္ပြားေနလိုက္ပါ။ နေမာတႆပြားလို႔ အားရတဲ့ အခါ သတိပ႒ာန္ေလးနဲ႔ေနလိုက္၊ နေမာတႆ ေလးနဲ႔ေနလိုက္နဲ႔ ေသခ်ာသတိကပ္ျပီး ေနေနလိုက္ပါ။
သတိပ႒ာန္ေလးနဲ႔ ေနေနတဲ့အခ်ိန္၊ နေမာတႆပြားေနတဲ့အခ်ိန္ ေလးမွာ ေလာဘ၊ ေဒါသစတဲ့ အကုသိုလ္တရားေတြ မ၀င္ပါဘူး။ အဲဒီ အကုသိုလ္တရားေတြမ၀င္ရင္ စိတ္ကေလးက ျငိမ္းေအးေနေတာ့တာ ပါ ။
တေန႔လံုးမက်င့္ႏုိင္ရင္ေတာင္ မနက္ပိုင္းေလးမွာေတာ့ အခ်ိန္ ေလးသတ္မွတ္ျပီး က်င့္ၾကည့္ေစခ်င္ပါတယ္။ က်င့္စမွာ နည္းနည္း ခက္ခ်င္ခက္မယ္။ က်င့္ပါမ်ားလာရင္ေတာ့မွတ္ရ ပြားရတာ လြယ္သြား ပါလိမ့္မယ္။
၀ိပႆနာဆိုတာအနိစၥ၊ ဒုကၡ၊ အနတၱလကၡဏာ ေတြျမင္ပါမွ ၀ိပႆနာစစ္စစ္ျဖစ္တာပါ။ ဒါေပမယ့္ သြားရင္ သြားတယ္ လို႔သိေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ ေသာက္ရင္ ေသာက္တယ္လို့ သိေနတဲ့အခ်ိန္မွာ သတိျဖစ္ ေနတဲ့အတြက္အကုသိုလ္စိတ္ကေလးေတြက မ၀င္ပါဘူး။ မ၀င္တဲ့ အတြက္ စိတ္ကေလးက ျငိမ္းေအးေနေတာ့တာပါ။ ဒီေလာက္ဆိုရင္ပဲ ကိုယ့္အတြက္ ေတာ္ေတာ္ေလးဟုတ္ေနပါျပီ။
ဒါေလးကိုေတာ့ စမ္းျပီးက်င့္ၾကည့္ေစခ်င္ပါတယ္။ စိတ္ကေလး ျငိမ္းေအးေနေစခ်င္လို႔ပါ။ သိပ္ျပီးခက္လွတဲ့ က်င့္စဥ္လည္း မဟုတ္ ပါဘူး။
တခ်ိဳ႕စိတ္ဆင္းရဲမႈေတြဟာ ေတြးလို႔ျဖစ္ရတာပါ။ ေတြးတာက ၾကာလာရင္ အက်င့္ပါသြားတတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စိတ္ဆင္းရဲစရာ တစ္ခု ေတြးမိလိုက္တာနဲ႔ “ေတြးတယ္၊ ေတြးတယ္”လို႔ မွတ္ခ်လိုက္ပါ။ “ေတြးတယ္၊ ေတြးတယ္”လို႔သိခ်လိုက္ပါ။ မွတ္ရတာ ကိုယ့္အတြက္ သိပ္ခက္ေနရင္လည္း နေမာတႆကို အားရသေလာက္ ပြားခ်ပစ္ လိုက္ပါ။ မေတြးမိေအာင္လည္း အက်င့္လုပ္ထားလိုက္ပါ ။
ေသရင္ေတာင္ အားလံုးကိုထားခဲ့ရဦးမွာဆိုေတာ့ ေသျခင့္တရား နဲ႔ ယွဥ္လိုက္ရင္ က်န္တဲ့စိတ္ညစ္စရာဆိုတာေတြက ဘာမွမဟုတ္ ေတာ့ပါဘူး။
လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ပူေလာင္ေနၾကတာမ်ားပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ ပစၥည္းဥစၥာေတြ သိပ္ခ်မ္းသာၾကတာပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔ လည္း ပူေလာင္ေနၾကတာပါပဲ။
စိတ္ပူေလာင္လာရင္ သက္သာလို သက္သာျငားထင္မိထင္ရာ အကုသိုလ္ေတြကို လုပ္ခ်လိုက္ၾကပါတယ္။ ဒါဆိုရင္ သံသရာအတြက္ ပါ ေၾကာက္စရာေကာင္းသြားရပါတယ္။
လူႏွစ္မ်ိဳးရွိပါတယ္။
စိတ္ပူေလာင္ေနလို႔ သတိပ႒ာန္အားထုတ္တဲ့သူရယ္။
ပင္ကိုယ္အားျဖင့္ စိတ္ကေအးေနေပမယ့္ အျမဲစိတ္ကေလးေအး ေနဖို႔ သတိပ႒ာန္တရားအားထုတ္တဲ့သူရယ္။
ဒီေတာ့စိတ္ညစ္ရင္လည္း သတိပ႒ာန္တရားအားထုတ္ရမွာပါ။ စိတ္ခ်မ္းသာရင္လည္း ဆက္ျပီးစိတ္ခ်မ္းသာဖို့ သတိပ႒ာန္တရားပဲ အားထုတ္ရမွာပါပဲ။
တစ္ခါတုန္းက ပေစၥကဗုဒၶါေလာင္းတစ္ပါးဟာ ကႆပဘုရားရွင္ ရဲ့ သာသနာမွာ အႏွစ္ ႏွစ္ေသာင္းရဟန္းတရားကို အားထုတ္ျပီး ကြယ္လြန္တဲ့အခါ ျဗဟၼာ့ျပည္မွာ ျဖစ္ရပါတယ္။ ျဗဟၼာ့ျပည္ကေန စုေတတဲ့အခါက်ေတာ့ ဗာရာဏသီျပည္ မိဖုရားၾကီးရဲ့၀မ္းမွာ ၀င္စားပါ တယ္။
ျဗဟၼာ့ျပည္က လာတာဆိုေတာ့ မင္းသားငယ္က မိန္းမေတြကိုင္ တာကို မၾကိဳက္ပါဘူး။ ေရခ်ိဳးတာျပဳတာကိုလည္း ေယာက်္ားေတြကပဲ ျပဳေပးရပါတယ္။ ႏို႔တိုက္တာေတာင္ မိန္းမေတြက ေယာက္်ားအသြင္ ၀တ္ျပီး တိုက္ရပါတယ္။ မိန္းမေတြရဲ့ အနံ႔အသက္ကိုေတာင္ အလိုမရွိ တဲ့ အတြက္ အိနတၳိဂႏၶလို႔ အမည္ေပးထားၾကပါတယ္။
အရြယ္ေရာက္လာတဲ့အခါ နန္းတြင္းကေခ်သည္ေတြနဲ႔ ေခ်ာ့ျမဴျဖားေယင္းေပမယ့္ မရပါဘုး။ သင့္ေတာ္တဲ့မင္းသမီး တစ္ပါးပါး နဲ႔ လက္ထပ္ဖို႔ တိုက္တြန္းတာကိုလည္း လက္မခံပါဘူး။
တိုက္တြန္းပါမ်ားလာေတာ့ မင္းသားငယ္က အလြန္လွတဲ့မင္းမ ေရႊရုပ္တစ္ခုကို ထုေစျပီး “ ဒီေလာက္လွတဲ့ မိန္းမကိုရရင္ ယူမယ္“ လို႔ ေျပာလိုက္ပါတယ္။
အမွန္ေတာ့မရႏိုင္ေလာက္ဘူးထင္ျပီး မိန္းမမယူခ်င္လို႔ေျပာလိုက္
တာပါ။
အမတ္ေတြ ေရႊရုပ္ကိုင္ျပီး ရွာၾကေတာ့ မဒၵရာဇ္တိုင္း၊ သာဂရျမိဳ႕ က ဘုရင့္ရဲ႕သမီးေတာ္ကို ရခဲ့ပါတယ္။
ရလွ်င္ရျခင္းပဲ အမတ္ေတြက မင္းသားငယ္ဆီကို ေရႊရုပ္နဲ႔တူတဲ့ မင္းသမီးရျပီလို႔ သတင္းပို႔လိုက္ပါတယ္။ ဒီသတင္းၾကားလိုက္ရံုနဲ႔တင္ မျမင္ရေသးဘဲ မင္းသမီးအေပၚ ခ်စ္ခင္မႈရာဂေတြ ျဖစ္လာပါသတဲ့။ အဲဒီရာဂႏွိပ္စက္မႈေၾကာင့္ပဲရထားတဲ့ ပထမစ်ာန္လည္း ေလွ်ာက်သြား ပါတဲ့။
မင္းသားငယ္ဟာ ေနမထိ ထိုင္မသာနဲ႕ တမန္ေစလႊတ္ျပီး ျမန္ ျမန္ေခၚခဲ့ဖို႔ မွာပါသတဲ့။ ေခၚလာရင္းျမိဳ႕အျပင္ နန္းေတာ္နားေရာက္ခါနီး မွာပဲ မင္းသမီးေလးက ကြယ္လြန္သြားပါသတဲ့။
ဒီသတင္းလည္းၾကားေရာ မင္းသားငယ္မွာ မဟာေသာကျဖစ္ရပါ ေတာ့တယ္။
ဒါေပမယ့္ မင္းသားငယ္က ပါရမီပါခဲ့သူဆိုေတာ့ျဖစ္ေနတဲ့ ေသာ ကရဲ့ အျပစ္ကို တူးျဖိဳဖို႔ အားထုတ္ပါေတာ့တယ္။
ဒီေတာ့ မင္းသားငယ္က ဆင္ျခင္ပါတယ္။ “ ဒီေသာကဟာ ပဋိ သေႏၶမေနတဲ့သူမွာ မျဖစ္ဘူး၊ ပဋိ သေႏၶေနတဲ့သူမွာသာ ျဖစ္ရတာ၊ ဇာ တိတရားဟာ ဘ၀ကိုစြဲျဖစ္တာပဲ” လို႔ ေရွးက အားထုတ္ခဲ့ဖူးတဲ့ ဘာ၀ နာရဲ့ အစြမ္းနဲ႔ဆင္ျခင္ပါတယ္။ ဆင္ျခင္တဲ့အခါ အျပန္အလွန္ ပဋိစၥသ မုပၸါဒ္ကို ျမင္ျပီး ၀ိပႆနာတရား ဆက္ရႈမွတ္လိုက္တာ ပေစၥကဗုဒၶါ အရွင္ျမတ္ ျဖစ္သြားပါေတာ့တယ္။
(သုတၱနိပါတ္အ႒ကထာ၊ ပထမတြဲ၊ ႏွာ ၆၀၊ ၆၁၊ ၆၂)
မင္းသားငယ္ဟာ ေသာကေတာ့ ျဖစ္လိုက္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ျဖစ္ေနတဲ့ေသာကကို ျပန္သိလိုက္ပါတယ္။ သိတဲ့အခါ တရားသေဘာ နဲ႔ ျပန္ဆင္ျခင္ပါတယ္။ ဆင္ျခင္လိုက္တဲ့အခါ ျဖစ္ေနတဲ့ေသာက က ေပ်ာက္သြားပါတယ္။ ဆင္ျခင္လို႔ရရွိတဲ့ တရားသံေ၀ဂအသိကိုပဲ အေျခ ခံျပီး ၀ိပႆနာဆက္ပြားပါတယ္။ ေနာက္ပေစၥကဗုဒၶါ အရွင္ျမတ္ျဖစ္ သြြားပါတယ္။
တဆင့္ခ်င္း တစ္ဆင့္ခ်င္း တစ္ကြက္ခ်င္း တစ္ကြက္ခ်င္း ျဖစ္ျဖစ္ သြားပံုေလးက သက္ရွိတကယ့္တီဗီြဇာတ္လမ္းေလး တစ္ခုလိုပါပဲ။ သိပ္အားက်ဖို႔လည္းေကာင္းတာပါ။ ေသာကေတာ့ ျဖစ္လိုက္ပါတယ္။ ျဖစ္လာတဲ့ေသာကကိုပဲ အေျခခံျပီး အျမတ္ဆံုးပန္းတိုင္တစ္ခုကို ေရာက္ေအာင္ လွမ္းတက္လိုက္တာပါ။
ဒီေတာ့ ကိုယ္ေသာကျဖစ္လာတဲ့အခါ ပါရမီမျပည့္ေသးလို့ တရားထူးမရေသးဦးေတာ့ ျဖစ္ေနတဲ့ေသာကကို ပထမသိလိုက္ရပါ မယ္။ သိတာနဲ႔ေသာကျဖစ္ေၾကာမရွည္ေအာင္ တစ္နည္းနည္းနဲ႕ ျဖတ္ခ်လိုက္ႏိုင္ရပါမယ္။
ဘယ္သူပဲျဖစ္ျဖစ္ စိတ္ခ်မ္းသာခ်င္တဲ့သူခ်ည္းပါပဲ။ စိတ္မခ်မ္း သာခ်င္တဲ့သူ ဘယ္သူမွ မရွိပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ တခ်ိဳ႕က်ေတာ့ မိသားစု ကာမဂုဏ္အာရံုထက္ေက်ာ္လြန္ျပီး ပညာရွိေတြကဲ့ရဲ့တဲ့ ေလာကျပစ္ ဓမၼျပစ္သင့္ေစတဲ့ တဏွာနဲ့ပဲ စိတ္ခ်မ္းသာမႈကို ရွာၾကတာပါ။ တခ်ိဳ႕က်ေတာ့ တရားနဲ႔ပဲရွာၾကတာပါ။
တဏွာနဲ႔ ရွာတဲ့အခါ အခိုက္အတန္႕ေတာ့ စိတ္ခ်မ္းသာသလို ထင္ရေပမယ့္ ေနာက္ေတာ့လည္း စိတ္ဆင္းရဲရတာပါပဲ။ ကာမဂုဏ္ အာရံုေတြေနာက္ကို လိုက္ေနတဲ့သူဟာ ဘယ္ေတာ့မွ စိတ္မခ်မ္းသာ ႏိုင္ပါဘူး။ ေနာက္ဆံုး စိတ္ဓာတ္ေတြက်ျပီး လုပ္မိလုပ္ရာေတြလုပ္ရင္း ပ်က္စီးသြားရေတာ့တာပါ။ ကာမဂုဏ္ေနာက္ကို လိုက္ေနတဲ့သူဟာ “တရားသံ” ၾကားရင္ သိပ္နားခါးတာပါ။ ဒါကတရားရဲ့ အရသာကို မသိ ေသးလို့ပါ။ ေနာက္ဆံုးစမ္းၾကည့္တဲ့အေနနဲ႔ ရိပ္သာတစ္ခုခုမွာ ေပေတ ျပီး ဆယ္ရက္ေလာက္၀င္ပစ္လိုက္စမ္းပါ။ ကိုယ့္မွာ တရားပါရမီပါမလာ ဘူးလို့ ဘယ္သူေျပာႏိုင္မွာလဲ။ တကယ္တရားအရသာကို သိသြားတဲ့ အခါ ကိုယ္တစ္ခ်ိန္က အေပ်ာ္လိုက္ခဲ့တာေတြကိုေတာင္ ရွက္ျပီးရင္း ရွက္ေနေတာ့မွာပါ။
တကယ္ေတာ့ “ဘ၀ကို ဘယ္လိုေနမလဲ” ဆိုတဲ့ေမးခြန္းကို မၾကာခဏ စဥ္းစားရမွာပါ။ စဥ္းစားတဲ့အခါ တရားနဲ႔ မနီးစပ္တဲ့သူက် ေတာ့ တရားကိုဖယ္ျပီး စဥ္းစားလိုက္တာပါ။ ဒီေတာ့ အဓိကမက်တာ
ေတြဘဲ အာရံုညြတ္ခ်လိုက္ေတာ့တာပါ။ စဥ္းစားတဲ့အခါ တရားနဲ႕ယွဥ္ ျပီး စဥ္းစားႏိုင္ရပါမယ္။ ဒါမွ အမွန္ဆီကို ပို႔ေပးႏိုင္တာပါ။
ကိုယ့္အတြက္ အားကိုးရာ ျမတ္စြာဘုရားေဟာၾကားထားတဲ့ တရားေတာ္ေတြရွိတယ္ဆိုတာ သိထားေပးလိုက္စမ္းပါ။ တရားေတာ္ ေတြထဲမွာ ေလာကီၾကီးပြားေရးေတြေကာ၊ ေလာကုတၱရာၾကီးပြားေရး ေတြေကာ အျပည့္အစံုေဟာထားတာပါ။
ဒီစကားေတြေျပာေတာ့ အဲဒီစာေရးေနတဲ့သူကေကာ တရားေတြ ဘယ္ေလာက္ရွိေနလို့လဲလို့ ေမးခ်င္ေမးစရာပါ။ ဘယ္ေလာက္မွမရွိပါ ဘူး။ အပူတခိ်ဳ႕နဲ႔ တစ္ခါတေလ ၾကံဳရတတ္လို႔ ကိုယ္ခ်င္းစာစိတ္နဲ႔ တရားနည္းမွ်ေ၀တာပါ။ စိတ္ညစ္တဲ့အခါ တရားနဲ႔ ထြက္ေပါက္ရွာႏိုင္ ေအာင္လို႔ပါ။ ေလာကရဲ့ မျမဲတဲ့ သေဘာေတြကို ဉာဥ္ျဖစ္ျပီး မသိဦး ေတာ့၊ ဆင္ျခင္သိနဲ႔ သိလိုက္ႏိုင္တယ္ဆိုရင္ပဲ ေတာ္ေတာ္ေလးဟုတ္ သြားပါျပီ။
ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ စိတ္မညစ္ပါနဲ႔။ သတိပ႒ာန္ ရွိပါတယ္။
ရေ၀ႏြယ္ – အင္းမ

Wednesday, November 18, 2009

ဘုရားရွင္၏ အံ႔ဖြယ္ေတာ္(၁၈)ပါး(၁) ၀တ္ေတာ္မူေသာ သကၤန္းေတာ္သည္ ဖြပ္ဆိုးရျခင္း၊ ေဟာင္းႏြမ္းျခင္းမရွိျုခင္း။
(၂) ပရိကၡရာ (၈)ပါးကို ေဆာင္ေတာ္မူလွ်င္ ကိုယ္ႏွင့္မထိ လက္ေလးသစ္မွ်ကြာျခင္း။
(၃) ေတာ္ထြက္ေတာ္မူစဥ္က ပယ္ျဖတ္မူေသာဆံေတာ္သည္ လက္ႏွစ္သစ္မွ်သာ တစ္သက္ပတ္လံုး တည္ေတာ္မူျခင္း။
(၄) ဆြမ္းစားျပီးေသာ္ သပိတ္ေတာ္ေဆးလွ်င္ လက္ေတာ္စင္ ၊ လက္ေတာ္ေဆး ၊သပိတ္ေတာ္စင္၏။
(၅) မုန္ညင္းေစ႔မွ်ေသာ ၾကဳတ္ထဲသို႔ ၀င္ႏို္င္ျခင္း။
(၆) ေရာင္ျခည္ေတာ္ (၆)ပါး လႊတ္ေတာ္မူေသာ္ အရပ္(၁၀)မ်က္ႏွာကို ေဖာက္ထြင္းျခင္း။
(၇) ေ၀ေနယ်သတၱ၀ါသို႔လိုက္၍ ကုိယ္ေတာ္မွတစ္ပါး နိမၼိတဘုရားေပါင္းမ်ားစြာ ဖန္ဆင္းႏိုင္ျခင္း။ (အေသေခ်ၤ)
(၈) ေခတ္သံုးပါးတုိ႔၌ အမိုက္တိုက္ကိုလည္းေကာင္း၊ အလင္းကိုလည္းေကာင္း ေပးႏိုင္ျခင္း။
(၉) အထက္ေကာင္းကင္တြင္ လ၀န္းကဲ႔သို႔ ျမင္ေတာ္မူျခင္း။
(၁၀) လူနတ္တို႔၏စိတ္ကို အသာသယာႏုသယဉာဏ္ေတာ္ျဖင့္ သိစြမ္းေတာ္မူျခင္း။
(၁၁) အသံေတာ္ရွစ္ပါးႏွင့္တရားေဟာ္ေတာ္မူရာ အလံုးစံုေသာပရိတ္သတ္တို႔၏အနားသို႔ ကပ္၍ေဟာသကဲ႔သို႔ၾကားရျခင္း။
(၁၂) ကၽြတ္အံ႔ေသာ သတၱ၀ါတို႔ကို မဟာဂရုဏာ သမာပတၱိဉာဏ္ေတာ္ျဖင့္ သိႏိုင္ျခင္း။ ခပ္သိမ္းေသာ သတၱ၀ါတို႔အေပၚတြင္ ကရုဏာတရား ပြားမ်ားအားၾကီးျခင္း။
(၁၃) လူနတ္ျဗဟၼာတို႔၏ ကၽြတ္မည့္အခါတည္းဟူေသာ အိေျႏၵအႏုအရင့္ကို သိေတာ္မူျခင္း။
(၁၄) အထက္ပါ(၁၃)ပါးႏွင့္ ေဥယ်ဓံတရား(၅)ပါးကို သိႏိုင္ျခင္း။
(၁၅) အလိုရွိ၍လက္ေတာ္ကိုဆန္႔လိုက္လွ်င္ သပိတ္ေတာ္အလိုအေလ်ာက္ ေရာက္လာျခင္း။
(၁၆) ေရအစံု ၊ မီးအစံုႏွင့္ တန္ခိုးျဖာဋိကာျပႏို္င္ျခင္း။
(၁၇) တာ၀တႎသာသို႔ အဘိဓမၼာတရားေဟာ္ေတာ္မူရန္ ပကတိ သံုးဖ၀ါးႏွစ္လွမ္းတည္းျဖင့္ ၾကြေတာ္မူႏိုင္ျခင္း။
(၁၈) ေဒသစာရီၾကြခ်ီေတာ္မူလွ်င္ ေျခရာမတင္သည့္အျပင္ ေျမအညီအညြတ္ျဖစ္ရျခင္း။

တရားထူးရျခင္း ဆိုသည္မွာဗုဒၶဘာသာ၀င္အဖို႕ တရားထူးရျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဘာသာေရးစကား၀ိုင္းမ်ားတြင္ မၾကာခဏေဆြေႏြးၾကပါသည္။ တရားထူးရန္ မည္သည့္အခ်က္မ်ား ျပည့္စံုရမည္နည္း။ မည့္သို႕ ျဖည့္က်င့္ရမည္နည္း။ ဘုရားလက္ထက္ေတာ္က တရားတစ္ပိုဒ္ ၾကားနာရံုျဖင့္ တရားထူးရျခင္းႏွင့္ ယခုေခတ္ ဘာ၀နာ အထပ္ထပ္ပြါးမ်ားၿပီးမွ တရားထူးရျခင္း ဘာမ်ား ကြာျခားပါသနည္း စေသာ ေမးခြန္းမ်ားအေပၚ အမ်ိဳးမ်ိဳး ထင္ျမင္ခ်က္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ဖတ္ရႈရပါသည္။ အခ်ိဳ႕က တရားတစ္ပိုဒ္နာၾကားရယံုျဖင့္ တရားထူးရျခင္းသည္ ၀ိပႆနာအလုပ္ မပါဟုလည္း ထင္ၾကသူမ်ားလည္း ေတြ႕ရပါသည္။
သို႕ႏွင့္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား ေဟာၾကားခ်က္မ်ားကို ဖတ္ရႈေလ့လာၾကည့္မိပါသည္။ မိမိဖတ္ရႈမိသမွ် အခ်က္အလက္မ်ားကို လိုရင္းတိုရွင္း တင္ျပသြားပါမည္။ မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ႀကီး၏ တစ္ဘ၀သာသနာ စာအုပ္တြင္ ျမတ္စြာဘုရား ကိုယ္တိုင္ေဟာၾကားေသာ အဂၤုတၱိဳရ္ ပါ႒ိေတာ္အရ ေသာတာပန္ျဖစ္ရန္ အဂၤါ ၄ ရပ္ႏွင့္ ညီရမည္ဟု ဆိုထားပါသည္။
၁) သပၸဳရိသသံေသေ၀ါ = သူေတာ္ေကာင္းႏွင့္ေပါင္းျခင္း။
၂) သဒၶမၼႆ၀နံ = သစၥာတရားမ်ိဳးကိုေရႊး၍ နာျခင္း။
၃)ေယာနိေကာ မနသိကာရ= မွန္မွန္ကန္ကန္ ႀကံဆႏွလံုးသြင္းျခင္း။
၄)ဓမၼာႏုဓမၼပဋိပတၱ= ရႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ဇြဲသန္သန္ျဖင့္ အားထုတ္ျခင္း။
အထက္ပါအခ်က္ ၄ ခ်က္ျဖင့္ ျပည့္စံုမွ တရားထူးရမည္ဟု ေဟာၾကားထားပါသည္။ ” သူေတာ္ဆည္းကပ္၊ ျမတ္တရားနာ၊ ေလ်ာ္စြာႏွလံုး၊ က်င့္သံုးဇြဲသန္၊ ေသာတာပန္ ျဖစ္ရန္အေၾကာင္းေလး” ဟု အတိုခ်ဳပ္ မွတ္သားထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အထက္မဂ္မ်ားအတြက္ ေနာက္ထပ္အဂၤါမ်ားလိုပါေသးလားဟု ေမးလွ်င္ မရွိပါ။ ဤေလးခ်က္ျဖင့္ ျပည့္စံုက အရဟတၱမဂ္အထိ ရႏိုင္ပါေၾကာင္းကို ျမတ္စြာဘုရားက ေဟာၾကားထားခဲ့ပါသည္။
“စတၱာေရာေမ ဘိကၡေ၀ ဓမၼာ ဘာ၀ိတာ ဗဟုလီကတာ ေသာတာပတၱိဖလ သစၥိကိရိယာယ သံ၀တၱံႏိ ၱ၊ သကဒါဂါမိဖလ သစၥိကိရိယာယ သံ၀တၱံႏိ ၱ၊ အနာဂါမိဖလ သစၥိကိရိယာယ သံ၀တၱံႏိ ၱ၊ အရဟတၱဖလ သစၥိကိရိယာယ သံ၀တၱံႏိ ၱ၊ ကတေမ စတၱာေရာ-
သပၸဳရိသသံေသေ၀ါ
သဒၶမၼႆ၀နံ
ေယာနိေကာ မနသိကာရ
ဓမၼာႏုဓမၼပဋိပတၱ “
ျမတ္စြာဘုရား တရားေဟာၿပီးတိုင္း ကႊ်တ္တန္း၀င္သူမ်ားစြာ ေပၚထြက္လာၾကသည္။ ေသာတာပန္ မည္မွ်၊ သကဒါဂမ္မည္မွ်၊ အနာဂါမ္မည္မွ်၊ ရဟႏၱာမည္မွ် စသျဖင့္ သိရွိႏိုင္သည္။ တရားနာရံုျဖင့္ တရားထူးရသည္ဟု ထင္မွတ္ၾကသည္။ ” မက်င့္ပဲႏွင့္ တရားထူးရၾကပါသလား၊ ဘယ္အခ်ိန္က်င့္လိုက္ၾကပါသလဲ”ေမးလွ်င္ က်င့္၍ တရားထူးရၾကပါသည္။ နားကတရားနာ၍ ဉာဏ္က ခႏၶာလွည့္သည့္အခ်ိန္တြင္ ရၾကသည္ဟု သိရပါသည္။ ” ဘယ္ေလာက္ၾကာ က်င့္လွ်င္ တရားထူးရပါသလဲ”လွ်င္ တရားက်င့္သူ အဂၤါရပ္ ၅ ပါး(ပဓာနိယဂၤ ၅ ပါး)ျပည့္စံုလွ်င္ ရပါသည္။ ၄င္းတို႕မွာ-
၁)ျမတ္စြာဘုရားအေပၚ ယံုၾကည္မႈရွိရမည္။
၂) က်န္းမာသူျဖစ္ရမည္။
၃) စိတ္ထားေျဖာင့္မတ္သူ ျဖစ္ရမည္။
၄) ဇြဲသန္ႀကိဳးစားအားထုတ္သူ ျဖစ္ရမည္။
၅) ဉာဏ္စြမ္းဉာဏ္စရွိရမည္။

တရားရသူ ပုဂၢိဳလ္ေလးမ်ိဳး ရွိပါသည္။ ယင္းတို႕မွာ-
၁) ဥဂါၣဋိတညဴ ပုဂၢိဳလ္။ ျမတ္စြာဘုရားအားထူးေတြ႕ရၿပီး တရားအက်ဥ္းမွ် ၾကားနာရရံုျဖင့္ တရားထူးရသူ။
၂) ၀ိပဥၥိတညဴ ပုဂၢိဳလ္။ တရားအက်ဥ္းေဟာရံုျဖင့္ နားမလည္၊ အက်ယ္ေဟာျပမွ တရားထူုးရေသာသူ။
၃) ေနယ်ပုဂၢိဳလ္။ အက်ဥ္းအက်ယ္ေဟာရံုျဖင့္ သေဘာမေပါက္ အႀကိမ္ႀကိမ္ အထပ္ထပ္ ေဆြးေႏြးေမးျမန္းၿပီး ဘာ၀နာပြါးမွ တရားထူးရသူ။
၄) ပဒပရမ ပုဂၢိဳလ္။ တရားနာျခင္း ေဆြးေႏြးေမးျမန္းျခင္း ဘာ၀နာပါြးမ်ားျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေသာ္လည္း ဤဘ၀၌ တရားထူးမရႏိုင္။ ေနာက္ေနာင္ဘ၀မ်ားတြင္ တရားထူးရရန္ အထံုဗီဇအျဖစ္သာ ရရွိသူ။
ပုဂၢိဳလ္ေလးမ်ိဳးရွိတဲ့အနက္ အက်ဥ္းမွ်နာၾကားရရံုျဖင့္ တရာထူးရသူတို႕သည္ ၀ိပႆနာတရား အားမထုတ္ရပဲ မဂ္ဖိုလ္ရသည္ဟု မမွတ္ယူသင့္ပါ။ မဟာစည္ဆရာေတာ္ႀကီး၏ ဓမၼာစၾကၤာတရားေတာ္(၁)အရ သတိပဌာန္တရားေလးပါးမွ ကင္းလြတ္ၿပီး မဂ္ဖိုလ္ရျခင္းသည္ မရွိဟု ေဟာၾကားထားသည့္အတြက္ တရားနာရံုျဖင့္ ဉာဏ္က ခႏၶာကို မလွည့္ပဲ တရားထူးရစရာမရွိဟု ေဟာၾကားထားပါသည္။ နာၾကားယံုျဖင့္ တရားထူး မရႏိုင္ပါ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သတိပ႒ာန္၏အာရံုျဖစ္ေသာ ရႈကြက္ျဖစ္သည့္ ကာယ၊ ေ၀ဒနာ၊ စိတ္၊ ဓမၼသေဘာတရားတို႕အနက္ တစ္ခုခုကိုမွ် မရႈပဲ ၀ိပႆနာပညာလည္း ျဖစ္ရိုးမရွိ၊ အရိယာမဂ္လည္း ျဖစ္ရိုးမရွိဟု မဟာစည္ဆရာေတာ္ႀကီးေဟာၾကားထားပါသည္။ ထိုသို႕ ရႈမွတ္ရာတြင္ “တရားနာဆံုးသည္ႏွင့္ ရႏိုင္ေလာက္ေအာင္ သမာဓိရရန္ အခ်ိန္မလိုဘူးလား”ဟု ေမးစရာရွိပါသည္။ မဟာစည္ဆရာေတာ္ႀကီးက သုဒၶ၀ိပႆနာယာနိကလမ္းျဖင့္ သြား၍ ခဏိကသမာဓိရသည္ႏွင့္ ရုပ္နာမ္ဓမၼသခၤါရတို႕၏ ျဖစ္ပ်က္ကို သိျမင္ႏိုင္ပါသည္ဟု ေဟာၾကားထားပါသည္။ ခဏိကသမာဓိကို ၀ိပႆနာ သမာဓိဟုလည္း ေခၚပါသည္။ သမာထ၀ိပႆနာယာနိကလမ္းႏွင့္ ၾကည့္လွ်င္ ဥပစာရသမာဓိႏွင့္ ဆင္တူသည္ဟု ဆိုပါသည္။ နီ၀ရဏေခၚ ဆန္႕က်င္ဘက္ကိေလသာမ်ား မေႏွာက္ယွက္ႏိုင္ေအာင္ တည္ၾကည္ေသာစိတ္ အခိုက္အတန္႕ကေလးအတြင္း ျဖစ္လာေသာ ခဏိကသမာဓိ (သို႕) ဥပစာရသမာဓိတို႕ျဖင့္ ရုပ္နာမ္အာရံုကို အမွန္အတိုင္းသိျမင္ႏိုင္ၿပီး အရဟတၱမဂ္အထိပင္ ေပါက္ေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္း ေဟာၾကားထားပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ အမွတ္ ၁ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ တရားနာရင္းျဖစ္ေစ နာၿပၤီးလွ်င္ၿပီးျခင္းျဖစ္ေစ ခဏိကသမာဓိျဖင့္ အရိယာမဂ္ရသြားသည္ဟု မွတ္ယူရပါမည္။ ရုပ္နာမ္ မရႈပဲ က်က္မွတ္ေလ့လာ သရုပ္ခြဲ ဆင္ျခင္ရံုျဖင့္ ၀ိပႆနာဉာဏ္ အရိယာမဂ္ဉာဏ္ သမၼာဒိဌိ မဂၢင္ အစစ္ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ဆရာေတာ္ႀကီးက မိန္႕ၾကားထားပါသည္။
ယေန႕ေခတ္လူတို႕မွာ အမွတ္ ၁ ႏွင့္ ၂ ပုဂၢိဳလ္မ်ား မရွိသေလာက္ ရွားသြားၿပီဟု မိမိထင္ျမင္မိပါသည္။ အမွတ္ ၃ႏွင့္ ၄ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ျဖစ္ဖို႕မ်ားပါသည္။ မိမိကိုယ္တိုင္ အမွတ္ ၃ လား၊ ၄ လားဆိုသည္ကို တရား အားမထုတ္ၾကည့္ပဲ မသိႏိုင္ပါ။ မိမိ ဤဘ၀တြင္ ပဥၥာနႏ ၱရိယကံ ၅ ပါးမက်ဴးလြန္ထားပါက တရားထူးရႏိုင္မည္ဟု ယံုယံုၾကည္ၾကည္ျဖင့္ အားထုတ္သင့္ပါသည္။ ယခင္ဘ၀က က်ဴးလြန္ခဲ့လွ်င္လည္း လက္ရွိငရဲက်ေနမည္မွာ ေသခ်ာပါသည္။ လူဘ၀ကုိေရာက္ေနျခင္းသည္ မရွိခဲ့လို႕ဟု မွတ္ယူရပါမည္။ ထို႕ေၾကာင့္ တရားနာရံုျဖင့္ ဖတ္မွတ္ေလ့လာ ဉာဏ္ျဖင့္ ဆင္ျခင္စဥ္းစားၿပီး တရားရေနၿပီဟု မိမိကိုယ္မိမိ အမွတ္ ၁ ႏွင့္ ၂ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ျဖစ္ေနမလားဟု အထင္ေရာက္ေနပါက က်င့္စရာမလိုဟု ထင္မိပါက ကိုယ္က်ိဳးနည္းေတာ့မည္။ ပုဂၢိဳလ္ ၄ ဦး စလံုး ခႏၶာကို ဉာဏ္ျဖင့္လွည့္ၿပီး ရုပ္၊ ေ၀ဒနာ၊ စိတ္၊ ဓမၼတို႕၏ အျဖစ္အပ်က္ကို ေတြ႕ၿပီးမွသာ အရိယာမဂ္ရၾကေၾကာင္း၊ မဟာစည္ဆရာေတာ္၊ မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ႀကီးတို႕၏ ေဟာၾကားခ်က္မ်ားကို ေထာက္ရႈ၍ တင္ျပလိုက္ရပါသည္။

သရဏဂုံ(၃)ပါးမွတ္ဖြယ္

(Sharing Dhamma Talk at Jayamangala Buddhist Vihara in Singapore)........

သရဏဂုံ။ သရဏ +ဂမန ဟူေသာပါဠိမွ သရဏဂုံ ဟုၿမန္မာစကားၿဖစ္လာသည္။
(သရဏ= ကုိးကြယ္ရာဟူ၍ +ဂမန= အသိအမွတ္ၿပဳလွ်က္ ဆည္းကပ္ၿခင္း) ဘုရား တရား
အရိယာ သံဃာသည္ ကုိးကြယ္ရာ အစစ္ၿဖစ္၏ ဟုအသိအမွတ္ၿပဳလ်က္ ရုိေသေလးၿမတ္ဆည္းကပ္လုိေသာ
ကုသုိ္လ္ေစတနာကုိ သရဏဂုံ ဟုေခၚ၏။ ၁- ဘုရားကုိးကြယ္မႈ၊ ၂-တရားကုိးကြယ္မႈ ၊၃- အရိယာသံဃာကုိးကြယ္မႈအားၿဖင့္ ၃ပါးရွိသည္။ သရဏဂုံံသုံးပါးဟု ယခုကာလေခၚဆုိၾကသည္မွာလည္း
ဤသုံးပါးပင္ၿဖစ္ပါသည္။ မိမိသႏၱာန္၌ ထုိရတနာသုံးပါးကုိဆည္းကပ္ကုိးကြယ္လုိေသာ စိတ္ေစတနာၿဖစ္ေနေၾကာင္း ထင္ရွားၿပဖုိ႔ရာ ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစာၧမိ စေသာပါဠိကုိၿဖစ္ေစ ။ဘုရားကုိးကြယ္ပါ၏
စေသာၿမန္မာစကားကုိၿဖစ္ေစ ၊ရြတ္ဆုိၿခင္းသည္ သရဏဂုံေဆာက္တည္ၿခင္းမည္၏။
ထုိသုိ႔ေဆာက္တည္ရာ၀ယ္........

ဗုဒၶံ။ ။ ဗုဒၶံ- အရဘုရားဟုဆုိရာ၌ရုပ္ပုံ ရုပ္ပြားဆင္းတုေတာ္မ်ားေလာက္တြင္ စိတ္မထားဘဲဘုရားဂုဏ္ေတာ္
ဖြင့္၌ၿပခဲ့ေသာ ဘုရားရွင္ကုိ ရည္မွန္း၍ထားရာ၏။
ဓမၼံ။ ။ဓမၼံ-အရ တရားဟုဆုိရာ၌ ယခုကာလဓမၼကတိကေတြ၊ သံရွည္သံတုိဆဲြ၍ ယပ္လဲွယပ္ေထာင္တရားမ်ားႏွင့္ စာအုပ္စာေပေတြေလာက္တြင္ စိတ္မထားဘဲ ဓမၼစၾကာ၊
အနတၱလကၡဏာသုတ္ မဟာသတိပ႒ာန္ စေသာဘုရားေဟာပါဠိေတာ္ ၊အ႒ကထာက်မ္းစာအစဥ္ႏွင့္
မဂ္ဖုိလ္ နိဗၺာန္တရားမ်ားကုိ ရည္မွန္း၍ထားရာ၏။
သံဃံ။ ။သံဃံ- အရ သံဃာဟုဆုိရာ၌စိတ္မထားဘဲ သံဠာဂုဏ္ေတာ္၌ၿပခဲ့ေသာ အရိယာသံဃာကုိရည္မွန္း
ထားရာ၏။ ဤသုိ႔ရည္မွန္းႏုိင္မွသာသရဏဂုံ အစစ္အမွန္ရမည္ၿဖစ္ပါသည္။
ရတနာၿမတ္သုံးပါးသည္ အပၸါယ္ဆင္းရဲ ၊သံသရာဆင္းရဲတုိ႔မွ မက်ေရာက္ေအာင္ေဟာေတာ္မူေသာအားၿဖင့္
ေစာင့္ေရွာက္ေတာ္မႈေပရကား........
ကုိး =ရတနာသုံးပါးကုိ ကုိးစားရာ(အားကုိးစရာ)ဟူ၍လည္းေကာင္း။
ကြယ္= ေဘးရန္ေပၚလာလ်င္ကာကြယ္ဖုိ႔ရာ ဟူ၍လည္းေကာင္း။
လဲေလ်ာင္း=(မဘအေပၚမွာယုံၾကည္၍ သားသမီးမ်ားလဲေလ်ာင္းအိပ္ေနသလုိ) ရတနာသုံးပါးအေပၚတြင္ေကာင္းစြာယုံၾကည္၍လဲေလ်ာင္းဖုိရာ ဟူ၍လည္းေကာင္း၊
ပုန္းေအာင္း=အပၸါယ္ေဘး မေရာက္ေအာင္ပုန္းေအာင္းေနဖုိ႔ရာ ဟူ၍ လည္းေကာင္း။
မွီခုိ=မိဘကုိ သားသမီးကမွီခုိသကဲ့သုိ႔ မွီခုိဖုိ႔ရာ ဟူ၍လည္းေကာင္း အသိအမွတ္ၿပဳလ်က္
ႏွစ္ႏွစ္သက္သက္မွီ၀ဲဆည္းကပ္ပါ၏ ဟုဆုိလုိသည္။
တစ္ၾကိမ္ေဆာက္တည္ တစ္သက္တည္။ ။ဤသုိ႔ယုံၾကည္ေလးၿမတ္စြာ တစ္ၾကိမ္ေလာက္ေဆာက္တည္ထားလွ်င္ယုံၾကည္စိတ္မပ်က္သမွ် တသက္လုံး
သရဏဂုံတည္သူ မည္ေတာ့၏။

Monday, November 16, 2009

အလႈဒါနျပဳၾကရာ၀ယ္ေပးကမ္းစြန္႕ၾကဲ လွဴဒါန္းျခင္းကို ဒါနဟု ေခၚဆိုပါသည္။ ဒါနသည္ ပုညၾကိယ၀တၱဳ ၁၀ ပါးအနက္ တစ္ခုအပါအ၀င္ ျဖစ္ပါသည္။ ပုညဆိုသည္မွာ ေကာင္းမႈ၊ ၾကိယဆိုသည္မွာ ျပဳသင့္ေသာတရား၊ ၀တၱဳသည္ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာတို႕တည္ရာကို ဆိုလိုပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ဒါနသည္ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာတို႕တည္ရွိလာဖို႕ ျပဳသင့္ေသာ ေကာင္းေသာအမႈ ျဖစ္ပါသည္။
ေကာင္းေသာအက်ိဳးတို႕ျဖစ္လာေစေသာ အေၾကာင္းတရားသည္ ေကာင္းမႈျပဳစဥ္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ေစတနာသည္ အဓိကဟု ကံ ကံ၏အက်ိဳးတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ အဘိဓမၼာသေဘာအရ ေစတနာေစတသိတ္သည္ သူခ်ည္းသက္သက္ မျဖစ္ေပၚပါ။ ေကာင္းမႈ ကုသိုလ္ျပဳတိုင္း ေဇာစိတ္တို႕တြင္ နာမ္တရား ၃၄ လံုးအျမဲ ပါပါသည္။ ထိုအထဲတြင္ စိတ္တစ္လံုး ေစတသိတ္ ၃၃ လံုးပါ ပါသည္။ ေစတသိတ္မ်ားကို ေပါင္းရံုး၍ သခၤါရဟုလည္း ေခၚဆိုပါသည္။ ေစတသိတ္အုပ္စုတြင္ ေစတနာသည္ ဦးစီး ဦးေဆာင္သဖြယ္ျဖစ္၍ ေစတနာကို ကံဟု ဘုရားရွင္က ေဟာၾကားခဲ့ပါသည္။ ေစတနာကို ယွဥ္ဖက္ေစတသိတ္မ်ားက အမႈကိစၥၿပီးစီးသည္အထိ ၀ိုင္း၀န္းပံ့ပိုးေပးၾကပါသည္။ ယင္းတို႕ အထဲ ၀ီရိယ၊ ပီတိ၊ သဒၶါ၊ ဆႏၵ၊ အေလာဘ၊ အေဒါသ၊ ပညာဆိုေသာ ေစတသိတ္တို႕ အားေကာင္းလွ်င္ ထက္သန္ေသာ ေစတနာဟု သတ္မွတ္ရပါမည္။
ထို႕ေၾကာင့္ ထက္သန္ေသာ ေစတနာျဖစ္ထို႕ရာ ၀ီရိယသည္ ေရွ႕ဆံုးမွ ပါလာပါသည္။ ဆြမ္းလွဴရာတြင္ ဆြမ္းလွဴဖို႕ရာ ေစတနာသည္ အခရာက်ပါသည္။ လွဴခ်င္ေသာေစတနာသည္ အလွဴ ျဖစ္ဖို႕ ေစ့ေဆာ္မႈ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုေစတနာႏွင့္အတူ ယွဥ္ဘက္ ၀ီရိယက အားႀကီးလာမွ အလွဴ အထေျမာက္ပါလိမ့္မည္။ ဆြမ္းအလွူတြင္လည္း ရိုးရိုးဆြမ္းအလွဴႏွင့္ အထူးတလည္ စီမံျပဳလုပ္ရေသာ ဆြမ္းအလွဴတို႕တြင္ ၀ီရိယ စိုက္ထုတ္ရမႈ ကြာျခားေသာေၾကာင့္ ေစတနာ ထက္သန္မႈ ကြာျခားသည္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ တဖက္တြင္လည္း အထူးတလည္စီမံရေသာေၾကာင့္ အခ်ိန္ပို ၾကာပါသည္။ အခ်ိန္ၾကာသေလာက္ အလွဴအထေျမာက္ရန္ ေစ့ေဆာ္ရေသာ ေကာင္းမႈကံ ေစတနာသည္လည္း အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ျဖစ္ရျပန္သည္။ ထို႕အတူ ၀မ္းေျမာက္မႈ ပီတိသည္လည္း ကြာျပန္သည္။ အထူးတလည္း စီမံခ်က္ျပဳတ္ၿပီး လွဴဒါန္းရသည့္အတြက္ ပုဗၸ၊ မုဥၥ၊ အပရ ေစတနာ သံုးတန္လံုးတြင္ ပီတိက လြန္ကဲေနတတ္သည္။ သဒၶါထက္သန္ေတာ့ ဆႏၵေတြ လြန္ကဲ၍ ေမာရမွန္း ပန္းရမွန္းမသိ ျဖစ္ေနျပန္သည္။ ရက္ရက္ေရာေရာ ေပးကမ္းလိုမႈ အေလာဘ၊ သံဃာေတာ္မ်ား က်မ္းမာရႊင္လန္း ခြန္အားတိုးၿပီး စိတ္ခ်မ္းခ်မ္းသာသာျဖင့္ သာသနာတာ၀န္မ်ား ဖမ္းေဆာင္ေစဖို႕ဆိုေသာ ေမတၱာစိတ္ အေဒါသ၊ ကံ ကံ၏အက်ိဳးကို သိနားလည္ေသာ ပညာဉာဏ္တို႕ပါ ျပည့္စံုပါက ထက္သန္ေသာ ေစတနာျဖစ္လာသလို အက်ိဳးေပးလည္း သန္ေစပါသည္။ ဤေနရာတြင္ ၀မ္းေျမာက္မႈ ပီတိေၾကာင့္လည္း ထက္သန္သည့္ ေစတနာျဖစ္ေစေၾကာင္း ထင္ရွားေသာ သာဓကေလးကို ထုတ္ႏုတ္ျပပါဦးမည္။ ဒုဂါမဏိ အဘယမင္းသည္ စုေတခါနီး အလွဴစာရင္းဖတ္ျပရာ မဟာေစတီေတာ္ႀကီးတည္ရေသာ ဒါနမႈထက္ စစ္ရံႈးစဥ္က ေတာထဲတြင္ ဆြမ္းတစ္နပ္စာ လွဴခဲ့ေသာ ဒါနကုသိုလ္ကိုသာ သတိရ ၀မ္းေျမာက္မႈ ပီတိျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တုသိတာ နတ္ျပည္သို႕ ေရာက္ရေလသည္။
ကံ ကံ၏အက်ိဳးတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သလို ဒါနကုသိုလ္ အက်ိဳးေပးသည္ အလွဴခံ ပုဂၢိဳလ္၏ သီလ သမာဓိ ပညာေပၚလည္း မူတည္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ သံဃိကဒါန ျဖစ္ေအာင္ လွဴဖို႕လည္း အေရးႀကီးပါသည္။ ဆြမ္းကြမ္းစီစဥ္ကတည္းက “သံဃႆေဒမိ၊ သံဃႆေဒမိ” ဟု စိတ္မွာ ရည္မွတ္ၿပီး လုပ္သင့္ပါသည္။ မိမိကပ္လွဴေသာ သံဃာက ဒုႆီလ ျဖစ္ေနမလားဟု စိတ္မွာ မျငိဳျငင္မိေစရန္ အားလံုးေသာ သံဃာမ်ားကို ကပ္လွဴသည္ဟု ႏွလံုးသြင္းရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ သို႕မွသာ “ကုသလာ ဓေမၼာ အကုသလႆ ဓမၼႆ ဥပနိႆယ ပစၥေယန ပစၥေယာ” ဆိုသည့္အတိုင္း ကုသိုလ္အေၾကာင္းျပဳၿပီး အကုသိုလ္ မျဖစ္မွာကို သတိျပဳ သင့္ပါသည္။ တခါတရံ စိတ္မထားတတ္လွ်င္ ကုသိုလ္ကလည္း အကုသိုလ္ကို ေက်းဇူးျပဳ တတ္ပါသည္။
အလွဴျပဳၿပီးတိုင္း ဆုေတာင္းရန္လို မလို မၾကာခဏ ေမးျမန္းၾကပါသည္။ ကုသိုလ္ျပဳတိုင္း ဆုေတာင္းသည္ျဖစ္ေစ၊ မေတာင္းသည္ျဖစ္ေစ ကမၼနိယာမအရ ေကာင္းက်ိဳး ရမည္မွာ အေသအခ်ာပင္။ ျဖစ္လာမည့္ ေကာင္းက်ိဳးကို ကိုယ္ျဖစ္ေစခ်င္တာကို စိတ္ကျပဌာန္းလိုက္ျခင္းသည္ ဆုေတာင္းျခင္းဟု မွတ္ယူရပါမည္။ အမ်ားထင္ေသာ ဆုေတာင္းျခင္းသည္ တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာ သူဆီက ေမ်ာ္လင့္သည့္ သေဘာပါေနပါသည္။ အမွန္မွာ မည္သူ႕ဆီကမွ ေမ်ာ္လင့္ျခင္းမဟုတ္ပဲ မိမိလုပ္ေသာ ေကာင္းက်ိဳးႏွင့္ ထိုက္တန္သည့္ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားအနက္ ျဖစ္ခ်င္တာကို ရည္မွန္းလိုက္ျခင္းပင္။ အလြယ္ဆံုး ဥပမာျပရလွ်င္ မိမိတြင္ ပိုက္ဆံ ၁၀၀၀ ရွိသည္။ စူပါမားကတ္ တစ္ခု ၀င္သြားသည္။ အားလံုးသိၾကသည့္အတိုင္း ပစၥည္းမ်ာတြင္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားကပ္ထားသည္။ က်ပ္ ၁၀၀၀ လို႕ ေရးထားတဲ့ ပစၥည္းမ်ားမွာ မ်ိဳးစံုရွိသည္။ အ၀တ္အထည္လား၊ အလွကုန္လား၊ ေန႕စဥ္အသံုးအေဆာင္လား စသျဖင့္ မိမိကိုယ္တိုင္ ေရႊးခ်ယ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ထိုနည္းတူစြာ ကုသိုလ္လုပ္ၿပီးတိုင္း ကိုယ္ျဖစ္ခ်င္တာကို စိတ္က ျပဌာန္းလိုက္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။
ဒါနျပဳျခင္းကို သံသရာရွည္သည္ဟု အခ်ိဳ႕က ရႈျမင္ၾကသည္။ ဒါနျပဳရာတြင္ “ ၀ဋၬဒါန” ႏွင့္ “ ၀ိ၀ဋၬဒါန” ဟူ၍ ၂ မ်ိဳးရွိပါသည္။ လူခ်မ္းသာ၊ နတ္ခ်မ္းသာ ကိုရည္စူး၍ လွဴဒါန္းေသာ ဒါနကို ၀ဋဒါနဟု ေခၚၿပီး၊ သံသရာ၀ဋ္ကႊ်တ္လိုေသာ ၀ဋ္မကႊ်တ္ခင္စပ္ၾကား ခံစားရယံုသက္သက္ကို ရည္စူး၍ လွဴဒါန္းေသာ ဒါနကို ၀ိ၀ဋဒါနဟု အရွင္ဇနကာဘိ၀ံသ၏ ကိုယ္က်င့္ အဘိဓမၼာက်မ္းတြင္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုထားပါသည္။ ဆုေတာင္းျခင္းမွာ တိုက္တန္ေသာ ကံကို ျပဳ၍ ထိုက္တန္ေသာ အက်ိဳးကို ေမွ်ာ္ကိုးျခင္း ျဖစ္ရာ လူခ်မ္းသာ၊ နတ္ခ်မ္းသာေလာက္သာ ေတာင့္တၾက၍ သံသရာမွ မထြက္ႏိုင္ၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ထို႕ေၾကာင့္ ကုသိုလ္ျပဳတိုင္း “ နိဗၺာန္ေရာက္ရာ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ပါေစ၊ နိဗၺာန္ ေရာက္ရပါလို၏” ဟု ဆုေတာင္းသင့္ပါသည္။ သို႕ေသာ္ နိဗၺာန္သည္ ဆုေတာင္းရံုျဖင့္ အလိုလိုေတာ့ မျပည့္ပါ။ မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ႀကီးက နိဗၺာန္သည္ အလုပ္ လုပ္သူသာ ရသည္၊ ဆုေတာင္းရံုသာတတ္သည့္ အေခ်ာင္သမားမ်ားႏွင့္ မဆိုင္ဟု မိန္႕ခဲ့ပါသည္။ အားထုတ္သူသာ ရသည္ဟု ဆိုလိုပါသည္။ သို႕ေသာ္ နိဗၺာန္ေရာက္ေစတဲ့ အေၾကာင္းတရားမ်ား မိမိသႏၱာန္တြင္ ျပည့္စံုလာေစျခင္းသည္ပင္ ဆုေတာင္းျပည့္ျခင္းပင္။ သားေရႊအိုးထမ္းတဲ့ ဆုေတာင္းမ်ိဳး ျဖစ္ပါသည္။ နိဗၺာန္ရဖို႕သည္ သုဂတိဘံုတြင္ ရွိရမည္။ ဗုဒၶသာသနာနဲ႕ ေတြ႕ရမည္။ တနည္းေျပာရရင္ ရပ္ျပစ္ ၈ ပါး လြတ္ရဦးမည္။ သစၥာတရားၾကားနားၾကားႏိုင္ေသာနား၊ ထိုးထြင္းသိႏိုင္တဲ့ အေမာဟေစတသိတ္ပါေသာ ပဋိသေႏၶ(တိဟိတ္)ျဖစ္ရဦးမည္။ ၀ိပႆနာကို နည္းမွန္လမ္းမွန္ အားထုတ္ႏိုင္ဖို႕ လမ္းညႊန္ျပသမည့္ ကလ်ာဏမိတၱႏွင့္ ေတြ႕ရဦးမည္။ ယင္းအခ်က္မ်ား ျပည့္စံုလွ်င္ပင္ လူျဖစ္ရက်ိဳး နပ္ေနပါၿပီ။ ထို႕ထက္ ကိုယ္တိုင္ အားထုတ္ၿပီး နိဗၺာန္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳႏိုင္လွ်င္ကား အတိုင္းထက္အလြန္ပင္ မဟုတ္ပါလား။ ထို႕ေၾကာင့္ တစ္ခ်က္ထဲနဲ႕ သံုးေလးခ်က္ ျပည့္စံုေသာ ဆုေတာင္းဟုလည္း ေခၚဆိုႏိုင္ပါသည္။
အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုရေသာ္ ဒါနျပဳရာတြင္ အထက္တြင္ တင္ျပခဲ့ေသာ ေစတာနာထက္သန္ရန္ ခ်ီးေျမွာက္ေပးေနေသာ ၀ီရိယ၊ ပီတိ၊ သဒၶါ၊ ဆႏၵ၊ အေလာဘ၊ အေဒါသ၊ ပညာ စသည္တို႕ ျပည့္စံုႏိုင္သမွ် ျပည့္စံုေစဖို႕ လိုသလို ဘုရားအမွဴးျပဳေသာ သံဃာအဖြဲ႕အစည္းကို ရည္မွတ္၍ လွဴဒါန္းမႈ ျပဳသင့္ေၾကာင္း၊ ကုသိုလ္လုပ္ၿပီးတိုင္း ဆုေတာင္းရာတြင္ လူခ်မ္းသာ၊ နတ္ခ်မ္းသာေလာက္နဲ႕ မတင္းတိမ္သင့္ပဲ သာသနာႏွင့္ ႀကံဳရခိုက္ နိဗၺာန္ကိုသာ ရည္မွတ္၍ ကုသိုလ္ျပဳၾကရန္ အၾကံျပဳ တိုက္တြန္းလိုက္ရပါသည္။